^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดคลิปโฆษณา "ไอเดีย สุดเจ๋ง"

หมึกเติมคอมพิวท์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมโครงการผลิตผลงานเป็นคลิปหนังโฆษณา “ไอเดีย สุดเจ๋ง” ความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยเน้นสร้างความประทับใจและเกิดการจดจำตราสินค้า compute สามารถส่งได้โดยไม่จำกัดจำนวน ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2012-09-15 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอ "ฆ่าแมลง ฆ่าคน"

ประกวดคลิปวีดีโอ "ฆ่าแมลง ฆ่าคน"

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ร่วมกับมูลนิธิชีววิถี โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยในกับผู้บริโภคผ่านการจัด โครงประกวดคลิปวีดีโอ “ฆ่

หมดเขต: 
พ, 2012-08-29 16:00

ประกวดภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอ หัวข้อ ปลูกรอยยิ้มกับกระดาษจากคันนา

Double A และ Double A I-Girls เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอ แชร์แนวคิดสุดเจ๋งกับ การปลูกรอยยิ้มกับกระดาษจากคันนา ในแบบของคุณ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมลุ้นร่วมทริปไปปลูกต้นกระดาษบนคันนากับพระเอก

หมดเขต: 
อา, 2012-09-30 16:00

True Young Producer Award 2012 ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม หัวข้อ "ทำดีด้วยกัน...มันส์ดี"

True Young Producer Award 2012  "ทำดีด้วยกัน...มันส์ดี"

ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ดำเนินงานโครงการ True Young Producer Award เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา ตลอดจนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการผลิตภาพยนตร์ โฆษณาสร้างสรรค์สังคมไท

หมดเขต: 
ศ, 2012-08-31 16:00

ประกวด หนังสั้นมาก ความยาว 30 วินาที ภายใต้ชื่องาน "โครงการปล่อยของ 1"

ประกวด หนังสั้นมาก ความยาว 30 วินาที ภายใต้ชื่องาน "โครงการปล่อยของ 1"

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดโอกาสให้มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระดับอุดมศึกษา/ปวส.

หมดเขต: 
อ, 2012-07-31 16:00

ประกวดคลิปไอเดียธุรกิจ หัวข้อ "ธุรกิจจี๊ด ไอเดียเจิด" - Innovative Business Idea Contest

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (International College of NIDA) และหนังสือพิมพ์แนวหน้าชวนผู้ที่มีฝันและอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ร่วมส่งคลิปไอเดียธุรกิจ หัวข้อ "ธุรกิจจี๊ด ไอเดียเจิด" ไม่แน่ว่าฝันของคุณอาจจะเป็นจริง ใครที่มั่นว่าไอ

หมดเขต: 
อา, 2012-07-15 16:00

โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเยาวชน สำนักงานทรัพย์สิน

หมดเขต: 
ศ, 2012-08-31 16:00

โครงการเพื่อสนับสนุนทุนประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2555 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์จะให้ทุนส่งเสริมสนับสนุน แก่ประชาชนหรือกลุ่มบุคคล มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช.

หมดเขต: 
อา, 2012-07-15 16:00

Young Muse Project โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 3

Young Muse Project โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 3

ความคิดเล็กๆ...ก็เปลี่ยนโลกทั้งใบได้ มิวเซียมสยาม ชวนเยาวชน อายุ 18-25 ปี ส่งแนวคิดเพื่อจัดทำนิทรรศการ ในหัวข้อ "นิทรรศการ...กู้โลก" ต้องอธิบายที่มาของแนวคิดได้อย่างชัดเจนว่านิทรรศการจะนำเสนอเรื่องการกู้โลกรูปแบบไหน อย่างไร โดยสา

หมดเขต: 
ส, 2012-09-15 16:00

โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าว และนักจัดรายการวิทยุ(ดีเจ) ปีที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เชิญชวน นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการเป็นผู้ประกาศและนักจัดรายการวิทยุเข้าร่วม โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข

หมดเขต: 
อา, 2012-07-22 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.