^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดสปอตโทรทัศน์ “ให้ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคเดี๋ยวนี้ Consumer Justice Now”

ประกวดสปอตโทรทัศน์ “ให้ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคเดี๋ยวนี้ Consumer Justice Now”

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดสปอตโทรทัศน์ “ให้ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคเดี๋ยวนี้ Consumer Justice Now”

หมดเขต: 
ส, 2013-01-05 16:00

ประกวดผลิตสื่อเพื่อสุขภาวะ "เด็กเฮ้ว"

ใครว่าแค่แสบซ่า ไปวันๆ ชวนนักเรียนนักศึกษาวัยโจ๋ ร่วมออกไอเดียสร้างสรรค์สังคม หัวข้อ "100 เรื่องเล่า แห่งแรงบันดาลใจ" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ, ชมรมเยาวชนคนสร้างหนัง

หมดเขต: 
พฤ, 2013-01-10 16:00

ประกวดหนังสั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง"

ประกวดหนังสั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง"

โครงการประกวดหนังสั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง" ขอเชิญนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษา ปวช.

หมดเขต: 
ศ, 2012-12-28 16:00

ประกวดหนังสั้นกรมสรรพากร โครงการ หนังสั้น สำนึกยาว

ประกวดหนังสั้นกรมสรรพากร

โครงการประกวดหนังสั้นกรมสรรพากร ขอเชิญประชาชนทั่วไป ใครก็ได้ไม่จำกัด และส่งผลงานได้มากกว่า 1 เรื่อง โดยส่งผลงานหนังสั้นคุณภาพเปี่ยมสำนึก เข้าร่วมโครงการ "หนังสั้น สำนึกยาว" เนื้อหาการนำเสนอในเชิงสร้างความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่อย่างถูกต้องความยาวไ

หมดเขต: 
พฤ, 2013-02-28 12:00

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา ธนพรคลินิก

ธนพรคลินิก เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ไม่จำกัดคณะและชั้นปี ทีมละ 5 คน ในสถาบันเดียวกัน เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณา ธนพรคลินิก ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2013-01-31 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ แฮปปี้ไม่ใช่เล่นปีที่ 8 หัวข้อ "ใช้อินเตอร์เนทมือถือให้เกิดประโยชน์"

แฮปปี้ไม่ใช่เล่นปีที่ 8 หัวข้อ "ใช้อินเตอร์เนทมือถือให้เกิดประโยชน์"

dtac เชิญชวน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประกวดออกแบบโปสเตอร์ ภายใต้โจทย์ "ใช้อินเตอร์เน็ตมือถือให้เกิดประโยชน์" ในโครงการ แฮปปี้ไม่ใช่เล่นปีที่ 8 ชิงทุนการศึกษารวม 200,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2013-01-15 16:00

ประกวดโปสเตอร์และวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิตในโครงการ แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2555 (BRAND’S Young Blood 2012)

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดโปสเตอร์และวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิตในโครงการ แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2555 (BRAND’S Young Blood 2012) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริ

หมดเขต: 
พฤ, 2013-01-31 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หัวข้อ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร่วมสมัยในแบบคุณ”

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เชิญชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ถ่ายทอดความคิด และความรู้สึก เกี่ยวกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์อย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม การประกวดคลิปวีดีโอ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักเห็นถึง ความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ ศิลปว

หมดเขต: 
อ, 2012-11-20 23:00

ประกวด สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD

ประกวด สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD

วัฒนธรรมการอ่าน ขอเชิญคุณครู และพ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ส่งหนังสือ สื่อการอ่านเข้าร่วมประกวดใน โครงการ สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD (เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ เป็นภาวะที่เด็กมีความบกพร่องในการอ่าน เขียน)เพื่อกระตุ้นและสร้างเสริมให้เ

หมดเขต: 
พฤ, 2012-11-15 16:00

ประกวด clip “ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทยช่วยชาวโลก”

ประกวด clip “ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทยช่วยชาวโลก”

แอร์โรว์ เชิญชวนผู้สนใจ ประกวด clip “ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทยช่วยชาวโลก” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม และกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการนำเสื้อเหลือใช้มาบริจาคมากขึ้น โครงการ ”แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทยช่วยชาวโลก” จึงได้จ

หมดเขต: 
จ, 2012-12-10 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.