^ Back to Top

ธุรกิจ

โครงการประกวดแข่งขันเชิง ธุรกิจ/ประกวดแผนธุรกิจ หรือแผนการตลาด สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการหาเวทีแสดงความสามารถของตน ในเชิงสร้างสรรค์ ยังอาจเป็นใบเบิกทางสู่การทำงานในองค์กรต่างที่ท่านสนใจด้วย

ประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5"

ประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5"

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเย

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์”

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์”

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปีที่ 1-2) และอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใ

Deadline: 
Fri, 2019-09-20 16:30

แข่งขัน "GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand"

แข่งขัน "GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ GNSS ASIA ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand" ชิงเงินรางวัลกว่า 115,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-08-09 16:30

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 "Social Innovation Business Plan Contest 2019"

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 "Social Innovati

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:30

ประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน "Thanachart Digital Bizz Challenge 2019"

ประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน "Thanachart Digital Bizz Challenge 2019"

บมจ. ธนาคารธนชาต และ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน "Thanachart Digital Bizz Challenge 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 235,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-06-14 16:30

ประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 : Excellent Logistics Management Award 2019

ประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 : Excellent Logistics Management Award 2019

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 : Excellent Logistics Management Award 2019 หรือ ELMA 2019

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:30

ประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

ประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:30

แข่งขัน International Business Case โครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2019

แข่งขัน International Business Case โครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2019

บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ กลุ่มธนาคารเมย์แบงก์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน International Business Case โครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2019 ภายใต้แนวคิด "CHALLENGE OF CHOICE" ชิงเงินรางวั

Deadline: 
Sat, 2019-06-15 16:30

ประกวดโครงการ Young Technopreneur ปีที่ 8

ประกวดโครงการ Young Technopreneur ปีที่ 8

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการ Young Technopreneur ปีที่ 8 ชิงเงินรางวัล พร้อมทุนพัฒนาผลงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

Deadline: 
Wed, 2019-05-15 16:00

แข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาด "GRAB Campus Challenge 2019"

แข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาด "GRAB Campus Challenge 2019"

Grab ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาด "GRAB Campus Challenge 2019" หัวข้อ "กรุงเทพ ชีวิตดีๆ ที่มี Grab" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสมาเข้าร่วมโครงการ Marketing Trainee

Deadline: 
Mon, 2019-03-11 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ธุรกิจ

Members Online

There are currently 0 users online.