^ Back to Top

ประกวดออกแบบลวดลายกระเบื้อง “Campana Young Creative Contest”

ประกวดออกแบบลวดลายกระเบื้อง “Campana Young Creative Contest”

Campana ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายกระเบื้อง “Campana Young Creative Contest” ภายใต้คอนเซป “Living Impression” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปีถึง 30 ปี

การส่งผลงาน
นำเสนอผลงานการออกแบบลวดลายกระเบื้องภายใต้คอนเซป “Living Impression” โดย
1. ออกแบบห้องหรือพื้นที่ที่คุณชอบที่สุดในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องนั่งเล่นหรือสวนสวย
2. เลือกออกแบบกระเบื้องปูพื้นขนาด 40x40 ซม., 60x60 ซม. หรือกระเบื้องบุผนังขนาด 25x40 ซม. อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมผสานกันให้เกิดความสวยงามได้อย่างลงตัว
3. นำเสนอผลงานการออกแบบพร้อมแนบไฟล์ดิจิตอลต้นแบบ

  • Print Present ผลงานลงบนกระดาษขนาด A2 (420x594 มม.)
  • File Present ขนาด A2 (420x594 มม.) นามสกุล : Tiff, JPG (บันทึกใส่CD)
  • File Product ที่ออกแบบเท่าขนาดจริง (บันทึกใส่CD)
  • File Mock up (รูปห้องตัวอย่าง)  ขนาด A2 ความละเอียด 300 DPI นามสกุล : Tiff (บันทึกใส่ CD)

4. ตั้งชื่อผลงาน แรงบันดาลใจในการออกแบบและเหตุผลในการเลือกใช้พื้นที่ที่นำเสนอในการออกแบบ
5. ติดรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ด้านหลังผลงาน

กำหนดการ
1. หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 25 กันยายน 2558
2. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ วันที่  29 กันยายน 2558
3. เข้าชมกระบวนการผลิตที่โรงงาน วันที่ 3 ตุลาคม 2558
4. จัดทำ Prototype วันที่  5 – 20 ตุลาคม 2558
5. กิจกรรมวันประกาศผล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะตัดสินการประกวดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์ (ความสวยงาม) 30 คะแนน
2. แรงบันดาลใจและการสื่อความหมาย 20 คะแนน
3. ความเหมาะสมกับการใช้งานจริง 30 คะแนน
4. ความสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 20 คะแนน

เงื่อนไข
1. ผู้ส่งผลงานสามารถมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
2. ลวดลายกระเบื้องเป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ โดยต้องออกแบบชัดเจน เสมือนจริง
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องเป็นผลงานใหม่ จะต้องไม่ลอกเลียนแบบจากที่ใด ไม่เคยผลิตไว้จำหน่าย ไม่เคยผ่านการประกวดใดๆมาก่อน
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯในการนำไปเผยแพร่ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. ผู้เข้ารอบจะต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท
4. รางวัลชมเชย 7 รางวัล มูลค่า 2,000 บาท
5. รางวัลผู้ลงคะแนนโหวต 1 รางวัล รับ IPAD AIR 2
หมายเหตุ : รางวัลผู้ลงคะแนนโหวต เฉพาะผู้ที่มาร่วมงานวันประกาศและลงคะแนนโหวตรับ IPAD AIR 2 : 1 รางวัล มูลค่า 24,900 บาท

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งผลงานพร้อมรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ด้านหลังผลงานด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า “Young Creative Contest” ได้ที่

Campana Young Creative Contest BOX 018
บริษัท เมล์บ๊อกซ์ อีทีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
MBE สาขาเซ็นทรัลพระราม9 9/9
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานการประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 หากส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 29 กันยายน 2558 ผ่านหน้าแฟนเพจ www.facebook.com/campanatiles

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • www. facebook.com/campanatiles
  • อีเมลล์ campanacreativecontest@gmail.com
  • โทรศัพท์ 095-801-5859

ข่าวประชาสัมพันธ์ : campana creative contest

File attachments: 
Deadline: 
01 Sep 2015 10:00 to 25 Sep 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.