^ Back to Top

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 16-25 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

คุณสมบัติผู้แข่งขัน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 16-25 ปี

ประเภทการแข่งขัน

 • ประเภทวงดนตรีสตริงฯ
 • ประเภทวงโฟล์คซอง
 • ประเภทร้องเดี่ยวชาย
 • ประเภทร้องเดี่ยวหญิง

หมายเหตุ ทั้ง 4 ประเภทจะต้องเป็นเพลงที่ประพันธ์คำร้อง/ทำนองด้วยตัวเอง ไม่จำกัดรูปแบบแนวเพลง

ข้อตกลงการแข่งขัน

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกได้ ยกเว้นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นรายกรณี
 • การประกวดในทุกขั้นตอนไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ Sequencer, Computer Data หรือดนตรีสำเร็จที่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า ยกเว้นประเภทขับร้องเดี่ยว ที่ให้ใช้ Backing Track
 • ผู้จัดการประกวดฯ มีสิทธิ์นำภาพนิ่งและวิดีโอจากการประกวดไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางได้ (โดยมิได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า) รวมทั้งภาพนิ่งและวิดีโอจากการประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของ ผู้จัดการประกวด
 • เพลงที่ส่งต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน รวมทั้งไม่มีติดสัญญากับค่ายเพลง
 • ผู้เข้าประกวดสามารถใส่เครื่องแบบนักเรียนของแต่ละสถาบันได้ (ไม่บังคับ)
 • ในรอบชิงชนะเลิศ (แสดงสด) ต้องใช้กลองชุด แอมป์กีตาร์ แอมป์เบส แอมป์คีย์บอร์ด ที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ โดยมือกลองสามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ส่วนตัวได้ เช่น Snare, Hihat, Ride, Cymbal, Bass Drum Pedal และ เก้าอี้กลอง
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • 11 - 27 กรกฏาคม 2565 รับสมัคร (ส่งคลิปพร้อมหลักฐาน)
 • 2 สิงหาคม 2565 ประกาศผลวงที่เข้าชิง
 • 16-17 สิงหาคม 2565 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Live Stream ผ่าน Facebook : www.facebook.com/nsrunews

ติดต่อสอบถาม

 • รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
  • โทร 083-955-2999
  • อีเมล suchart.s@nsru.ac.th
 • อ.วศิน ล่ำสัน
  • โทร 081-394-4333
  • อีเมล wasin.l@nsru.ac.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
13 ก.ค. 2022 08:30 to 27 ก.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.