^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดทำมิวสิควีดีโอเพลง “มือเล็กๆ” ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ประกวดทำมิวสิควีดีโอเพลง “มือเล็กๆ” ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีไอเดียแบบไร้ขีดจำกัด ร่วมส่งผลงานเข้า ประกวดทำมิวสิควีดีโอเพลง “มือเล็กๆ” ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2013-11-15 16:00

ประกวดภาพยนตร์ / หนังสั้น หัวข้อ “รักษ์ไทย”

ประกวดภาพยนตร์ / หนังสั้น หัวข้อ “รักษ์ไทย”

โครงการประกวดภาพยนตร์ / หนังสั้น โดยไม่จำกัดรูปแบบ และวิธีการนำเสนอ เช่น ภาพยนตร์สั้น, โฆษณา, สารคดี, สื่อเอนิเมชัน, วีดีโอคลิป ฯลฯ  ในหัวข้อ “รักษ์ไทย” ชิงรางวัลมูลค่า 6,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2013-11-15 16:00

ประกวดหนังสั้นในหัวข้อ "Switch On People Power/ Democracy and Equality"

ประกวดหนังสั้นในหัวข้อ "Switch On People Power/ Democracy and Equality"
องค์กรภาคีของแรงคิดที่มาเลเซีย Komas ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้นระดับภูมิภาคในหัวข้อ "Switch On People Power/ Democracy and Equality" รางวัลที่หนึ่งไปเที่ยวงาน Animation Flim ที่เยอรมัน หนังต้องผลิตแค่หลังจากเดือนมกราคม 2
หมดเขต: 
จ, 2013-09-30 16:00

ประกวดคลิปรีวิว Samsung Galaxy S4

ประกวดคลิปรีวิว Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 ขอเชิญผู้สนใจอายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปรีวิว Samsung Galaxy S4 ชิงรางวัลมูค่ารวม 1,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2556

หมดเขต: 
อา, 2013-09-15 16:00

ประกวด MV “เสรีภาพ เสรีเพลง”

ประกวด MV “เสรีภาพ เสรีเพลง”

นิตยสาร happening, I Care และมูลนิธิ ฟรีดิช เนามันในประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวด MV “เสรีภาพ เสรีเพลง” ซึ่งให้ิศิลปินชื่อดังอย่าง 3AM., Portrait, เป้ อารักษ์ และ ปีศาจแบนด์, หมอเอิ้น พิยะดา และ ฟั

หมดเขต: 
พฤ, 2013-10-03 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เล่าเรื่องพ่อ"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เล่าเรื่องพ่อ"

สถานีวิทยุโทรทัศน์ OK Life ASEAN ร่วมกับรายการ หนังสั้นHD ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา  อายุไม่เกิน  24 ปี  ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น 7 – 10 นาที รณรงค์ให้คนไทย “รักและตระหนักถึงพ่อหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของเราชาวไทย” ภายใต้หัวข้อ “เล่าเรื่องพ่อ” เพื่อ

หมดเขต: 
จ, 2013-09-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา เรื่อง "เยาวชนบนเส้นทางประชาธิปไตย"

ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา เรื่อง "เยาวชนบนเส้นทางประชาธิปไตย"

คณะทำงานสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการสื่อสารสาธารณะที่เป็นอิสระ สภาพัฒนาการเมือง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา เรื่อง "เยาวชนบนเส้นทางประชาธิปไตย" ชิงเงินรางวัลรวม 130,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2013-09-25 16:00

ประกวดหนังสั้นในกิจกรรม "หนังสั้นชิงเงินแสน"

ประกวดหนังสั้นในกิจกรรม "หนังสั้นชิงเงินแสน"

Advice และ Percy Jackson : Sea of Monsters ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นในกิจกรรม "หนังสั้นชิงเงินแสน" ร่วมสนุกง่ายๆ ขอ 3 คำ Advice, Smartphone และ Percy Jackson: Sea of Monsters ให้มีส่วนร่วมในหนังสั้น และโดนใจ ความยาวไม่เกิน 10 นาท

หมดเขต: 
จ, 2013-09-02 16:00

ประกวดคลิปออนไลน์ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”

ประกวดคลิปออนไลน์  “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สำนักโภชนาการสมวัยสำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญยาวชนนักเรีย

หมดเขต: 
ส, 2013-08-31 17:00

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา "รู้คุณแผ่นดิน"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "รู้คุณแผ่นดิน"

กองทัพบก ขอเชิญนักศึกษา นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป ร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณา 30 - 90 วินาที รณรงค์ให้คนไทย "รู้คุณแผ่นดิน" ภายใต้ชื่อ “นิยมไทย“ เพื่อรณรงค์สร้างวัฒนธรรมแห่งจิตสำนึกดีงาม เพื่อให้เป็นแบบอย่างลูกหลานไทย การดำรงชีวิตข

หมดเขต: 
พฤ, 2013-08-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.