^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

การออกแบบโลโก้ / ตราสัญลักษณ์ เพื่อทำให้คนทั่วไปจดจำได้ง่าย สร้างความน่าเชื่อถือ ความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2018-06-30 16:00

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2018-05-05 16:00

ประกวด Logo สัญลักษณ์โรงแรม Anda Sea Tales

ประกวด Logo สัญลักษณ์โรงแรม Anda Sea Tales

โรงแรม Anda Sea Tales by Lanta Sand Group ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Logo สัญลักษณ์โรงแรม Anda Sea Tales ชิงรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ข้อกำหนด

หมดเขต: 
อ, 2018-05-01 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชิงรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2018-04-06 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลรวม 17,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2018-03-16 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ "การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 : 17th TPhO"

ประกวดตราสัญลักษณ์ "การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 : 17th TPhO"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ "การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 : 17th TPhO" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2018-02-28 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียง

หมดเขต: 
พ, 2018-03-21 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย”

หอการค้าไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย” theme “85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2018-02-28 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครับรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เมียนมา ปี 2561

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครับรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เมียนมา ปี 2561

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เมียนมา ปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 23,000

หมดเขต: 
พ, 2018-02-28 16:00

ประกวดออกแบบโลโก้สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบโลโก้สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท 

หมดเขต: 
ศ, 2018-02-16 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

Members Online

There are currently 0 users online.