^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Character Design Contest 2018" ประกวดออกแบบ ประชาชนทั่วไป 200,000 Baht 2018-08-25T16:00:00
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ "เวียงภูเพียงแช่แห้ง ๑๘๙๖ - ๒๕๖๒ อายุกาล ๖๖๖ ปี" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 20,000 Baht 2018-08-25T16:00:00
ประกวดหนังสั้น "Italian-Thai Short Film Competition" หัวข้อ "ITALIAN-THAI" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ ประชาชนทั่วไป N/A 2018-08-26T16:00:00
แข่งตอบคำถามภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ "IBelieve Championship 2018" ประกวดด้านวิชาการ นักเรียน N/A 2018-08-27T16:00:00
ประกวด "The ซ่อน Voiz Thailand ซ่อนให้สุด...หยุดที่เสียงร้อง" ประกวดร้องเพลง ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2018-08-27T16:00:00
ประกวดวาดภาพสด โครงการ OPEN HOUSE PSG 2018 ครั้งที่ 1 ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน N/A 2018-08-27T16:00:00
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "รอยยิ้มของหนู คือ ความสุขของชาติ : MY SMILE IS THAI SMILE" ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2018-08-28T16:00:00
ประกวดแนวคิดธุรกิจ “ปั้นฝัน ประชันไอเดีย ยางพาราไทย 4.0 : Rubber Innovative Idea Contest 2018” ธุรกิจ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2018-08-28T16:00:00
ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ” ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 96,000 Baht 2018-08-29T16:00:00
ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อย แก่น สาร สินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ ประชาชนทั่วไป 380,000 Baht 2018-08-29T16:00:00
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 80,000 Baht 2018-08-30T16:00:00
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวข้อ “การออกแบบเชิงนวัตกรรมใช้ไม้สักจากป่าปลูก” ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 70,000 Baht 2018-08-31T15:30:00
ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชีย "Asia Student Packaging Design Competition" ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา N/A 2018-08-31T16:00:00
ประกวดวาดภาพระบายสี “ระบายภาพและเฉดสีให้เป็นธรรมชาติ Season 3 ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน 1,000,000 Baht 2018-08-31T16:00:00
ประกวดมิวสิควิดีโอ "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี ๒๕๖๑ ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2018-08-31T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.