^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 51 ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน N/A 2020-11-06T16:30:00
ประกวดออกแบบโลโก้เว็บไซต์ Smart DPE ขับเคลื่อนกรมพลศึกษาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ ประชาชนทั่วไป N/A 2020-11-08T16:30:00
ประกวดโครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ "Entrepreneurial Ecosystem Development" ธุรกิจ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2020-11-10T16:30:00
ประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 1,415,000 Baht 2020-11-13T16:30:00
ประกวดภาพถ่ายและภาพวิดีโอทางอากาศ ในโครงการประกวดภาพถ่ายสวนนงนุช 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 710,000 Baht 2020-11-15T16:30:00
ประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะในโครงการ "เพาะช่างศิลปกรรม : Poh-Chang Arts Contest 2020" ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน 100,000 Baht 2020-11-15T16:30:00
ประกวดนวัตกรรมด้านประกันภัย “OIC InsurTech Awards 2020” ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 400,000 Baht 2020-11-15T16:30:00
ประกวดดนตรีสากล ระดับมัธยมศึกษา "RSU​ Music Competition" ประกวดดนตรี/วงดนตรี นักเรียน N/A 2020-11-15T16:30:00
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ประจำศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ ประชาชนทั่วไป 10,000 Baht 2020-11-15T16:30:00
ประกวดภาพถ่าย “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” ประกวดภาพถ่าย นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2020-11-15T16:30:00
ประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Innovative Sustainable Food and FMCG” ประกวด แข่งขัน ทำอาหาร, ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, องค์กร 220,000 Baht 2020-11-15T16:30:00
ประกวดออกแบบท่าเต้นเพลง เดอะป๋า "ท่าเต้นเท่ห์ ป๋าเปย์ให้หมื่น" ประกวดออกแบบ, ประกวดเต้น ประชาชนทั่วไป 10,000 Baht 2020-11-15T18:00:00
ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2563 ประกวดงานเขียน, ประกวดร้องเพลง, ประกวดวาดภาพ, ประกวดสื่อ, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 300,000 Baht 2020-11-16T16:30:00
ประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น “Lovecare Creative Contest” ประกวดออกแบบ ประชาชนทั่วไป N/A 2020-11-20T16:30:00
ประกวดภาพถ่าย "คิดถึงที่สุด สมุทรสาคร (New Normal)" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 120,000 Baht 2020-11-20T16:30:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.