^ Back to Top

ประกวดแต่งเพลง

สำหรับผู้ที่รักในการแต่งเพลง และเสียงดนตรี

ประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" หัวข้อ "ภาษาจรรโลงใจ"

ประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" หัวข้อ "ภาษาจรรโลงใจ"

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" หัวข้อ "ภาษาจรรโลงใจ" โครงการรักษ์ภาษาไทย สานคุณค่าและความ

Deadline: 
Fri, 2022-09-30 16:30

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 16-25 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารว

Deadline: 
Wed, 2022-07-27 16:30

ประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘

ประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิร

Deadline: 
Thu, 2022-07-07 16:30

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ ขอเชิญเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส

Deadline: 
Sun, 2022-07-31 16:30

ประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

ประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 128,000 บาท พร้อมหนังสือตามรอยพระยุคลบาท โล่รางวัล

Deadline: 
Thu, 2022-06-30 16:30

ประกวดโครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม "ศิลป์ พีระศรี" ประเภทประพันธ์ดนตรี

ประกวดโครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม "ศิลป์ พีระศรี" ประเภทประพันธ์ดนตรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจอายุ 30 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม "ศิลป์ พีระศรี" ประเภทประพันธ์ดนตรี ครั้งที่ 21 หัวข้อ "80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร" ชิงทุนรางวัล 150,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2022-02-28 16:30

ประกวด "Audition Mobile Music Contest"

ประกวด "Audition Mobile Music Contest"

Audition Mobile ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Audition Mobile Music Contest" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท และได้เผยแพร่ผลงานเพลงตัวเองในเกม Audition Mobile

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sun, 2021-12-26 16:30

ประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี–คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม"

ประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี–คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม"

มูลนิธิกาญจนบารมี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี–คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม" ในโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก Breast Cancer Awareness

Deadline: 
Sun, 2021-10-31 (All day)

ประกวด "Sing a Science : ร้อง...ให้ได้เรื่อง" หัวข้อ "ร้องบอก Trick แชร์ วิทย์ รอบตัว"

ประกวด "Sing a Science : ร้อง...ให้ได้เรื่อง" หัวข้อ "ร้องบอก Trick แชร์ วิทย์ รอบตัว"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Sing a Science : ร้อง...ให้ได้เรื่อง" หัวข้อ "ร้องบอก Trick แชร์ วิทย์ รอบตัว" ชิงรางวัลม

Deadline: 
Wed, 2021-10-20 (All day)

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Artist Award 2021

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Artist Award 2021

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญเยาวชนไทย อายุระหว่าง 15-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Artist Award 2021 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร

Deadline: 
Fri, 2021-07-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดแต่งเพลง

Members Online

There are currently 0 users online.