^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต

มาสคอต (mascot) ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ใช้เป็นตัวแทน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือประจำงานต่างๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย สื่อความหมายชัดเจน โดยจะออกแบบ เป็น สิ่งของ สัตว์ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชน

ประกวดคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙

ประกวดคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)  งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2015-04-30 16:00

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 : Thailand Research Expo 2015"

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 : Thailand Research Expo 2015"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 : Thailand Research Expo 2015" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียร

หมดเขต: 
อา, 2015-04-05 16:00

ประกวดบรรจุภัณฑ์ โลโก้ มาสคอต

ประกวดบรรจุภัณฑ์ โลโก้ มาสคอต

บริษัท คาร์บอนคลีน จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์/โลโก้/มาสคอต ของบริษัท คาร์บอนคลีน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 36,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2015-02-28 16:00

ประกวด "Computer Science Mascot & Sticker Line"

ประกวดมาสคอต และสติ๊กเกอร์ไลน์ “CS Mascot and Sticker Line”

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต และสติ๊กเกอร์ไลน์ “Computer Science Mascot & Sticker Line”ชองรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมป

หมดเขต: 
อา, 2014-12-21 16:00

ประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ศาลปกครอง

ประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ศาลปกครอง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่รางวัล 

เงื่อนไขการประกวด

หมดเขต: 
ศ, 2014-09-12 16:00

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT ) “HELLO JUSTICE”

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT ) “HELLO JUSTICE”

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ) และ มูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาในภาคอีสานเข้าแข่งขันประกวดออกแบบ MASCOT ภายใต้แนวคิด “HELLO JUSTICE” ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
อ, 2014-08-26 16:00

kประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) คติพจน์ (Motto) รูปจำลอง (Mascot) และ Landmark ภายใต้แนวคิด “Eco Industrial Town กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) คติพจน์ (Motto) รูปจำลอง (Mascot) และ Landmark ภายใต้แนวคิด “Eco Industrial Town กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) คติพจน์ (Motto) รูปจำลอง (Mascot) และ Landmark ภายใต้แนวคิด “Eco Industrial Town กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

หมดเขต: 
พฤ, 2014-07-10 04:24

ประกวดออกแบบมาสคอตกรมทางหลวง "Highway Mascot Design Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอตกรมทางหลวง "Highway Mascot Design Contest"

กรมทางหลวง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตกรมทางหลวง "Highway Mascot Design Contest" ชิงรางวัลมูค่ารวมกว่า 60,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2014-07-31 16:00

ประกวดชื่อการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ มาสคอต และคำขวัญ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

ประกวดชื่อการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ มาสคอต และคำขวัญ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ มาสคอต และคำขวัญ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลรวม 55,0

หมดเขต: 
พ, 2014-11-19 16:00

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest”

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest”

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วการประกวดออกแบบ และตั้งชื่อมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท 

หมดเขต: 
ศ, 2014-08-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบมาสคอต

Members Online

There are currently 0 users online.