^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง"

สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นโครงการ ปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง แนวคิด “ปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง” ควา

หมดเขต: 
พฤ, 2014-04-24 16:00

ประกวดหนังสั้น "ทำดีเพื่อสังคมที่ดี" Season#2 หัวข้อ “บุหรี่สูบชีวิต”

ประกวดหนังสั้น "ทำดีเพื่อสังคมที่ดี" Season#2

สถานีวิทยุโทรทัศน์ OK Life ASEAN ร่วมกับรายการ หนังสั้นHD ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 24 ปี ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น 7 – 10 นาที ในโครงการ “ทำดีเพื่อสังคมที่

หมดเขต: 
พ, 2014-04-30 16:00

ประกวดหนังวิทย์สั้นเพื่อการเรียนรู้ : Short Science Film หัวเรื่อง “ศาสตร์แห่งแสง”

ประกวดหนังวิทย์สั้นเพื่อการเรียนรู้ : Short Science Film หัวเรื่อง “ศาสตร์แห่งแสง”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังวิทย์สั้นเพื่อการเรียนรู้ : Short Science Film หัวเรื่อง “ศาสตร์แห่งแสง” (Science of Light) ชิงเงินรางว

หมดเขต: 
พ, 2014-04-16 16:00

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) และสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม (สำนัก 5) สสส เชิญเยาวชน ทีมละ 3 -5  คน อายุระหว่าง 15-25 ปี ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเ้ข้าร่วม โครงการ "พลังสื่อพลเมือง

หมดเขต: 
จ, 2014-04-21 16:00

ประกวด"เนื้อเรื่องด้านพลังงานสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย”

ประกวด"เนื้อเรื่องด้านพลังงานสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย”

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อการสอนด้านพลังงาน"เนื้อเรื่องด้านพลังงานสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย”

หมดเขต: 
จ, 2014-04-21 16:00

ประกวดสื่อ "ชวนน้องลองผลิตสื่อ" หัวข้อ "สปสช. หลักประกันสุขภาพคนไทย "เราดูแล"

ประกวดสื่อ "ชวนน้องลองผลิตสื่อ" หัวข้อ "สปสช. หลักประกันสุขภาพคนไทย "เราดูแล"

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ร่วมกับ 9 Entertainment ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "ชวนน้องลองผลิตสื่อ" ภายใต้หัวข้อ "สปสช.

หมดเขต: 
พ, 2014-04-30 16:00

ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ “WELCOME AEC” ANIMATION CHALLENGE

ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ “WELCOME AEC” ANIMATION CHALLENGE

G-Yu Creative Co.,Ltd ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำแอนิเมชั่น หัวข้อ “WELCOME AEC” ANIMATION CHALLENGE ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 46,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และคอร์สเรียนแอ

หมดเขต: 
อา, 2014-04-13 16:00

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 3 : Geo-informatics Media Contest 2014

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 3

GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร ม.ขอนแก่น ม.บูรพา และ ม.สงขลานครินทร์) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ออกแบบสื่อการเรียนการสอนทางด้านภูมิศาสตร์ ร่วมส่งผลงาน ประกวดสื่อภูมิสารส

หมดเขต: 
ส, 2014-06-07 16:00

ประกวดการผลิตสื่อเพลง “อย.น้อย Music & Song Contest”

ประกวดการผลิตสื่อเพลง “อย.น้อย Music & Song Contest”

โครงการ อย.น้อย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ "อย.น้อย Music & Song Contest" ชิงรางวัลวมมูลค่ากว่า 120,0

หมดเขต: 
ศ, 2014-05-16 16:00

ประกวดหนังสั้นโครงการ หนังสั้น สำนึกยาว

ประกวดหนังสั้นโครงการ หนังสั้น สำนึกยาว

กรมสรรพากร ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้น ในโครงการ หนังสั้น สำนึกยาว ปี 3 แนวคิด “จิตสำนึกดีกับภาษีสรรพากร” ความยาวไม่เกิน 5 นาที มาร่วมสรรสร้างผลงานหนังสั้นคุณภาพเปี่ยมสำนึก ชิงรางวัลมูลค่ารว

หมดเขต: 
พ, 2014-04-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.