^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

การออกแบบโลโก้ / ตราสัญลักษณ์ เพื่อทำให้คนทั่วไปจดจำได้ง่าย สร้างความน่าเชื่อถือ ความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร

ประกวดตั้งชื่อ และออกแบบตราสินค้า “รองเท้าผ้าใบแฟชั่น”

ประกวดตั้งชื่อ และออกแบบตราสินค้า “รองเท้าผ้าใบแฟชั่น”

บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าผ้าใบแฟชั่นยี่ห้อ บาโอจิ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อ และออกแบบตราสินค้า “รองเท้าผ้าใบแฟชั่น”

หมดเขต: 
ส, 2019-07-20 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกร

ประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกร

สภาวิศวกร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกร ภายใต้แนวความคิด “20 ปีสภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น ความท้าทายสู่ความสำเร็จ” ชิงเงิน

หมดเขต: 
จ, 2019-07-15 16:30

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์บริษัทการบริหารทรัพย์สินซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์บริษัทการบริหารทรัพย์สินซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์บริษัทการบริหารทรัพย์สินซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2019-07-04 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) "Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้"

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) "Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้"

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้สนใจอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) "Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้" ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึ

หมดเขต: 
จ, 2019-07-15 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงเงินรางวัลมูลค

หมดเขต: 
อา, 2019-06-30 16:30

ประกวดออกแบบโลโก้ “ฉลองครบรอบ 30 ปี ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย”

ประกวดออกแบบโลโก้ “ฉลองครบรอบ 30 ปี ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย”

ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ “ฉลองครบรอบ 30 ปี ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย” ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ส, 2019-06-15 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai”

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท พร้อมใ

หมดเขต: 
อ, 2019-04-30 16:00

ประกวดโลโก้ “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา(ขย.๑)”

ประกวดโลโก้ “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา(ขย.๑)”

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโลโก้ “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา(ขย.๑)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

หมดเขต: 
พ, 2019-04-17 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท พร้อมประกาศ

หมดเขต: 
อ, 2019-04-16 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และ กองทัพบก โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Lo

หมดเขต: 
พ, 2019-04-17 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod