^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป N/A 2018-06-30T16:00:00
ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค...คนปลอดภัย” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา N/A 2018-06-30T16:00:00
ประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 : Capital Market Innovation Awards 2018 ธุรกิจ, ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ประชาชนทั่วไป, องค์กร 800,000 Baht 2018-06-30T16:00:00
ประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 600,000 Baht 2018-06-30T16:00:00
ประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนปี 2 หัวข้อ “ขัดกันฉันมิตร l Pergaduhan Teman l Friendly Quarrel” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2018-06-30T16:00:00
ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕ : Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers ประกวดพูด นักเรียน, นิสิต นักศึกษา N/A 2018-06-30T16:00:00
ประกวดแต่งนิยายเรื่องยาว หัวข้อ "ความฝัน" ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป 23,000 Baht 2018-06-30T16:00:00
ประกวดออกแบบดิสเพลย์ "WINDSOR Design Awards 2018" หัวข้อ "A Frame For Every Home" ประกวดออกแบบ, สถาปัตยกรรม นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2018-06-30T16:00:00
ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ "โครงการ เศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561" ประกวดงานเขียน, ประกวดด้านวิชาการ นิสิต นักศึกษา N/A 2018-06-30T16:00:00
ประกวดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดแก้วแบลคมอร์ส "Blackmores B for Earth 2018" ประกวดด้านวิชาการ, การประกวดทั่วไป นักเรียน 200,000 Baht 2018-06-30T16:00:00
ประกวดคลิปวิดีโอ "ถ่ายคลิปได้บุญ : คลิปเอทีฟ 2018" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 200,000 Baht 2018-06-30T16:00:00
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประกวดงานเขียน, ประกวดแต่งเพลง, ประกวดสื่อ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 320,000 Baht 2018-06-30T16:00:00
ประกวดนวัตกรรมสื่อ : Media Innovation ในโครงการ MCOT INNO 2018 ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ประกวดสื่อ ประชาชนทั่วไป 200,000 Baht 2018-06-30T16:00:00
ประกวด "Harper's BAZAAR Asia NewGen Fashion Award 2018" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น ประชาชนทั่วไป N/A 2018-06-30T16:00:00
แข่งขัน "Jinpao Automation Contest 2018" ประกวดด้านวิชาการ, ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 500,000 Baht 2018-06-30T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.