^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

การออกแบบโลโก้ / ตราสัญลักษณ์ เพื่อทำให้คนทั่วไปจดจำได้ง่าย สร้างความน่าเชื่อถือ ความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 12,000บาท พร้อมประกาศนียบั

หมดเขต: 
จ, 2019-09-09 03:25

ประกวดตั้งชื่องานและออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) งานคืนสู่เหย้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ประกวดตั้งชื่องานและออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) งานคืนสู่เหย้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการร่วมประกวดตั้งชื่องานและออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) งานคืนสู่เหย้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2019-09-15 16:30

ประกวดตราสัญลกัษณ์ "CMU School of Lifelong Education Logo Design Contest"

ประกวดตราสัญลกัษณ์ "CMU School of Lifelong Education Logo Design Contest"

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลกัษณ์ "CMU School of Lifelong Education Logo Design Contest" ชิงเงินรา

หมดเขต: 
ส, 2019-08-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ”

กรมประมง ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2019-08-22 16:30

ประกวดตั้งชื่อ และออกแบบตราสินค้า “รองเท้าผ้าใบแฟชั่น”

ประกวดตั้งชื่อ และออกแบบตราสินค้า “รองเท้าผ้าใบแฟชั่น”

บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าผ้าใบแฟชั่นยี่ห้อ บาโอจิ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อ และออกแบบตราสินค้า “รองเท้าผ้าใบแฟชั่น”

หมดเขต: 
ส, 2019-07-20 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกร

ประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกร

สภาวิศวกร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกร ภายใต้แนวความคิด “20 ปีสภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น ความท้าทายสู่ความสำเร็จ” ชิงเงิน

หมดเขต: 
จ, 2019-07-15 16:30

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์บริษัทการบริหารทรัพย์สินซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์บริษัทการบริหารทรัพย์สินซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์บริษัทการบริหารทรัพย์สินซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2019-07-04 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) "Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้"

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) "Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้"

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้สนใจอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) "Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้" ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึ

หมดเขต: 
จ, 2019-07-15 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงเงินรางวัลมูลค

หมดเขต: 
อา, 2019-06-30 16:30

ประกวดออกแบบโลโก้ “ฉลองครบรอบ 30 ปี ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย”

ประกวดออกแบบโลโก้ “ฉลองครบรอบ 30 ปี ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย”

ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ “ฉลองครบรอบ 30 ปี ที่นอนซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย” ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ส, 2019-06-15 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

Members Online

There are currently 0 users online.