^ Back to Top

ประกวดแต่งเพลง

สำหรับผู้ที่รักในการแต่งเพลง และเสียงดนตรี

ประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘

ประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิร

หมดเขต: 
พฤ, 2022-07-07 16:30

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ ขอเชิญเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส

หมดเขต: 
อา, 2022-07-31 16:30

ประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

ประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 128,000 บาท พร้อมหนังสือตามรอยพระยุคลบาท โล่รางวัล

หมดเขต: 
พฤ, 2022-06-30 16:30

ประกวดโครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม "ศิลป์ พีระศรี" ประเภทประพันธ์ดนตรี

ประกวดโครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม "ศิลป์ พีระศรี" ประเภทประพันธ์ดนตรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจอายุ 30 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม "ศิลป์ พีระศรี" ประเภทประพันธ์ดนตรี ครั้งที่ 21 หัวข้อ "80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร" ชิงทุนรางวัล 150,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

ประกวด "Audition Mobile Music Contest"

ประกวด "Audition Mobile Music Contest"

Audition Mobile ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Audition Mobile Music Contest" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท และได้เผยแพร่ผลงานเพลงตัวเองในเกม Audition Mobile

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2021-12-26 16:30

ประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี–คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม"

ประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี–คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม"

มูลนิธิกาญจนบารมี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี–คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม" ในโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก Breast Cancer Awareness

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 (All day)

ประกวด "Sing a Science : ร้อง...ให้ได้เรื่อง" หัวข้อ "ร้องบอก Trick แชร์ วิทย์ รอบตัว"

ประกวด "Sing a Science : ร้อง...ให้ได้เรื่อง" หัวข้อ "ร้องบอก Trick แชร์ วิทย์ รอบตัว"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Sing a Science : ร้อง...ให้ได้เรื่อง" หัวข้อ "ร้องบอก Trick แชร์ วิทย์ รอบตัว" ชิงรางวัลม

หมดเขต: 
พ, 2021-10-20 (All day)

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Artist Award 2021

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Artist Award 2021

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญเยาวชนไทย อายุระหว่าง 15-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Artist Award 2021 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร

หมดเขต: 
ศ, 2021-07-30 16:30

ประกวดแต่งเพลง "B2 Song Contest 2021"

ประกวดแต่งเพลง "B2 Song Contest 2021"

เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท (B2 Boutique & Budget Hotel) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลง "B2 Song Contest 2021" ภายใต้หัวข้อ “B2 Hotels” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ส, 2021-07-31 (All day)

ประกวดแต่งเพลงออนไลน์ 60 วินที "เพลงไหนปังเอาตังค์ไป by SUMEB"

ประกวดแต่งเพลงออนไลน์ 60 วินที "เพลงไหนปังเอาตังค์ไป by SUMEB"

สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUMEB) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลงออนไลน์ 60 วินที "เพลงไหนปังเอาตังค์ไป by SUMEB" หัวข้อ "คนละครึ่ง" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 25,000 บาท พร

หมดเขต: 
ศ, 2021-03-19 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดแต่งเพลง

Members Online

There are currently 0 users online.