^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดหนังสั้นในกิจกรรม "หนังสั้นชิงเงินแสน"

ประกวดหนังสั้นในกิจกรรม "หนังสั้นชิงเงินแสน"

Advice และ Percy Jackson : Sea of Monsters ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นในกิจกรรม "หนังสั้นชิงเงินแสน" ร่วมสนุกง่ายๆ ขอ 3 คำ Advice, Smartphone และ Percy Jackson: Sea of Monsters ให้มีส่วนร่วมในหนังสั้น และโดนใจ ความยาวไม่เกิน 10 นาท

หมดเขต: 
จ, 2013-09-02 16:00

ประกวดคลิปออนไลน์ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”

ประกวดคลิปออนไลน์  “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สำนักโภชนาการสมวัยสำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญยาวชนนักเรีย

หมดเขต: 
ส, 2013-08-31 17:00

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา "รู้คุณแผ่นดิน"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "รู้คุณแผ่นดิน"

กองทัพบก ขอเชิญนักศึกษา นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป ร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณา 30 - 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน" ภายใต้ชื่อ “นิยมไทย“ เพื่อรณรงค์สร้างวัฒนธรรมแห่งจิตสำนึกดีงาม เพื่อให้เป็นแบบอย่างลูกหลานไทย การดำรงชีวิตข

หมดเขต: 
พฤ, 2013-08-15 16:00

ประกวดงานเขียน "รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 15" ประจำปีพุทธศักราช 2557

นายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 15

ร้านนายอินทร์และสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้า ประกวด "โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปีพุทธศักราช 2557" ชิงโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

หมดเขต: 
ศ, 2014-02-28 16:00

ประกวดใน "งานนิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบครั้งที่ 20"

ประกวดใน "งานนิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบครั้งที่ 20"

สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดภาพวาดโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ / ประกวดภาพถ่าย / ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง และประกวดภาพยนตร์สั้น ใน "งานนิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบครั้งที่ 20" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,

หมดเขต: 
พฤ, 2013-08-15 16:00

ประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Climate Change”

ประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 4) ภายใต้หัวข้อ “Climate Change”

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา ร่วมโครงการประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์ สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 4) ประเภทแอนิเมชั่น เจ้าส้ม ภายใต้หัวข้อ “Climate Change” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงทุนการศึกษารว

หมดเขต: 
ศ, 2013-09-06 16:00

ประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (VDO เรื่องสั้น) หัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมสำหรับ เยาวชน”

การประกวดสื่อการสอนศีลธรรม (VDO เรื่องสั้น) ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เู้รียนด้านพระพทุธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี 2556 โดยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาล

หมดเขต: 
อ, 2013-07-30 16:00

ประกวดคลิปโฆษณา “ ไอเดีย เจ๋งๆ Season#2”

ประกวดคลิปโฆษณา “ ไอเดีย เจ๋งๆ  Season#2”

บริษัท คอมพิวท์แอนด์ไฟท์เตอร์ จำกัด ได้จัดโครงการประกวดคลิป “ไอเดีย เจ๋งๆ” โดยเล็งเห็นความสำคัญของนิสิต นักศึกษา ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพตนเองในการสร้างสรรค์ผลงานให้เสมือนการทำงานจริง จึงจัดให้มีเวทีพัฒนา ทัก

หมดเขต: 
จ, 2013-07-15 16:00

ประกวดโฆษณาสั้นทางวิทยุ และประกวดโปสเตอร์ ในโครงการ RD Camp Season 6 หัวข้อ “ยิ่งให้-ยิ่งได้รับ”

โครงการ RD Camp Season 6

กรมสรรพากร จัดโครงการ RD Camp Season 6 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี รวมกลุ่มกัน 4 คน สร้างสรรค์ผลงาน บทโฆษณาสั้นทางวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ” ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 25

หมดเขต: 
ส, 2013-08-31 16:00

ประกวดสื่อการเรียนการสอนในหัวข้อ "สื่อทรูปลูกปัญญา สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ Student Centric"

ประกวดสื่อการเรียนการสอนในหัวข้อ "สื่อทรูปลูกปัญญา สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ Student Centric"

ทรูปลูกปัญญาจัดโครงการดีๆ ต่อเนื่องสำหรับคุณครูในโครงการทรูปลูกปัญญา ทั้ง 4,000 โรงเรียน ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คุณครู ในโครงการทรูปลูกปัญญา ได้สร้างผลงาน โดยใช้สื่อและเครื่องมือไอซีที (ICT) ที่โรงเรียนมีอยู่ผ่านกระบวนการเรียน

หมดเขต: 
อา, 2013-08-25 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.