^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดการผลิตสื่อเพลง “อย.น้อย Music & Song Contest”

ประกวดการผลิตสื่อเพลง “อย.น้อย Music & Song Contest”

โครงการ อย.น้อย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ "อย.น้อย Music & Song Contest" ชิงรางวัลวมมูลค่ากว่า 120,0

หมดเขต: 
ศ, 2014-05-16 16:00

ประกวดหนังสั้นโครงการ หนังสั้น สำนึกยาว

ประกวดหนังสั้นโครงการ หนังสั้น สำนึกยาว

กรมสรรพากร ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้น ในโครงการ หนังสั้น สำนึกยาว ปี 3 แนวคิด “จิตสำนึกดีกับภาษีสรรพากร” ความยาวไม่เกิน 5 นาที มาร่วมสรรสร้างผลงานหนังสั้นคุณภาพเปี่ยมสำนึก ชิงรางวัลมูลค่ารว

หมดเขต: 
พ, 2014-04-30 16:00

ประกวดหนังสั้น New Gen Creative Contest ครั้งที่ 1 (NGC2014) หัวข้อ “Subconscious” (สำนึกดี สังคมดี)

New Gen Creative Contest

รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้น New Gen Creative Contest ครั้งที่ 1 (NGC2014) หัวข้อ “Subconscious” (สำนึกดี สังคมดี) เป็นการกระตุ้นจิตใต้สำนึกที่ดี ปลูกฝังค่านิยมสำหรับ

หมดเขต: 
จ, 2014-03-31 16:00

ประกวดมิวสิควิดีโอ SSRU Music Video Awards Vol.4

SSRU Music Video Awards Vol.4

สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดมิวสิควิดีโอ SSRU Music Video Awards Vol.4 ไม่จำกัดรูปแบบเพลง ศิลปิน และค่ายเพลง ชิงเงินรางวัลมูลค่า

หมดเขต: 
ศ, 2014-03-21 (All day)

ประกวดหนังสั้นความยุติธรรมปี 4 หัวข้อ “หนัง (ว่าด้วย) กรอบ”

ประกวดหนังสั้นความยุติธรรม ปี 4 หัวข้อ “หนัง (ว่าด้วย) กรอบ”

สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ Thai PBS และสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 15-40 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นความยุติธรรม ปี 4 หัวข้อ “หนัง (ว่าด้วย) กรอบ” มาร่ว

หมดเขต: 
พฤ, 2014-03-06 (All day)

ประกวดหนังสั้น "JOB STORY" ภายใต้แนวความคิด ความภาคภูมิใจในศรีสวัสดิ์

ประกวดหนังสั้น "JOB STORY" ภายใต้แนวความคิด ความภาคภูมิใจในศรีสวัสดิ์

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดหนังสั้น "JOB STORY" ภายใต้แนวความคิด "ความภาคภูมิใจในศรีสวัสดิ์" การออกแบบและการถ่ายภาพ ต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยไม่จำ

หมดเขต: 
ศ, 2014-02-28 16:00

ประกวดผลงานการผลิตสารคดีเชิงข่าว “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี” #9

ประกวดผลงานการผลิตสารคดีเชิงข่าว “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี” #9

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการสารคดีเชิงข่าว “เรื่องจริงผ่านจอ” ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งประกวดผลงานการผลิตสารคดีเชิงข่าว “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี” #9

หมดเขต: 
พ, 2014-03-05 16:00

ประกวดาพยนตร์โฆษณา หรือโปสเตอร์ "New mind New Generation : สร้างหัวใจใหม่ สู่ยุคสมัยที่สัตย์ซื่อ"

ประกวดาพยนตร์โฆษณา หรือโปสเตอร์ "New mind New Generation : สร้างหัวใจใหม่ สู่ยุคสมัยที่สัตย์ซื่อ"

โครงการ New mind New Generation "สร้างหัวใจใหม่ สู่ยุคสมัยที่สัตย์ซื่อ" ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดาพยนตร์โฆษณา หรือโปสเตอร์ "New mind New Generation : สร้างหัวใจใหม่ สู่ยุคสมัยที่สัตย์ซื่อ" ชิงทุนการศึกษากว่า 3

หมดเขต: 
อ, 2014-02-18 16:00

ประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี เพื่อบรรจุลงในเทคโนโลยี iPod และ/หรือ MP3 และสื่อสมัยใหม่

ประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ "ประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี เพื่อบรรจุลง

หมดเขต: 
จ, 2014-02-10 16:00

ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557

ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557 เพื่อรำลึกเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและรำลึกถึงพระยาอนุมานราชธนปราชญ์แห่ง สยาม ผู้อำนวยการ (อธิการบดี ) คนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

หมดเขต: 
พฤ, 2014-07-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.