^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวด KARMARTS BEAUTY REVIEW CONTEST 2014 by lemonade

ประกวด KARMARTS BEAUTY REVIEW CONTEST 2014 by lemonade

KARMARTS ร่วมกับนิตยสาร LEMONADE ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด KARMARTS BEAUTY REVIEW CONTEST 2014 by lemonade เพื่อเฟ้นหา BEAUTY BLOGGER หน้าใหม่แก่วงการบิ้วตี้ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร

หมดเขต: 
ศ, 2014-05-30 16:00

ประกวด “Thailand Digi Challenge 2014”

Thailand Digi Challenge 2014

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Thailand Digi Challenge 2014” ชิงทุนสนับสนุนจากสำนักงานฯ โดยกำหนดขอรับทุ

หมดเขต: 
อ, 2014-05-13 16:00

ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption"

ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption"

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศของค

หมดเขต: 
ส, 2014-05-31 16:00

ประกวดหนังสั้น STOP Stealing Ideas หยุดขโมยความคิด (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์)

ประกวดหนังสั้น STOP Stealing Ideas หยุดขโมยความคิด (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์)

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น STOP Stealing Ideas หยุดขโมยความคิด (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์) ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้หนังที่ได

หมดเขต: 
ศ, 2014-06-20 16:00

ประกวดในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี 6 "คนรุ่นใหม่ร่วมต้านทุจริต"

ประกวดในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี 6 "คนรุ่นใหม่ร่วมต้านทุจริต"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญน้องๆ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 16 - 25 ปี ส่งผลงานสร้างสรรค์บทเพลง สปอตโทรทัศน์ และสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ร่วมต้านทุจริต" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท 

หมดเขต: 
ศ, 2014-08-15 16:00

ประกวดสื่อ New Media หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา"

การประกวดสื่อ New Media หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา"

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคีเครือข่าย

หมดเขต: 
พ, 2014-04-30 16:00

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการป้องกัน การฟื้นฟูและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับประเทศและชุมชน”

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการป้องกัน การฟื้นฟูและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับประเทศและชุมชน”

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DDPM) ร่วมกับสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื

หมดเขต: 
อา, 2014-04-20 16:00

ประกวดความเรียงความและคลิปวิดีโอประกอบเพลง ในหัวข้อ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว"

ประกวดความเรียงความและคลิปวิดีโอประกอบเพลง ในหัวข้อ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว"

สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและคลิปวิดีโอประกอบเพลง ในหัวข้อ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว" ชิงรางวัลมูลค่ารวมก

หมดเขต: 
ศ, 2014-04-11 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง"

สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นโครงการ ปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง แนวคิด “ปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง” ควา

หมดเขต: 
พฤ, 2014-04-24 16:00

ประกวดหนังสั้น "ทำดีเพื่อสังคมที่ดี" Season#2 หัวข้อ “บุหรี่สูบชีวิต”

ประกวดหนังสั้น "ทำดีเพื่อสังคมที่ดี" Season#2

สถานีวิทยุโทรทัศน์ OK Life ASEAN ร่วมกับรายการ หนังสั้นHD ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 24 ปี ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น 7 – 10 นาที ในโครงการ “ทำดีเพื่อสังคมที่

หมดเขต: 
พ, 2014-04-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.