^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 12,300 Baht 2023-12-15T16:30:00
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "แรงบันดาลใจทางการเงิน" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 400,000 Baht 2023-12-15T23:59:00
ประกวดผลงาน illustration "โครงการ Artists on Our Radar" ศิลปะ ประชาชนทั่วไป N/A 2023-12-17T23:59:00
ประกวดเรื่องสั้นและบทร้อยกรอง "โครงการเกียรตินิยมวรรณศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566" ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป N/A 2023-12-17T23:59:00
ประกวดคลิปข่าว หัวข้อ "ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวัง อนาคตประเทศไทย" ประกวดสื่อ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร 125,000 Baht 2023-12-18T16:30:00
ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้, ประกวดออกแบบมาสคอต ประชาชนทั่วไป N/A 2023-12-20T16:30:00
แข่งขันทำอาหาร "โครงการ Would Wide Wow ข้าวเหลืองปะทิว" ประกวด แข่งขัน ทำอาหาร นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 14,000 Baht 2023-12-20T16:30:00
ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "โตไปไม่ปวดหลัง" ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ประกวดสื่อ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา N/A 2023-12-20T23:59:00
ประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบมาสคอต นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2023-12-25T16:30:00
ประกวดคลิป TikTok หัวข้อ "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ประกวดสื่อ นักเรียน N/A 2023-12-25T16:30:00
ประกวดนวัตกรรม "Toyota Campus Challenge 2023" ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ประกวดโครงการ นิสิต นักศึกษา 1,000,000 Baht 2023-12-25T16:30:00
ประกวดออกแบบโซฟา "NATUZZI EDITIONS SOFA Design Contest" ประกวดออกแบบ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2023-12-30T16:30:00
ประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ "เยาวชนยุคใหม่ ปลอดภัยจาก 3 เสี่ยง" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 31,000 Baht 2023-12-30T16:30:00
ประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก. และ การสานต่ออาชีพเกษตรกรรม" ประกวดงานเขียน นักเรียน 14,000 Baht 2023-12-30T16:30:00
ประกวดพูด "Seri Thai Talk" หัวข้อ "จิตวิญญาณแห่งขบวนการเสรีไทย" (Spirit of Free Thai Movement) ประกวดพูด นักเรียน, นิสิต นักศึกษา N/A 2023-12-31T16:30:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.