^ Back to Top

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ "SEAGULL DESIGN CONTEST 2018 : THE SURVIVOR 24 ชั่วโมง ประลองความคิด"

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ "SEAGULL DESIGN CONTEST 2018 : THE SURVIVOR 24 ชั่วโมง ประลองความคิด"

เครื่องครัวสเตนเลสสตีล ตราซีกัล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ "SEAGULL DESIGN CONTEST 2018 : THE SURVIVOR 24 ชั่วโมง ประลองความคิด" ชิงเงินรางวัลมูลค่้ารวม 100,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2018-10-12 16:00

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Twinings Tumbler ภายใต้คอนเซปต์ “Twinings London Cool Luxe”

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Twinings Tumbler ภายใต้คอนเซปต์ “Twinings London Cool Luxe”

TWININGS ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Twinings Tumbler ภายใต้คอนเซปต์ “Twinings London Cool Luxe” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

กำหนดระยะเวลา

Deadline: 
Wed, 2018-09-05 16:00

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวข้อ “การออกแบบเชิงนวัตกรรมใช้ไม้สักจากป่าปลูก”

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวข้อ “การออกแบบเชิงนวัตกรรมใช้ไม้สักจากป่าปลูก”

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวข้อ “การออกแบบเชิงนวัตกรรมใช้ไม้สักจากป่าปลูก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 15:30

ประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์”

ประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ภายใต้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น ห

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City

เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

Deadline: 
Fri, 2018-05-04 16:00

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษาด้านการออกแบบ หรือเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

ประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา ภายใต้หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวด "SEAGULL DESIGN CONTEST : THE SURVIVOR 24ชั่วโมง ประลองความคิด"

ประกวด "SEAGULL DESIGN CONTEST : THE SURVIVOR 24ชั่วโมง ประลองความคิด"

เครื่องครัวสเตนเลสสตีล ตราซีกัล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "SEAGULL DESIGN CONTEST : THE SURVIVOR 24ชั่วโมง ประลองความคิด" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-11-15 16:00

ประกวดออกแบบ "Crafting Hope: Prison Handcraft Dedign Contest"

ประกวดออกแบบ "Crafting Hope: Prison Handcraft Dedign Contest"

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "Crafting Hope: Prison Handcraft Dedign Contest" ชิงเงินรางวัลรวม 130,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

Deadline: 
Sat, 2017-09-16 16:00

ประกวดออกแบบ "Thailand Local Tourism Design Awards 2017" หัวข้อ "ออกแบบสุดยอดสินค้าท่องเที่ยวชุมชน"

ประกวดออกแบบ "Thailand Local Tourism Design Awards 2017" หัวข้อ "ออกแบบสุดยอดสินค้าท่องเที่ยวชุมชน"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ กลุ่มชุมชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "Thailand Local Tourism Design Awards 2017" หัวข้อ "ออกแบบสุดยอดสินค้าท่องเที่ยวชุมชน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 2,

Deadline: 
Fri, 2017-09-29 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์

Members Online

There are currently 0 users online.