^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วางแผนอาชีพที่อยากเป็นให้สำเร็จด้วยการศึกษานิวซีแลนด์” ประกวดสื่อ นักเรียน N/A 2019-07-24T16:30:00
ประกวดถ่ายภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในช่วงเวลายามค่ำคืน หัวข้อ “สะพาน แสงสี…สร้างสรรค์” ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 400,000 Baht 2019-07-24T23:59:00
ประกวดภาพถ่าย "#SeaYouTomorrow : #ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 450,000 Baht 2019-07-25T16:30:00
ประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน หัวข้อ “เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ประกวดงานเขียน, ประกวดพูด นักเรียน N/A 2019-07-25T16:30:00
ประกวดรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ประกวดสื่อ ประชาชนทั่วไป N/A 2019-07-25T16:30:00
ประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562​ : National Innovation Awards 2019" ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ประชาชนทั่วไป, องค์กร N/A 2019-07-25T16:30:00
ประกวดถ่ายภาพ "Singha Complex Photo Challenge" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2019-07-27T16:30:00
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “เพลินเมืองเพชร” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 140,000 Baht 2019-07-30T16:30:00
ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 2 ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน 30,000 Baht 2019-07-30T16:30:00
ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา “GoldCity Thailand Band Knockout 2019” ประกวดดนตรี/วงดนตรี นักเรียน 3,000,000 Baht 2019-07-30T22:00:00
ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2562 : Young Thai Artist Award 2019" ประกวดงานเขียน, ประกวดแต่งเพลง, ประกวดภาพถ่าย, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป N/A 2019-07-31T16:00:00
ประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ หัวข้อ “See you in Space” ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน N/A 2019-07-31T16:00:00
ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 : Rice Innovation Awards 2019 ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร N/A 2019-07-31T16:00:00
ประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5" ธุรกิจ, ประกวดโครงการ นิสิต นักศึกษา 100,000 Baht 2019-07-31T16:30:00
ประกวดคลิปวิดีโอการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ประกวดพูด, ประกวดสื่อ นักเรียน 210,000 Baht 2019-07-31T16:30:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.