^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดหนังสั้นกรมสรรพากร โครงการ หนังสั้น สำนึกยาว

ประกวดหนังสั้นกรมสรรพากร

โครงการประกวดหนังสั้นกรมสรรพากร ขอเชิญประชาชนทั่วไป ใครก็ได้ไม่จำกัด และส่งผลงานได้มากกว่า 1 เรื่อง โดยส่งผลงานหนังสั้นคุณภาพเปี่ยมสำนึก เข้าร่วมโครงการ "หนังสั้น สำนึกยาว" เนื้อหาการนำเสนอในเชิงสร้างความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่อย่างถูกต้องความยาวไ

หมดเขต: 
พฤ, 2013-02-28 12:00

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา ธนพรคลินิก

ธนพรคลินิก เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ไม่จำกัดคณะและชั้นปี ทีมละ 5 คน ในสถาบันเดียวกัน เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณา ธนพรคลินิก ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2013-01-31 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ แฮปปี้ไม่ใช่เล่นปีที่ 8 หัวข้อ "ใช้อินเตอร์เนทมือถือให้เกิดประโยชน์"

แฮปปี้ไม่ใช่เล่นปีที่ 8 หัวข้อ "ใช้อินเตอร์เนทมือถือให้เกิดประโยชน์"

dtac เชิญชวน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประกวดออกแบบโปสเตอร์ ภายใต้โจทย์ "ใช้อินเตอร์เน็ตมือถือให้เกิดประโยชน์" ในโครงการ แฮปปี้ไม่ใช่เล่นปีที่ 8 ชิงทุนการศึกษารวม 200,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2013-01-15 16:00

ประกวดโปสเตอร์และวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิตในโครงการ แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2555 (BRAND’S Young Blood 2012)

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดโปสเตอร์และวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิตในโครงการ แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2555 (BRAND’S Young Blood 2012) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริ

หมดเขต: 
พฤ, 2013-01-31 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หัวข้อ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร่วมสมัยในแบบคุณ”

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เชิญชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ถ่ายทอดความคิด และความรู้สึก เกี่ยวกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์อย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม การประกวดคลิปวีดีโอ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักเห็นถึง ความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ ศิลปว

หมดเขต: 
อ, 2012-11-20 23:00

ประกวด สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD

ประกวด สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD

วัฒนธรรมการอ่าน ขอเชิญคุณครู และพ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ส่งหนังสือ สื่อการอ่านเข้าร่วมประกวดใน โครงการ สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD (เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ เป็นภาวะที่เด็กมีความบกพร่องในการอ่าน เขียน)เพื่อกระตุ้นและสร้างเสริมให้เ

หมดเขต: 
พฤ, 2012-11-15 16:00

ประกวด clip “ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทยช่วยชาวโลก”

ประกวด clip “ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทยช่วยชาวโลก”

แอร์โรว์ เชิญชวนผู้สนใจ ประกวด clip “ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทยช่วยชาวโลก” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม และกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการนำเสื้อเหลือใช้มาบริจาคมากขึ้น โครงการ ”แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทยช่วยชาวโลก” จึงได้จ

หมดเขต: 
จ, 2012-12-10 16:00

ประกวด "แนวคิดการนำเสนอความรู้ด้านการเงินและการลงทุน"

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวด "แนวคิดการนำเสนอความรู้ด้านการเงินและการลงทุน"เพื่อร่วมสร้างสรรค์ศูนย์การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ตลาดทุนไทย ภายใต้แนวคิด "รู้ เข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจ ลงทุนผ่านตลาดทุน" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5

หมดเขต: 
ศ, 2012-12-28 16:00

ประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ “สื่อส่งเสริมการเรียนรู้”

ด้วยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนนักเรียน และเยาวชนจากโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เข้าร่วมแข่งขัน ประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใ

หมดเขต: 
ศ, 2012-10-26 16:00

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ /จัดทำสื่อมัลติมีเดีย “การป้องกันภัยเว็บไซต์ ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง”

โครงการ ICT Housekeeper เป็นโครงการป้องกันเด็กเข้าถึงเว็บที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม กระทรวงไอซีที จึงจัดทำโครงการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และสื่อมัลติมีเดีย “การป้องกันภัยเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง

หมดเขต: 
พฤ, 2013-01-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.