^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดงานออกแบบสถาปัตย์ “ArchiCAD Design & Skill Contest 2017” ประกวดออกแบบ, สถาปัตยกรรม นิสิต นักศึกษา N/A 2017-06-30T16:00:00
ประกวด “River Plaza Cover Dance Contest 2017” ประกวดเต้น นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 20,000 Baht 2017-06-30T16:00:00
ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560 ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป N/A 2017-06-30T16:00:00
ประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม... สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร 400,000 Baht 2017-06-30T16:00:00
ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2560 ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ประชาชนทั่วไป N/A 2017-06-30T16:00:00
ประกวดโครงงาน “เยาวชนนวัตศิลป์” #CrafttheFuture ประกวดโครงการ, การประกวดทั่วไป นิสิต นักศึกษา N/A 2017-06-30T16:00:00
แข่งขันการประกอบอาหาร “New Zealand Young Genius Chef” ประกวด แข่งขัน ทำอาหาร นักเรียน N/A 2017-06-30T16:00:00
ประกวดออกแบบเสื้อยับ คอนเซ็ปต์ “ยับที่เสื้อ ยืดที่ใจ” ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น นิสิต นักศึกษา 150,000 Baht 2017-06-30T17:00:00
ประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกวดภาพถ่าย, ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์, ประกวดแอนิเมชั่น, ประกวดออกแบบ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 500,000 Baht 2017-06-30T23:59:00
ประกวด “เด็กไทย สืบสานวัฒนธรรม” ประกวดเด็ก ประชาชนทั่วไป 15,000 Baht 2017-07-01T16:00:00
ประกวด “Illustrator Contest Asia” หัวข้อ “Idol” ประกวดวาดภาพ, ประกวดสื่อ, ประกวดออกแบบ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป N/A 2017-07-01T16:00:00
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 ประกวดด้านวิชาการ, ประกวดโครงการ นักเรียน N/A 2017-07-05T16:00:00
ประกวดภาพวาดนวัตกรรม Live Innovation Thailand Painting Contest 2017 หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพวาดของคุณ” ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป 350,000 Baht 2017-07-07T09:30:00
ประกวดศิลปะเด็กและเยาวชน หัวข้อ “สันติประชาธรรม” ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 200,000 Baht 2017-07-07T16:00:00
ประกวดเล่านิทานในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม" ประกวดพูด, ประกวดความสามารถพิเศษ ประชาชนทั่วไป N/A 2017-07-07T16:00:00

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod