^ Back to Top

ประกวดสื่อโครงการ "แจ่ม" (Jam Project)

ประกวดสื่อโครงการ "แจ่ม" (Jam Project)

ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการเประกวดสื่อ โครงการ "แจ่ม" (Jam Project) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ ปลอดภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าได้อย่าง ปลอดภัย
 2. นำผลงานที่ได้รับรางวัลมาใช้เป็นต้นแบบการผลิตสื่อ (มาสคอต สปอตโฆษณา จิงเกิ้ล) เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าไม่ปลอดภัยให้เป็นที่ รู้จักในวงกว้าง และเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ ปลอดภัย

คุณสมบัติ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ประเภทการประกวด

 1. ประกวดการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 2. ประกวดสปอตโฆษณาโทรทัศน์ (TV.Spot) ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 3. ประกวดการประพันธ์และขับร้องบทเพลงสั้น (Jingle) ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย

กำหนดการ
เปิดรับผลงานการประกวด ตั้งแต่วันนี้ - 9 พฤษภาคม 2559

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ประสานงานโครงการแจ่ม
  499/100 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 • โทร. 095-893-9898 , 02-346-9000 ต่อ 25
 • www.facebook.com/1166jamproject

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Napat Bendjalakporn

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
400,000 Baht
หมดเขต: 
05 เม.ย. 2016 10:00 to 09 พ.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.