^ Back to Top

ประกวดแต่งเพลง

สำหรับผู้ที่รักในการแต่งเพลง และเสียงดนตรี

ประกวดแต่งเพลง "B2 Song Contest Season 3"

B2 Song Contest Season 3

B2 Boutique and Budget Hotel ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังความคิดของคนรุ่นใหม่ เชิญชวนประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศที่มีใจรักในการแต่งเพลงและเสียงดนตรี ร่วมท้าทาย คิด ค้น คว้า แล้วกลั่นจินตนาการของคุณมาแต่งเพลงคุณภาพ ส่งผลงานเพลงเข้า

Deadline: 
Sat, 2014-02-15 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ / MASCOT / บทเพลง ในประเพณีลอยกระทงสาย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ / MASCOT / บทเพลง ในประเพณีลอยกระทงสาย

เทศบาลเมืองตาก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทงสาย (Logo), การออกแบบตัวสัญลักษณ์กระทงสาย (Mascot), และการประกวดบทเพลงงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีบ 1,000 ดวง จังหวัดตาก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 55,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2013-09-30 16:00

Young Thai Artist Award 2013

Young Thai Artist Award 2013

มูลนิธิเอสซีจี เชิญชวนเยาวชนที่รักศิลปะ เข้าร่วม โครงการ "รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2556" หรือ Young Thai Artist Award 2013 ซึ่งเป็นเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนประกอบไปด้วย ศิลปะ 2 มิติ, ศิลปะ 3 มิติ, ภาพยนตร์, วรรณกรรม, ภาพถ่าย และการประพันธ์ดนต

Deadline: 
Fri, 2013-09-27 16:00

ประกวด Jingle All The Way III : The 10th Anniversary

Jingle All The Way III : The 10th Anniversary

ProPlugin ขอเชิญผู้สนใจร่วมการส่งผลงานการทำงานดนตรีจิงเกิ้ล Jingle All the Way ในปีที่ 3 เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี (Jingle All The Way III : The 10th Anniversary) ชิงรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท หมดเขต post ผลงานในวันที่ 19 สิงหาคม 2556

Deadline: 
Mon, 2013-08-19 23:30

ประกวดภาพถ่าย สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง หัวข้อ “เมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน”

ประกวดภาพถ่าย  สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง หัวข้อ “เมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน”

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญน้องๆ เยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานภาพถ่าย สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง หัวข้อ “เมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน” ร่วมประกวดกับโครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทยปี 5 ชิงทุนการศึกษา 400,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาค

Deadline: 
Tue, 2013-07-30 16:00

ประกวดแต่งเพลงอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

ประกวดแต่งเพลงอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ได้ริเริ่มโครงการ ประกวดแต่งเพลงเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2013-07-15 16:00

ประกวดแต่งเพลงประจำ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเำชียงใหม่ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเำชียงใหม่ จำกัด เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแต่งเพลงประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำัักัด ความยาวเพลง 3 - 5 นาที เนื้อหา "มั่นคง มั่นใจ ก้าวไกลสู่สากล" ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2012-12-14 16:00

B2 Song Contest Season 2

B2 Song Contest Season 2

B2 Boutique & Budget Hotel ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังความคิดของคนรุ่นใหม่ เชิญชวนประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศที่มีใจรักในการแต่งเพลงและเสียงดนตรี ร่วมท้าทาย คิด ค้น คว้า แล้วกลั่นจินตนาการของคุณมาแต่งเพลงคุณภาพ ส่งผลงานเพลงเข

Deadline: 
Fri, 2013-02-15 16:00

ประกวดแต่ง Jingle "Jingle All The Way II Live"

ProPlugin ชวนประกวดแต่ง Jingle แล้วคว้ารางวัลกว่าสามแสนไปนอนทำเพลงต่อที่บ้านได้ง่ายๆ ในโครงการ "Jingle All The Way II Live" ProPlugin “Music Superstore” ร่วมกับ Sanook Gadget และได้รับการสนับสนุนการจัดงานโดยตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตสินค้า Brand ดัง

Deadline: 
Sun, 2012-09-30 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เชิญชวนคนโคราชแปรงฟันก่อนนอน"

สาธารณสุขนครราชสีมา เชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ประกวดสื่อสร้างสรรค์ : Spot วิทยุ, เพลง, หนังสั้น หรือ โปสเตอร์ ภายใต้แนวคิด "เชิญชวนคนโคราชแปรงฟันก่อนนอน" เพื่อส่งเสริมการมีพฤติกรรม ทันตสุขภาพที่ดี ชิงเงินรางวัลกว่า 90,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2012-09-26 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดแต่งเพลง

Members Online

There are currently 0 users online.