^ Back to Top

ธุรกิจ

โครงการประกวดแข่งขันเชิง ธุรกิจ/ประกวดแผนธุรกิจ หรือแผนการตลาด สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการหาเวทีแสดงความสามารถของตน ในเชิงสร้างสรรค์ ยังอาจเป็นใบเบิกทางสู่การทำงานในองค์กรต่างที่ท่านสนใจด้วย

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 : Social Innovation Business Plan Contest 2018

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 : Social Innovation Business Plan Contest 2018

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 : Social Innovation Busines

Deadline: 
Fri, 2018-06-15 16:00

ประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่

ประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่ ชิงเงิ

Deadline: 
Thu, 2018-06-14 16:00

ประกวด "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง"

ประกวด "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง"

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง" ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2018-08-10 16:00

ประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 : Capital Market Innovation Awards 2018

ประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 : Capital Market Innovation Awards 2018

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย, สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 : Capit

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน”

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน”

บริษัท เคเอ็มจี รีเสิร์ซ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านเยน พร้อมนำไอเดียผู้ชนะมาสรรค์สร้างเป็นร้านเนื้อย่างของจริง

Deadline: 
Sun, 2018-05-27 16:00

แข่งขัน International Business Case โครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2018

แข่งขัน International Business Case โครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2018

บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ กลุ่มธนาคารเมย์แบงก์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน International Business Case โครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2018 ชิงเงินรางวัล พร้อมเลือกประเทศที่จะฝึกงานกับเคร

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น : Digital Innovation Startup Apprentice Batch 4

ประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น : Digital Innovation Startup Apprentice Batch 4

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ Software Park Thailand และ Startup House Rayong ขอเชิญ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดโครงการเถ้าแก่น้อย ปี 7 “Young Technopreneur 2018”

ประกวดโครงการเถ้าแก่น้อย ปี 7 “Young Technopreneur 2018”

กลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการเถ้าแก่น้อย ปี 7 “Young Technopreneur 2018” ชิงรางวัลสุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ Samart Innovation Aw

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:00

ประกวดแนวคิดธุรกิจ "Rubber Idea Challenge" โจทย์ "Thailand 4.0 Rubber Idea Rubber Entrepreneur"

ประกวดแนวคิดธุรกิจ "Rubber Idea Challenge" โจทย์ "Thailand 4.0 Rubber Idea Rubber Entrepreneur"

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดธุรกิจ "Rubber Idea Challenge" โจทย์ "Thailand 4.0 Rubber Idea Rubber Entrepreneur" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,0

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:30

ประกวดแผนรณรงค์ "ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน"

ประกวดแผนรณรงค์ "ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน"

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดแผนรณรงค์ “ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจาก พลเอก สุรศักดิ์ กา

Deadline: 
Fri, 2018-03-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ธุรกิจ

Members Online

There are currently 0 users online.