^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต

มาสคอต (mascot) ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ใช้เป็นตัวแทน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือประจำงานต่างๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย สื่อความหมายชัดเจน โดยจะออกแบบ เป็น สิ่งของ สัตว์ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชน

ประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ในหัวข้อ "การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e – License R)"

ประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ในหัวข้อ "การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e – License R)"

กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ในหัวข้อ "การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e – License R)" ภายใต้โครงการศึกษาออ

หมดเขต: 
ศ, 2023-03-31 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต "CMKL University Mascot Competitions"

ประกวดออกแบบมาสคอต "CMKL University Mascot Competitions"

CMKL University ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "CMKL University Mascot Competitions" ชิงรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

Submission Guidelines

หมดเขต: 
พ, 2023-03-22 16:30

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมเกษตร "KU Milk to Move Idea Challenge"

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมเกษตร "KU Milk to Move Idea Challenge"

นมเกษตร หรือ KU Milk ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมเกษตร "KU Milk to Move Idea Challenge" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
อ, 2023-02-28 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต "THAC MASCOT DESIGN CONTEST"

ประกวดออกแบบมาสคอต "THAC MASCOT DESIGN CONTEST"

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "THAC MASCOT DESIGN CONTEST" ชิงเงนรางวัล 10,000 บาท

ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์การประกวด

หมดเขต: 
พฤ, 2023-02-16 16:30

ประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ "พืชบนดอยสุเทพ"

ประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ "พืชบนดอยสุเทพ"

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ "พืชบนดอยสุเทพ" ภายใต้โครงการ "สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาแบบ

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 18:30

ประกวดออกแบบมาสคอตน้องเอโตะ "eto Mascot Design Contest 2022"

ประกวดออกแบบมาสคอตน้องเอโตะ "eto Mascot Design Contest 2022"

เอโตะ (eto) น้ำแร่ธรรมชาติ 100% ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตน้องเอโตะ "eto Mascot Design Contest 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และผลิตภัณฑ์เอโตะ

หมดเขต: 
อา, 2022-09-25 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และ มาสคอต (MASCOT) "2024 IWF World Cup" การแข่งขันยกน้ำหนัก เวิลด์คัพ ประจําปี 2567 รอบคัดเลือก

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และ มาสคอต (MASCOT) "2024 IWF World Cup" การแข่งขันยกน้ำหนัก เวิลด์คัพ ประจําปี 2567 รอบคัดเลือก

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และ มาสคอต (MASCOT) "2024 IWF World Cup" การแข่งขันยกน้ำหนัก เวิลด์คัพ ประจําปี 2567 รอบคัดเลือกนักก

หมดเขต: 
จ, 2022-08-22 04:01

ประกวดออกแบบมาสคอต "ค่างแว่นถิ่นใต้"

ประกวดออกแบบมาสคอต "ค่างแว่นถิ่นใต้"

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "ค่างแว่นถิ่นใต้" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พฤ, 2022-08-25 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอตประจำจังหวัดพังงา "PHANGNGA MASCOT DESIGN CONTEST"

ประกวดออกแบบมาสคอตประจำจังหวัดพังงา "PHANGNGA MASCOT DESIGN CONTEST"

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา และ สมาคม TCAP ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตประจำจังหวัดพังงา "PHANGNGA MASCOT DESIGN CONTEST" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่

หมดเขต: 
พฤ, 2022-08-25 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต Playstore Thailand

ประกวดออกแบบมาสคอต Playstore Thailand

Playstore Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต Playstore Thailand ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
จ, 2022-08-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบมาสคอต

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod