^ Back to Top

ประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2

ประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2 หัวข้อ “รู้ทันกลลวง ห่างไกลโฆษณาปลอม” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในการกำกับดูแลของ อย. ให้แก่ประชาชนผู้บริโภค เพื่อให้สามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย
2. เพื่อสร้างกระแสสังคม ให้เห็นความสำคัญของแนวคิด หรือวิธีการคิดของผู้บริโภคประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มคนที่สนใจงาน Infographic เพื่อสร้างการจดจำเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อสร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่รักในการออกแบบ Infographic ในการช่วยสร้างสรรค์ผลงาน ในการเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ถูกวิธีและใช้ได้อย่างปลอดภัย เหมาะสม คุ้มค่า และสามารถเผยแพร่ความรู้นั้นออกไปสู่สาธารณชนได้

รูปแบบการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภท Infographic (1 คน)
2. ประเภท Motion Infographic (1-3 คน)

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • การส่งผลงาน : ประเภท Infographic
  • ออกแบบสื่อ Infographic โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  • ส่งผลงานขนาด A3 แนวตั้ง โดยกำหนดให้มีแถบสัญลักษณ์ของ อย. ด้านล่างตามที่กำหนด (สามารถ Download แถบสัญลักษณ์ของ อย. ได้ที่ https://goo.gl/xShqeS)
  • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน (สงวนสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ไม่นับรวมรางวัล Popular Vote และรางวัลขวัญใจ อย.)
 • การส่งผลงาน : ประเภท Motion Infographic
  • ออกแบบสื่อ Motion Infographic โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  • การประกวด Motion Infographic ส่งประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบทีม (โดยแบบทีม มีสมาชิกในทีมได้ไม่เกิน 3 คน)
  • ไฟล์ผลงาน ความยาว 2 นาที และมีความละเอียด 1920x1080 พิกเซล
  • กำหนดให้ปิดท้ายคลิปด้วยโลโก้ อย. (สามารถ Download โลโก้ อย. ได้ที่ https://goo.gl/xShqeS)
  • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน (สงวนสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ไม่นับรวมรางวัล Popular Vote และรางวัลขวัญใจ อย.)

หลักฐานการส่งผลงาน
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร เพื่อศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ในการประกวด โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook/FDAThai หรือ www.oryor.com/infocontest
2. ใบสมัคร ที่มีการอธิบายแนวคิด (Concept) เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อ Infographic หรือ Motion Infographic

 • ประเภท Infographic จะต้องแนบไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ภาพ เพื่อนำมาจัดพิมพ์ประกอบการตัดสิน ประกอบด้วย
  • ไฟล์กราฟิกต้นฉบับประเภท Vector ที่ไม่ Create Outline (File AI หรือ PSD) โหมดสี CMYK พร้อมแนบ File Font
  • ไฟล์นามสกุล PDF และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI จำนวน 1 ไฟล์ (เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ภาพขนาด A3 ขึ้นไป)
  • แนบ URL รายละเอียดข้อมูลของ อย. ที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน (สามารถใช้ข้อมูลได้มากกว่า 1 URL)
 • o ประเภท Motion Infographic จะต้องแนบไฟล์ต้นฉบับ ประกอบด้วย
  • ไฟล์ผลงาน Export เป็นไฟล์ MP4 และ MOV ความยาว 2 นาที ความละเอียด 1920x1080 พิกเซล
  • แนบ URL รายละเอียดข้อมูลของ อย. ที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน (สามารถใช้ข้อมูลได้มากกว่า 1 URL)

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์งาน และเอกสารประกอบอื่นๆ มาที่ oryorinfocontest@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ไม่เกินเวลาเที่ยงคืน

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ และสอดคล้องตามหัวข้อที่กำหนด
2. การใช้ภาษา และการสื่อสารมีความหมายถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
3. การนำเสนอมีความสดใหม่ โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร
4. การจัดวางองค์ประกอบตามหลักการออกแบบมีความสวยงาม น่าสนใจ

กำหนดการ

 • ปิดรับผลงาน : 30 เมษายน 2560 เวลาเที่ยงคืน
 • คัดเลือกผลงานผู้ผ่านเข้ารอบ : 9-11 พฤษภาคม 2560
 • เปิดโหวตผลงานรางวัล Popular Vote : 11-17 พฤษภาคม 2560 (ปิดโหวต 16.00 น.)
 • คัดเลือกผลงานผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย : 17 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวด และมอบรางวัล : 1 มิถุนายน 2560

รางวัลการประกวด

 • ประเภท Infographic
  • รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 7,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 4,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
  • รางวัลชมเชย : เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท (จำนวน 8 รางวัล)
  • รางวัล Popular Vote : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
  • รางวัลขวัญใจ อย. : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
 • ประเภท Motion Infographic
  • รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 14,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 8,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
  • รางวัลชมเชย : เกียรติบัตร และเงินรางวัล 4,000 บาท (จำนวน 8 รางวัล)
  • รางวัล Popular Vote : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
  • รางวัลขวัญใจ อย. : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)

ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น หากมีการตรวจพบภายหลัง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว และ อย. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนรางวัลทั้งหมด
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ อย. สามารถนำไปแก้ไข ปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภท Motion Infographic จะต้องนำไฟล์ Project ผลงาน เช่น ไฟล์สกุล .aep, .prproj หรือไฟล์อื่น ๆ ที่สามารถแก้ไขได้ มามอบให้ อย. ในวันรับรางวัลด้วย
5. ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับ
6. ผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote อาจจะเป็นคนเดียวกับผู้ที่ได้รับที่ 1, 2, 3 หรือรางวัลชมเชย ก็ได้

แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน
www.oryor.com (ให้ใช้ข้อมูลจากแหล่งนี้เท่านั้น และผู้ประกวดจะต้องแนบ URL ของข้อมูลที่ใช้ เพื่อประกอบการตัดสินของคณะกรรมการด้วย)

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประสานงานโครงการ
 • โทรศัพท์ 081 374 1434
 • oryorinfocontest@gmail.com
 •  Facebook/FDAThai หรือ www.oryor.com/infocontest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. witoon kichprechawanish

Total Prize Money: 
150,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
24 Feb 2017 10:00 to 30 Apr 2017 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.