^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

การออกแบบโลโก้ / ตราสัญลักษณ์ เพื่อทำให้คนทั่วไปจดจำได้ง่าย สร้างความน่าเชื่อถือ ความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2018-10-24 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี กิจกรรมบำบัดไทย

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี กิจกรรมบำบัดไทย

ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี กิจกรรมบำบัดไทย ชิงเงินสด 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Mon, 2018-11-05 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย”

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 04:10

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รางวัลการวางแผนแห่งชาติ : Thailand Planning Awards - TPA"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รางวัลการวางแผนแห่งชาติ : Thailand Planning Awards - TPA"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รางวัลการวางแผนแห่งชาติ : Thailand Planning Awards - TP

Deadline: 
Sun, 2018-09-30 23:59

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ แนวคิด "ปลูกป่าในใจคน ปวงชนชาวไทย ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ แนวคิด "ปลูกป่าในใจคน ปวงชนชาวไทย ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญชวนเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ แนวคิด "ปลูกป่าในใจคน ปวงชนชาวไทย ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 75,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2018-09-30 16:00

ประกวดออกแบบโลโก้จังซีลอนคลินิค

ประกวดออกแบบโลโก้จังซีลอนคลินิค

จังซีลอนคลิกนิก ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้จังซีลอนคลินิค ชิงรางวัลคอร์สความงาม

ผู้เข้าประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

Deadline: 
Sun, 2018-09-30 16:00

แข่งขันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ "Master Designer Contest"

แข่งขันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ "Master Designer Contest"

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ "Master Designer Contes

Deadline: 
Mon, 2018-08-20 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ "เวียงภูเพียงแช่แห้ง ๑๘๙๖ - ๒๕๖๒ อายุกาล ๖๖๖ ปี"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ "เวียงภูเพียงแช่แห้ง ๑๘๙๖ - ๒๕๖๒ อายุกาล ๖๖๖ ปี"

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ "เวียงภูเพียงแช่แห้ง ๑๘๙๖ - ๒๕๖๒

Deadline: 
Sat, 2018-08-25 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ “30 ปี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : 30th Anniversary MathMU”

ประกวดตราสัญลักษณ์ “30 ปี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : 30th Anniversary MathMU”

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์30 ปี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : 30th Anniversary MathMU” ในวาระครบรอบ 3

Deadline: 
Sat, 2018-09-15 16:00

ประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 10 ปี ภายใต้แนวความคิด “10 ปี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด”

ประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 10 ปี ภายใต้แนวความคิด “10 ปี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด”

สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 10 ปี ภายใต้แนวความคิด “10 ปี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

เงื่อนไขการประกวด

Deadline: 
Mon, 2018-08-20 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

Members Online

There are currently 0 users online.