^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต

มาสคอต (mascot) ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ใช้เป็นตัวแทน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือประจำงานต่างๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย สื่อความหมายชัดเจน โดยจะออกแบบ เป็น สิ่งของ สัตว์ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชน

ประกวด "Mahajak Plus 'Melody' Character Design Challenge"

ประกวด "Mahajak Plus 'Melody' Character Design Challenge"

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Mahajak Plus 'Melody' Character Design Challenge" ชิงรางวัลรวมมูลค่า 39,900 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2024-03-15 16:30

ประกวดสัญลักษณ์งาน (Mascot) "ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ : Phuket World Arts Creative City

ประกวดสัญลักษณ์งาน (Mascot) "ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ : Phuket World Arts Creative City

สมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้ ร่วมกับสมาคมศิลป์ภูเก็จ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์งาน (Mascot) "ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ : Phuket World Arts Creative City ชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียร

หมดเขต: 
อ, 2024-03-05 (All day)

ประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจําการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 15 "สําเภาเกมส์"

ประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจําการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 15 "สําเภาเกมส์"

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมเกณฑ์การประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจําการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 15 "ส

หมดเขต: 
พ, 2024-01-24 01:13

ประกวดออกแบบมาสคอตอาคารนิทรรศการไทย "Thailand Pavillion Expo 2025 Mascot Design Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอตอาคารนิทรรศการไทย "Thailand Pavillion Expo 2025 Mascot Design Contest"

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตอาคารนิทรรศการไทย "Thailand Pavillion Expo 2025 Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2024-01-05 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์"

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์"

จังหวัดลําปาง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์" ช

หมดเขต: 
พ, 2023-12-20 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest"

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลรวม 10,

หมดเขต: 
จ, 2023-12-25 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต "NernNern Mascot Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอต "NernNern Mascot Contest"

Nern Nern ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "NernNern Mascot Contest" ชิเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

Concept

หมดเขต: 
ศ, 2023-10-27 14:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์นําโชค "การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33"

ประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์นําโชค "การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33"

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์นําโชค "การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33" ชิงเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
ศ, 2023-10-20 (All day)

ประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์นําโชค "การแข่งขันกีฬา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13"

ประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์นําโชค "การแข่งขันกีฬา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13"

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์นําโชค "การแข่งขันกีฬา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13" ชิงเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
ศ, 2023-10-20 16:30

ประกวดออกแบบ Mascot "น้องแสงจันทร์ และ น้องแสงดาว" คาแรคเตอร์สัญลักษณ์ประจำศูนย์การค้า Casa Ao Luar

ประกวดออกแบบ Mascot "น้องแสงจันทร์ และ น้องแสงดาว" คาแรคเตอร์สัญลักษณ์ประจำศูนย์การค้า Casa Ao Luar

CASA AO LUAR ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Mascot "น้องแสงจันทร์ และ น้องแสงดาว" คาแรคเตอร์สัญลักษณ์ประจำศูนย์การค้า Casa Ao Luar ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2023-09-25 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบมาสคอต

Members Online

There are currently 0 users online.