^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดสื่อการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที 1 รูปแบบ Application บนระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์

ประกวดสื่อการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที 1

โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที 1 รูปแบบ Application บนระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์ ขอเชิญนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. สช. และ กทม.

หมดเขต: 
ศ, 2012-08-31 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ "รณรงค์การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง เหมาะสม"

สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดออกแบบโปสเตอร์ "รณรงค์การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง เหมาะสม" เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ ตระหนัก รับรู้ถึงความ

หมดเขต: 
ศ, 2012-07-20 16:00

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 4 ประกวดแต่งเพลง ประกวดภาพถ่าย และประกวดสปอตโทรทัศน์

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 4 "สำนึกดี ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทย" เชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ประกวดแต่งเพลง ประกวดภาพถ่าย และประกวดสปอตโทรทัศน์ มีเนื้อหาปลุกจิตสำนึกร่วมกันเดินหน้าประเทศไทย ส่งผล

หมดเขต: 
อา, 2012-08-12 16:00

โครงการประกวดสื่อโฆษณา Young Creative TVC for LIFE

โครงการประกวดสื่อโฆษณา Young Creative TVC for LIFE

รายการสมรภูมิไอเดีย ไทยทีวีสีช่อง 3 เชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 23 ปี เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณา หัวข้อ "สนุกกับเทคโนโลยี" ภายใต้แนวคิด "Invented for life : เทคโนโลยีเพื่อชีวิต" ไม่จำกัดเทคนิค วิธีการและสื่อใน

หมดเขต: 
ศ, 2012-08-03 16:00

ประกวดสปอตโทรทัศน์ "วันแม่" 2555

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ประกวดสปอตโทรทัศน์ "วันแม่" เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึกในพระคุณของแม่ ให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ในรูปแบบสปอตโทรทัศน์ "วันแม่" ความยาว 30 - 60 วินาที ชิงเงินรางวัลร

หมดเขต: 
อ, 2012-07-31 16:00

ประกวดวีดีโอชิงทุนการศึกษา หัวข้อ EDF ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคต

EDF ขอเชิญร่วมประกวดวีดีโอชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ "EDF ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคต" ชิงทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ EDF ได้ดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน ในประเทศไ

หมดเขต: 
พ, 2012-08-15 16:00

ประกวดมัลติมีเดีย "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว"

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชิญชวน นักเรียนนักศึกษา บุคคลทั่วไป ประกวดมัลติมีเดีย "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" โดยออกแบบมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่น ไม่จำกัดเทคนิค ต้องมีภาพเคลื่อนไหวและเสียง ความยาว 1-3 น

หมดเขต: 
ส, 2012-06-30 16:00

การประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน โดยส่งเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมโรงเรียน ภายใต้โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อให้คุณครูประจำการพัฒนา และจัดทำสื่อการเร

หมดเขต: 
ส, 2012-06-30 16:00

ประกวดวีดีโอคลิปโดนใจรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก หัวข้อ เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย

วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเข้าร่วมประกวดผลิตคลิปโดนใจไข้เลือดออก หัวข้อ "เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย" เนื

หมดเขต: 
อ, 2012-07-10 16:00

ประกวดสื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ "ประกวดสื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป" ใช้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธ

หมดเขต: 
ศ, 2012-07-06 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.