^ Back to Top

ประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘

ประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

 • ประเภทอนุรักษ์
  • รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (อายุไม่เกิน ๑๖ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง
  • รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง
 • ประเภทสร้างสรรค์ (โฟล์คซองเพลงโคราช)
  • รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) สมาชิกแต่ละวงจำนวน ๒ – ๕ คน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังคำชี้แจงระเบียบแข่งขันและการอบรม ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ลงทะเบียนเวลา ๙.๐๐ - ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงละครเล็ก อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราภภัฏนครราชสีมา

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐ หรือ ๑๐๑๑ (ในวันและเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
 • ผู้ประสานงาน นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๗๒๕๙๔๑๔ (ในวันและเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
 • Facebook Fanpage : www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE
File attachments: 
หมดเขต: 
28 มิ.ย. 2022 09:00 to 07 ก.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.