^ Back to Top

ประกวดสื่อ

โครงการประกวดสื่อโฆษณา Young Creative TVC for LIFE

โครงการประกวดสื่อโฆษณา Young Creative TVC for LIFE

รายการสมรภูมิไอเดีย ไทยทีวีสีช่อง 3 เชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 23 ปี เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณา หัวข้อ "สนุกกับเทคโนโลยี" ภายใต้แนวคิด "Invented for life : เทคโนโลยีเพื่อชีวิต" ไม่จำกัดเทคนิค วิธีการและสื่อใน

หมดเขต: 
ศ, 2012-08-03 16:00

ประกวดสปอตโทรทัศน์ "วันแม่" 2555

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ประกวดสปอตโทรทัศน์ "วันแม่" เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึกในพระคุณของแม่ ให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ในรูปแบบสปอตโทรทัศน์ "วันแม่" ความยาว 30 - 60 วินาที ชิงเงินรางวัลร

หมดเขต: 
อ, 2012-07-31 16:00

ประกวดวีดีโอชิงทุนการศึกษา หัวข้อ EDF ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคต

EDF ขอเชิญร่วมประกวดวีดีโอชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ "EDF ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคต" ชิงทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ EDF ได้ดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน ในประเทศไ

หมดเขต: 
พ, 2012-08-15 16:00

ประกวดมัลติมีเดีย "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว"

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชิญชวน นักเรียนนักศึกษา บุคคลทั่วไป ประกวดมัลติมีเดีย "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" โดยออกแบบมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่น ไม่จำกัดเทคนิค ต้องมีภาพเคลื่อนไหวและเสียง ความยาว 1-3 น

หมดเขต: 
ส, 2012-06-30 16:00

การประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน โดยส่งเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมโรงเรียน ภายใต้โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อให้คุณครูประจำการพัฒนา และจัดทำสื่อการเร

หมดเขต: 
ส, 2012-06-30 16:00

ประกวดวีดีโอคลิปโดนใจรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก หัวข้อ เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย

วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเข้าร่วมประกวดผลิตคลิปโดนใจไข้เลือดออก หัวข้อ "เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย" เนื

หมดเขต: 
อ, 2012-07-10 16:00

ประกวดสื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ "ประกวดสื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป" ใช้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธ

หมดเขต: 
ศ, 2012-07-06 16:00

โครงการประกวดผลิตมิวสิควิดีโอเพลง ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประกวดผลิตมิวสิควิดีโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2

ดาววน์โหลด : กติกา + ใบสมัคร

หมดเขต: 
ศ, 2012-07-13 16:00

ประกวดสื่อรณรงค์เรื่องความปลอดในการทำงาน - โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ และแต่งนิทาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ประกวดสื่อรณรงค์เรื่องความปลอดในการทำงาน ประกอบด้วย โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ และแต่งนิทาน เนื่องในงานสัปดาห์แห่งความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่และใบเกียรติบัตร จากนายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลด : กติกา

หมดเขต: 
อา, 2012-06-10 16:00

ประกวดมิวสิควิดีโอ เพลง จี๊ดใจ (ต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์)

ประกวดมิวสิควิดีโอ เพลง จี๊ดใจ (ต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์)

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ส่งประกวดมิวสิควีดีโอ รณรงค์การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งเพลง ภาพยนตร์ และเกมส์ ไม่ว่าจะเป็นการดาว์โหลดจากอินเตอร์เน็ต หรือแผ่นซีดีปลอม โดยใช้เพลง "จี๊ดใจ" ของศิลปิน จุ๋ย จุ่ยส์ เป็นเพลงประกอบมิวสิควีดีโอ ความยาว 3 นาที ชิงรางวัลเงินสดรวม 80,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อ, 2012-07-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.