^ Back to Top

ประกวดแต่งเพลง

สำหรับผู้ที่รักในการแต่งเพลง และเสียงดนตรี

ประกวดแต่งเพลง ร้องเพลง และวงดนตรี "บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ประกวดแต่งเพลง ร้องเพลง และวงดนตรี "บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลง ร้องเพลง และวงดนตรี "บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ

หมดเขต: 
ส, 2023-07-29 (All day)

ประกวดการแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" ภายใต้แนวคิด "เสนาะเสน่ห์...ภาษาไทย"

ประกวดการแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" ภายใต้แนวคิด "เสนาะเสน่ห์...ภาษาไทย"

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" ภายใต้แนวคิด "เสนาะเสน่ห์...ภาษาไทย" "โชว์ฉ่อย" โครงการรักษ์ภาษาไทย สานค

หมดเขต: 
จ, 2023-06-19 (All day)

ประกวดแต่งเนื้อเพลงรณรงค์ให้เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ

ประกวดแต่งเนื้อเพลงรณรงค์ให้เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ

ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 26 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเนื้อเพลงรณรงค์ให้เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ชิงโอกาสได้รับการเผยแพร่ต่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พร้อมใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ประกวด

หมดเขต: 
จ, 2023-06-12 16:30

ประกวดแต่งเพลง "ออมกับ กอช."

ประกวดแต่งเพลง "ออมกับ กอช."

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลง "ออมกับ กอช." ชิงเงนรางวัลมูลค่ารวมกว่า 330,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
พฤ, 2023-08-31 16:30

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2566 (ครั้งที่ 19) : Young Thai Artist Award 2023

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2566 (ครั้งที่ 19) : Young Thai Artist Award 2023

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญเยาวชนไทย อายุระหว่าง 15-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2566 (ครั้งที่ 19) : Young Thai Artist Award 2023 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร

หมดเขต: 
จ, 2023-07-31 16:30

ประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" หัวข้อ "ภาษาจรรโลงใจ"

ประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" หัวข้อ "ภาษาจรรโลงใจ"

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" หัวข้อ "ภาษาจรรโลงใจ" โครงการรักษ์ภาษาไทย สานคุณค่าและความ

หมดเขต: 
ศ, 2022-09-30 16:30

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 16-25 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารว

หมดเขต: 
พ, 2022-07-27 16:30

ประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘

ประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิร

หมดเขต: 
พฤ, 2022-07-07 16:30

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ ขอเชิญเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส

หมดเขต: 
อา, 2022-07-31 16:30

ประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

ประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 128,000 บาท พร้อมหนังสือตามรอยพระยุคลบาท โล่รางวัล

หมดเขต: 
พฤ, 2022-06-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดแต่งเพลง

Members Online

There are currently 0 users online.