^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต

มาสคอต (mascot) ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ใช้เป็นตัวแทน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือประจำงานต่างๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย สื่อความหมายชัดเจน โดยจะออกแบบ เป็น สิ่งของ สัตว์ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชน

ประกวดการออกแบบ “นายอินทร์ Mascot Contest 2019”

ประกวดการออกแบบ “นายอินทร์ Mascot Contest 2019”

ร้านนายอินทร์ ภายใต้การบริหารงานของบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบ “นายอินทร์ Mascot Contest 2019” ภายใต้แนวคิด “นักอ่านล้านความคิด” ชิงรางวัลมูลค่ารวมก

หมดเขต: 
อ, 2019-10-01 12:00

ประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต "PHUKET MASCOT DESIGN CONTEST"

ประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต "PHUKET MASCOT DESIGN CONTEST"

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต "PHUKET MASCOT DESIGN CONTEST" ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมยั

หมดเขต: 
อา, 2019-08-25 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต (mascot) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "DLPW Mascot Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอต (mascot) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "DLPW Mascot Contest"

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (mascot) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "DLPW Mascot Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2019-05-31 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต (MASCOT) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU

ประกวดออกแบบมาสคอต (MASCOT) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (MASCOT) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร

หมดเขต: 
จ, 2019-04-15 16:00

ประกวดออกแบบ MASCOT กรมอุตุนิยมวิทยา

ประกวดออกแบบ MASCOT กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ MASCOT กรมอุตุนิยมวิทยา ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2019-03-20 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ "ทะเลไทยไร้ขยะ"

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ "ทะเลไทยไร้ขยะ"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “

หมดเขต: 
จ, 2019-03-25 17:00

ประกวดออกแบบมาสคอต "THAILAND PAVILION 2020 MASCOT DESIGN CONTEST" ออกแบบ “รัก”

ประกวดออกแบบมาสคอต "THAILAND PAVILION 2020 MASCOT DESIGN CONTEST" ออกแบบ “รัก”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "THAILAND PAVILION 2020 MASCOT DESIGN CONTEST" ออกแบบ “รัก” ชิงตั๋วเครื่

หมดเขต: 
อา, 2019-03-10 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต "TYO Mascot Competition"

ประกวดออกแบบมาสคอต "TYO Mascot Competition"

เว็บไซต์ "ต่อยอดออนไลน์" ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "TYO Mascot Competition" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ "ต่อยอดออนไลน์"

หมดเขต: 
พฤ, 2019-01-31 16:00

ประกวดการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) "Ratchaburi Premium"

ประกวดการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) "Ratchaburi Premium"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ชอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) "Ratchaburi Premium" เพื่อรณรงค์ในการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าราชบุรี พรีเมี่ยม ของจังหวัดรา

หมดเขต: 
พฤ, 2018-12-20 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียง

หมดเขต: 
พ, 2018-03-21 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบมาสคอต

Members Online

There are currently 0 users online.