^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดแผนประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “มารู้จักพลังงานปลูกได้กันเถอะ”

ประกวดแผนประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “มารู้จักพลังงานปลูกได้กันเถอะ”

บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) ในกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ ร่วมกับ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.), กระทรวงพลังงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI), องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนั

หมดเขต: 
อา, 2014-12-21 16:00

ประกวดสร้างสรรค์สื่อทีวี หัวข้อ “วัยรุ่นกับการลงทุน” โครงการ "Media Me Idea นักคิดผลิตสื่อ"

ประกวดสร้างสรรค์สื่อทีวี หัวข้อ “วัยรุ่นกับการลงทุน”

บริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่อทีวี หัวข้อ “วัยรุ่นกับการลงทุน” โครงการ "Media Me Idea นักคิดผลิตสื่อ" สร้างสรรค์ในรูปแบบใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น รายการ สารคดี เกมโชว์ หรือว่าหนังสั้น แต่ต้องให้แ

หมดเขต: 
ศ, 2015-01-16 12:00

ประกวด Infographic "ถ้าปีใหม่นี้ ไม่มีไฟฟ้าใช้?"

ประกวด Infographic "ถ้าปีใหม่นี้ ไม่มีไฟฟ้าใช้?"

กฟผ. ขอเชิญผู้สนใจ ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic "ถ้าปีใหม่นี้ ไม่มีไฟฟ้าใช้?" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท กำหนดหมดเขตการส่งผลงานจะแตกต่างกันตามประเภทของผลงาน

หมดเขต: 
อา, 2014-12-07 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills)"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills)"

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) เรื่อง ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2014-12-26 16:00

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้”

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้”

คุรุสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท

คุณสมบัติ

หมดเขต: 
จ, 2014-12-08 16:00

ประกวดสารคดีสั้น “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557”

ประกวดสารคดีสั้น “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีสั้น “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557” ชิงรางวัลมูลค่ารมกว่า 300,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2014-12-01 16:00

ประกวดหนังสือภาพสำหรับเด็ก

ประกวดสร้างหนังสือภาพสำหรับเด็ก

afterword เว็บไซท์ระดมทุนเพื่อผลิตหนังสือดี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือภาพสำหรับเด็ก พร้อมโอกาสพัฒนาต้นฉบับกับบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญ และร่วมเปิดระดมทุนเพื่อผลิตหนังสือกับ afterword

หมดเขต: 
อา, 2014-12-07 16:00

ประกวดสื่อประเภท Infographic “คนรุ่นใหม่ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน” ปี 2014

ประกวดสื่อประเภท Infographic “คนรุ่นใหม่ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน” ปี 2014

Mitsui Sumitomo Insurance Thailand Branch ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประเภท Infographic “คนรุ่นใหม่ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน” ปี 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2014-12-26 17:00

ประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ "ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ"

ประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ "ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาสั้น ความยาวไม่เกิน 45 วินาที หัวข้อ "ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ" ภายใต้แนวคิด “รถมอเตอร์ไซต์กับการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)” ชิ

หมดเขต: 
ศ, 2015-01-09 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “อุปนิสัยหลักที่ดีของคนไทย”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “อุปนิสัยหลักที่ดีของคนไทย”

มูลนิธิไทย (Thailand Foundation) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม “ความนิยมและภาพลักษณ์ไทย” ในต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ (Clip Video) ในหัวข้อ “อุปนิสัยหลั

หมดเขต: 
ศ, 2014-11-14 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.