^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

การออกแบบโลโก้ / ตราสัญลักษณ์ เพื่อทำให้คนทั่วไปจดจำได้ง่าย สร้างความน่าเชื่อถือ ความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร

ประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียง

Deadline: 
Wed, 2018-03-21 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย”

หอการค้าไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย” theme “85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครับรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เมียนมา ปี 2561

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครับรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เมียนมา ปี 2561

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เมียนมา ปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 23,000

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดออกแบบโลโก้สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบโลโก้สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท 

Deadline: 
Fri, 2018-02-16 (All day)

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส.

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน

กรมการค้าภายใน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ. ทีโอที

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ. ทีโอที

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ. ทีโอที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering

Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000

Deadline: 
Thu, 2018-02-15 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ “๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สาธารณรัฐเกาหลี : 60 Years of the Kingdom of Thailand - Republic of Korea Friendship

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ “๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สาธารณรัฐเกาหลี : 60 Years of the Kingdom of Thailand - Republic of Korea Friendship

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ “๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สาธารณรัฐเกาหลี : 60 Years of the Kingdom of Thailand - Republic of Kor

Deadline: 
Mon, 2018-01-15 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้ ) “FUTURE Logo Design Contest"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้ ) “FUTURE Logo Design Contest"

Future Engineering Consultants Company Limited ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้ ) “FUTURE Logo Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-12-15 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

Members Online

There are currently 0 users online.