^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต

มาสคอต (mascot) ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ใช้เป็นตัวแทน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือประจำงานต่างๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย สื่อความหมายชัดเจน โดยจะออกแบบ เป็น สิ่งของ สัตว์ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชน

ประกวดมาสคอต "มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"

ประกวดมาสคอต "มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"

สำนักการขนส่งการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ปรึกษา) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต "มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)" ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 16:30

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot สัญลักษณ์ประจำงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ : Thailand Research Expo"

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot สัญลักษณ์ประจำงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ : Thailand Research Expo"

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot สัญลักษณ์ประจำงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ : Thailand Research Expo" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัต

หมดเขต: 
จ, 2021-04-05 16:30

ประกวดมาสคอต "Drivehub Mascot Contest 2021"

ประกวดมาสคอต "Drivehub Mascot Contest 2021"

Drivehub ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต "Drivehub Mascot Contest 2021" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดระดับการศึกษา อายุ เพศ

หมดเขต: 
ศ, 2021-04-30 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต "Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 - Prysmian For The Future"

ประกวดออกแบบมาสคอต "Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 - Prysmian For The Future"

Prysmian Thailand (พริสเมยีน ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 - Prysmian For The Future" ภายใต้แนวคิด "Prysmian Group ผู้นําด้านสายเคเบิลอันดับ

หมดเขต: 
ศ, 2021-04-09 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020

ประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020 ภายใต้แนวคิด อัตลักษณ์ความเป็นบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ ชิงรางวัลที่พักบ้า

หมดเขต: 
ศ, 2020-11-20 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020”

ประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020”

ONE Phitsanulok ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020” ภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์ของความเป็นพิษณุโลก” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเก

หมดเขต: 
พ, 2020-10-28 12:00

ประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2020-08-27 16:30

ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic พร้อมออกแบบมาสคอต หัวข้อ "เด็นโซ่ใส่ใจ ปลูกฝังวินัยจราจร"

ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic พร้อมออกแบบมาสคอต หัวข้อ "เด็นโซ่ใส่ใจ ปลูกฝังวินัยจราจร"

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic พร้อมออกแบบมาสคอต (Mascot) หัวข้อ "เด็นโซ่ใส่ใจ ปลูกฝังวินัยจราจร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมใบ

หมดเขต: 
ศ, 2020-10-30 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต"PSUIC Mascot Design Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอต"PSUIC Mascot Design Contest"

Prince of Songkla University International College ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต"PSUIC Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2020-06-26 16:30

ประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest"

ประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest"

สยามบอร์ดเกม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

หมดเขต: 
พ, 2020-07-01 17:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบมาสคอต

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod