^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต

มาสคอต (mascot) ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ใช้เป็นตัวแทน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือประจำงานต่างๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย สื่อความหมายชัดเจน โดยจะออกแบบ เป็น สิ่งของ สัตว์ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชน

ประกวดแบบ "Mascot for bangsan shading competition 2023"

ประกวดแบบ "Mascot for bangsan shading competition 2023"

กรรมาธิการสถาปนิกบูรพา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบ "Mascot for bangsan shading competition 2023" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 75,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2023-09-22 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอตพร้อมตั้งชื่อ "Mascot Design Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอตพร้อมตั้งชื่อ "Mascot Design Contest"

ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตพร้อมตั้งชื่อ "Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่าi;,กว่า 20,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2023-09-15 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) ภายใต้ชื่อ "บีซีจีฮาย (BCGhy)"

ประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) ภายใต้ชื่อ "บีซีจีฮาย (BCGhy)"

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการขับเคลื่อน BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) ภายใต้ชื่อ "บีซีจีฮาย (BCGhy)" ชิงเงินร

หมดเขต: 
ศ, 2023-08-11 16:30

ประกวดออกแบบ "GMI MASCOT Design Contest"

ประกวดออกแบบ "GMI MASCOT Design Contest"

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "GMI MASCOT Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2023-07-20 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ในหัวข้อ "การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e – License R)"

ประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ในหัวข้อ "การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e – License R)"

กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ในหัวข้อ "การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e – License R)" ภายใต้โครงการศึกษาออ

หมดเขต: 
ศ, 2023-03-31 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต "CMKL University Mascot Competitions"

ประกวดออกแบบมาสคอต "CMKL University Mascot Competitions"

CMKL University ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "CMKL University Mascot Competitions" ชิงรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

Submission Guidelines

หมดเขต: 
พ, 2023-03-22 16:30

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมเกษตร "KU Milk to Move Idea Challenge"

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมเกษตร "KU Milk to Move Idea Challenge"

นมเกษตร หรือ KU Milk ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมเกษตร "KU Milk to Move Idea Challenge" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
อ, 2023-02-28 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต "THAC MASCOT DESIGN CONTEST"

ประกวดออกแบบมาสคอต "THAC MASCOT DESIGN CONTEST"

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "THAC MASCOT DESIGN CONTEST" ชิงเงนรางวัล 10,000 บาท

ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์การประกวด

หมดเขต: 
พฤ, 2023-02-16 16:30

ประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ "พืชบนดอยสุเทพ"

ประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ "พืชบนดอยสุเทพ"

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ "พืชบนดอยสุเทพ" ภายใต้โครงการ "สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาแบบ

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 18:30

ประกวดออกแบบมาสคอตน้องเอโตะ "eto Mascot Design Contest 2022"

ประกวดออกแบบมาสคอตน้องเอโตะ "eto Mascot Design Contest 2022"

เอโตะ (eto) น้ำแร่ธรรมชาติ 100% ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตน้องเอโตะ "eto Mascot Design Contest 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และผลิตภัณฑ์เอโตะ

หมดเขต: 
อา, 2022-09-25 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบมาสคอต

Members Online

There are currently 0 users online.