^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

ประกวดรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และนักจัดรายการวิทยุ เข้าร่วมประกวดรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ชิงเงินรางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมประกาศนียบัตรจากสมาคมวิทยุแ

หมดเขต: 
จ, 2013-09-09 16:00

ประกวดแบบงานนำเสนอ (PowerPoint Template)

ประกวดออกแบบ PowerPoint Template

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วม ประกวดแบบงานนำเสนอ (PowerPoint Template) เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การประชุม จัดอบรม สัมมนา และนำเสนอผลงานในวาระโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์และเสริมสร้างภูมิปัญญาน

หมดเขต: 
พ, 2013-07-31 16:00

ประกวด VDO Presentation ภายใต้แนวคิด “ที่นี่...มีอะไรดี”

ประกวด VDO Presentation ภายใต้แนวคิด “ที่นี่...มีอะไรดี”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) กำหนดเปิดการรับสมัคร ผลงานเข้าร่วม ประกวด การจัดทำ VDO Presentation แนะนำ หอนิทรรศการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “ที่นี่...มีอะไรดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หอนิทรรศการ ภาย

หมดเขต: 
พฤ, 2013-08-15 16:30

ประกวดคลิปวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์จี๊ด ไอเดียแจ๋ว”

วิทยาศาสตร์จี๊ด ไอเดียแจ๋ว

Scimath คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ไปจนถึงระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันคลิปวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์จี๊ด ไอเดียแจ๋ว” 

หมดเขต: 
ศ, 2013-08-16 16:00

ประกวดภาพถ่าย สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง หัวข้อ “เมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน”

ประกวดภาพถ่าย  สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง หัวข้อ “เมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน”

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญน้องๆ เยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานภาพถ่าย สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง หัวข้อ “เมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน” ร่วมประกวดกับโครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทยปี 5 ชิงทุนการศึกษา 400,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาค

หมดเขต: 
อ, 2013-07-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ

สภาพัฒนาการเมือง เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ” เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงาน ของสภาพัฒนาการเมือง (สพม.)  ในอันที่จะพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป

หมดเขต: 
จ, 2013-11-25 16:00

ประกวดออกแบบนิตยสาร ชิงทุนการศึกษา และคอร์สเรียนระยะสั้น ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประกวดออกแบบนิตยสาร ชิงทุนการศึกษา และคอร์สเรียนระยะสั้น ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Numéro Thailand ร่วมกับ Siam Center สถานทูตฝรั่งเศส และ สถาบันแนะนำการศึกษาต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เอกธนา ขอเชิญเข้าร่วม ประกวดออกแบบนิตยสาร ชิงทุนการศึกษาและคอร์สเรียนระยะสั้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมรับประกาศ

หมดเขต: 
จ, 2013-07-15 16:00

โครงการประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อ

โครงการประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อ

การประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อ ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล” ผลิตหนังสั้นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิตอล ด้วยวิธีการและเทคนิคที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นสื่อในการให้ความรู้แก่ประชาชน

หมดเขต: 
ศ, 2013-07-19 16:00

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2013

True Young Producer Award 2013

กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “change...เปลี่ยนอะไร สังคมไทยถึงน่าอยู่” ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก Dentsu

หมดเขต: 
ศ, 2013-08-30 17:00

การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-learning ประจำปี 2556

การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-learning ประจำปี 2556

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัล ประเภท e-learning ชิงถ้

หมดเขต: 
อา, 2013-06-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.