^ Back to Top

ประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

ประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา ภายใต้หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านสื่อ ศิลปะ และงานหัตถกรรมร่วมสมัย ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ และแม่ฮ่องสอน

ประเภทการประกวด

 1. ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (Lanna Handicraft Design Contest)
  • ระยะเวลาสมัครและส่งผลงาน : 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561
 2. ประกวดคลิปวิดีโอสั้น (Lanna Viral Clip Contest)
  • ระยะเวลาสมัครและส่งผลงาน : 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
 3. ประกวดวาดภาพบนกำแพง (Lanna Art Contest)
  • ระยะเวลาสมัครและส่งผลงาน : 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
 4. ประกวดภาพถ่าย (Lanna Photo Contest)
  • ระยะเวลาสมัครและส่งผลงาน : 1 มกราคม – 30 เมษายน 2561

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0 5394 2568, 0 5394 2571, 08 4611 3169
 • แฟกซ์. 0 5394 2586
 • www.facebook.com/CTRD.CMU

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Khun Kunakorn

Total Prize Money: 
300,000 Baht
Deadline: 
10 Jan 2018 10:00 to 30 Apr 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.