^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

การออกแบบโลโก้ / ตราสัญลักษณ์ เพื่อทำให้คนทั่วไปจดจำได้ง่าย สร้างความน่าเชื่อถือ ความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร

ประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "อุทยานธรณีลำปางหรือ Lampang Geeopark"

ประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "อุทยานธรณีลำปางหรือ Lampang Geeopark"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "อุทยานธรณีลำปางหรือ Lampang Geeopark" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 16,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2023-08-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี"

คุณวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี (ประธานสภากรุงเทพมหานคร) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี" ชิงรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2023-08-20 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2023-08-14 16:30

ประกวดออกแบบโลโก้ "40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย"

ประกวดออกแบบโลโก้ "40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย"

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ "40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Fri, 2023-06-30 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "วโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "วโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี"

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธินวราชดําริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "วโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี" ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อม

Deadline: 
Fri, 2023-06-09 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "ครบรอบ 50 ปี ภาควิชาสถิติ มช."

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "ครบรอบ 50 ปี ภาควิชาสถิติ มช."

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "ครบรอบ 50 ปี ภาควิชาสถิติ มช." ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2023-06-30 16:30

ประกวดโลโก้ "สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (L6) และ สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก (N3)"

ประกวดโลโก้ "สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (L6) และ สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก (N3)"

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญผู้นใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโลโก้ "สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (L6) และ สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก (N3)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 16,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Wed, 2023-05-10 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสวันสถาปนาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบรอบ 76 ปี ประจําปี 2566

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสวันสถาปนาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบรอบ 76 ปี ประจําปี 2566

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสวันสถาปนาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบรอบ 76 ปี ประจําปี 2566 ชิงเงินรา

Deadline: 
Tue, 2023-05-30 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2023-05-31 16:30

ประกวดแบบตราสัญลักษณ์งาน "๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ประกวดแบบตราสัญลักษณ์งาน "๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบตราสัญลักษณ์งาน "๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (150th of the B

Deadline: 
Sun, 2023-04-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

Members Online

There are currently 0 users online.