^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต

มาสคอต (mascot) ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ใช้เป็นตัวแทน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือประจำงานต่างๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย สื่อความหมายชัดเจน โดยจะออกแบบ เป็น สิ่งของ สัตว์ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชน

ประกวดออกแบบมาสคอต"PSUIC Mascot Design Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอต"PSUIC Mascot Design Contest"

Prince of Songkla University International College ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต"PSUIC Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2020-06-26 16:30

ประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest"

ประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest"

สยามบอร์ดเกม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

หมดเขต: 
พ, 2020-07-01 17:00

ประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020”

ประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020”

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัต

หมดเขต: 
ศ, 2020-05-08 17:00

ประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ประจําจังหวัดสุรินทร์

ประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ประจําจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ในจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ประจําจังหวัดสุรินทร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท พร้อมโล่ราง

หมดเขต: 
จ, 2020-03-16 16:00

ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์สื่อสารของ กบข. "GPF Character Design Contest 2019"

ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์สื่อสารของ กบข. "GPF Character Design Contest 2019"

กองทุนบำเหน็ดบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอเชิญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์สื่อสารของ กบข. "GPF Character Design Contest 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2019-10-31 16:30

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย”

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย”

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2019-10-05 16:30

ประกวดการออกแบบ “นายอินทร์ Mascot Contest 2019”

ประกวดการออกแบบ “นายอินทร์ Mascot Contest 2019”

ร้านนายอินทร์ ภายใต้การบริหารงานของบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบ “นายอินทร์ Mascot Contest 2019” ภายใต้แนวคิด “นักอ่านล้านความคิด” ชิงรางวัลมูลค่ารวมก

หมดเขต: 
อ, 2019-10-01 12:00

ประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต "PHUKET MASCOT DESIGN CONTEST"

ประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต "PHUKET MASCOT DESIGN CONTEST"

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต "PHUKET MASCOT DESIGN CONTEST" ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมยั

หมดเขต: 
อา, 2019-08-25 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต (mascot) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "DLPW Mascot Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอต (mascot) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "DLPW Mascot Contest"

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (mascot) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "DLPW Mascot Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2019-05-31 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต (MASCOT) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU

ประกวดออกแบบมาสคอต (MASCOT) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (MASCOT) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร

หมดเขต: 
จ, 2019-04-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบมาสคอต

Members Online

There are currently 0 users online.