^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดสื่อมิวสิควีดีโอ ภายใต้โจทย์เพลง "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน"

ประกวดสื่อมิวสิควีดีโอ ภายใต้โจทย์เพลง "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน"

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แผนงานอาหารและโภชนาการ และภาคีเครือข่ายประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและการโภชนาการ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อมิวสิควีดีโอ ภาย

หมดเขต: 
ศ, 2015-05-08 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 3" หัวข้อ "สื่อไทยในยุคปัจจุบัน"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 3" หัวข้อ "สื่อไทยในยุคปัจจุบัน"

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย ปวช และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 3" หัวข้อ "สื่อไทยในยุคปัจจุบัน"  ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 30,000 บา

หมดเขต: 
ศ, 2015-05-29 16:00

ประกวดโลโก้และโปสเตอร์ “เก่งจริง ต้องไม่โกง”

ประกวดโลโก้และโปสเตอร์ “เก่งจริง ต้องไม่โกง”

มหาวิทยาลัยเอเชี่ยน (Asian University) ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโลโก้และโปสเตอร์ “เก่งจริง ต้องไม่โกง” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2015-06-30 16:00

ประกวดแอพพลิเคชั่น ในกิจกรรม "Hour of Code by Microsoft Student Partner KMITL"

ประกวดแอพพลิเคชั่น ในกิจกรรม "Hour of Code by Microsoft Student Partner KMITL"

BorntoDev.com ร่วมกับ Microsoft Student Partner KMITL ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอพพลิเคชั่น ในกิจกรรม "Hour of Code by Microsoft Student Partner KMITL" ชิงของรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2015-05-01 16:00

ประกวด สื่อ New media ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

ประกวด สื่อ New media  ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  แผนงานอาหารและโภชนาการ และภาคีเครือข่ายประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและการโภชนาการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประ

หมดเขต: 
ศ, 2015-05-08 17:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ใส่ถุงดีออก บอกต่อรึยัง”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ใส่ถุงดีออก บอกต่อรึยัง”

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ใส่ถุงดีออก บอกต่อรึยัง” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
พฤ, 2015-04-30 16:00

ประกวดหนั้งสั้น “เพลงของเรา หนังของคุณ”

ประกวดหนั้งสั้น “เพลงของเรา หนังของคุณ”

บริษัท สมอลล์รูม จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนั้งสั้น “เพลงของเรา หนังของคุณ” ชิง Samsung Galaxy Note 4 จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 50,000 บาท จาก บริษัท Asia Shop จำกัด

หมดเขต: 
จ, 2015-04-20 16:00

ประกวดคลิป "Share Smile with KTB ATM : บอกความรู้สึกดีๆกับ ATM KTB"

ประกวดคลิป "Share Smile with KTB ATM : บอกความรู้สึกดีๆกับ ATM KTB"

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "Share Smile with KTB ATM : บอกความรู้สึกดีๆกับ ATM KTB" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

หมดเขต: 
อา, 2015-05-31 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข ภายใต้โครงการ "วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข ภายใต้โครงการ "วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข ภายใต้โครงการ "วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ" ชิงทุนการศึ

หมดเขต: 
พฤ, 2015-04-30 16:00

ประกวด "Thailand Digi Challenge 2015" แนวคิด "รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย”

ประกวด "Thailand Digi Challenge 2015"

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (SIPA) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักพัฒนาอิสระ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ "Thailand Digi Challenge 2015" ภายใต้แนวคิด "รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย”

หมดเขต: 
ศ, 2015-06-19 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.