^ Back to Top

ประกวดแต่งเนื้อเพลงรณรงค์ให้เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ

ประกวดแต่งเนื้อเพลงรณรงค์ให้เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ

ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 26 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเนื้อเพลงรณรงค์ให้เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ชิงโอกาสได้รับการเผยแพร่ต่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พร้อมใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ประกวด

 • ผู้สนใจอายุไม่เกิน 26 ปี
 • เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ไม่จำกัด

ขั้นตอนการประกวด

 • เข้าร่วมคลาสเรียน 2 คอร์สหลักของเรา
  • เรียนรู้วิธีการแต่งเนื้อเพลง
  • ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ
 • แต่งเนื้อร้องเพลงจาก Backing track ที่กำหนดโดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ, รณรงค์การป้องกันภัย เป็นต้น
 • สมัครเข้าร่วมโดยการอัพโหลดไฟล์ผลงานในรูปแบบ Google form หรือแนบ link ผลงาน ( YouTube )

กำหนดระยะเวลา

 • ปิดรับสมัครวันที่ 12 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผลวันที่ 14 มิถุนายน 2566

เกณฑ์ประกวดแต่งเนื้อเพลงและทํานอง

 • ความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งเนื้อเพลง 20 คะแนน
 • เนื้อหาของเพลงสามารถสื่อสาร Key message ได้อย่างเหมาะสม 10 คะแนน
 • ทํานองเพลงมีความไพเราะ จดจําได้ง่าย เนื้อเพลงสร้างการจดจําที่ดี 20 คะแนน
 • อารมณ์ของเพลง (จังหวะ ทํานอง) สอดคล้องกับเนื้อเพลง 20 คะแนน
 • เนื้อเพลงเหมาะสมกับวัยของผู้ฟัง (Target Audience) 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะจะได้นำบทเพลงที่แต่งขึ้นไปเผยแพร่ต่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
 • ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งผ่าน Email หลังจบการประกวด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/lyriccontest65

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณัฐชยา

File attachments: 
หมดเขต: 
02 มิ.ย. 2023 08:30 to 12 มิ.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.