^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ Junior CSR AWARD#1 ตอน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน”

ประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ Junior CSR AWARD#1 ตอน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน”

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดห

หมดเขต: 
พฤ, 2015-04-30 16:30

ประกวด เพลง หนังสั้น การ์ตูน ความเรียง หัวข้อ "วิสัยทัศน์ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า"

ประกวด เพลง หนังสั้น การ์ตูน ความเรียง หัวข้อ "วิสัยทัศน์ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า"

อนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคม ในกรรมาธิการวิสามัญาการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฎิรูปแห่งชาติ ขอเชิญเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด เพลง หนังสั้น การ์ตูน ความเรียง หัวข้อ "วิสัยทัศน์ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า" ในโครงการเยาว

หมดเขต: 
ศ, 2015-04-10 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น “attitude Short Film” หัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศ”

นิตยสาร attitude ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “attitude Short Film” หัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2015-05-10 16:00

ประกวดคลิปวิดิโอสั้น "WHERE INSPIRATION BEGINS"

ประกวดคลิปวิดิโอสั้น "WHERE INSPIRATION BEGINS"

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอสั้น ความยาวไม่เกิน 2 นาที "Where Inspiration Begins" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2015-03-16 16:00

ประกวด infographic และ animation หัวข้อ “สังคมไทยสูงวัยไปด้วยกัน ด้วยบำนาญแห่งชาติ”

ประกวด infographic และ animation ประเด็นบำนาญชราภาพ

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด infographic และ animation ประเด็นบำนาญชราภาพภายใต้แคมเปญ “สังคมไทยสูงวัยไปด้วยกัน ด้วยบำนาญแห่งชาติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2015-02-27 16:00

ประกวดคลิปโฆษณา The Permission for FIC

ประกวดคลิปโฆษณา The Permission for FIC

บริษัท มิลเลี่ยนบั๊กส์ (2424) จำกัด ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปโฆษณา The Permission for FIC ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 35,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2015-03-08 16:00

ประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “คลิปวีดีโอสั้นส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย”

ประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  หัวข้อ “คลิปวีดีโอสั้นส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญนักเรียน และสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  หัวข้อ “คลิปวีดีโอสั้นส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 44,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2015-02-27 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "คนค(ร)บ"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "คนค(ร)บ"

สถานีโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนิสิต นักศึกาษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "คนค(ร)บ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษ

หมดเขต: 
ศ, 2015-02-27 16:00

ประกวดคลิป เล่าเรื่องด้วยหัวใจ “จาก ศิษย์ ถึง ครู”

ประกวดคลิป เล่าเรื่องด้วยหัวใจ “จาก ศิษย์ ถึง ครู”

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ บริษัททีวีบูรพาจำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป เล่าเรื่องด้วยหัวใจ “จาก ศิษย์ ถึง ครู” แรงบันดาลใจและเรื่องราวของคุณครูผู้เป็นต้นแบบและมีหัวใจแห่งความเป็นครูในร

หมดเขต: 
อา, 2015-03-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.