^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต

มาสคอต (mascot) ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ใช้เป็นตัวแทน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือประจำงานต่างๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย สื่อความหมายชัดเจน โดยจะออกแบบ เป็น สิ่งของ สัตว์ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชน

ประกวดการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) "Ratchaburi Premium"

ประกวดการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) "Ratchaburi Premium"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ชอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) "Ratchaburi Premium" เพื่อรณรงค์ในการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าราชบุรี พรีเมี่ยม ของจังหวัดรา

หมดเขต: 
พฤ, 2018-12-20 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียง

หมดเขต: 
พ, 2018-03-21 16:00

ประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ “Tontann Mascot Designing Contest หน้ากากต้นตาล”

ประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ “Tontann Mascot Designing Contest หน้ากากต้นตาล”

ตลาดต้นตาล ขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ “Tontann Mascot Designing Contest หน้ากากต้นตาล” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2018-04-30 16:00

ประกวดออกแบบ MASCOT "Rice Baga Mascot Design Contest"

ประกวดออกแบบ MASCOT "Rice Baga Mascot Design Contest"

Rice Baga ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ MASCOT "Rice Baga Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
พ, 2017-12-20 16:00

ประกวดออกแบบ Mascot HI-TEK ภายใต้แนวคิด "HI-TEK The Leading Light"

ประกวดออกแบบ Mascot HI-TEK ภายใต้แนวคิด "HI-TEK The Leading Light"

บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Mascot HI-TEK ภายใต้แนวคิด "HI-TEK The Leading Light" ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 50,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2017-12-31 16:00

ประกวดออกแบบ Sticker : LINE Official Account @nineentertain

ประกวดออกแบบ Sticker : LINE Official Account @nineentertain

รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Sticker : LINE Official Account @nineentertain ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
ส, 2017-09-30 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต “GIT Gem Guardians Mascot Contest”

ประกวดออกแบบมาสคอต “GIT Gem Guardians Mascot Contest”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเสริมสร้างสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ “GIT Gem Guardians Mascot Contest” ชิงเงินรางว

หมดเขต: 
อ, 2017-10-31 16:00

ประกวดออกแบบ Mascot ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ ผลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์”

ประกวดออกแบบ Mascot ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ ผลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์”

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Mascot ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ ผลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์” ชิงรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2017-08-31 16:00

ประกวดการออกแบบมาสคอต "Tasaki Air MASCOT CONTEST"

ประกวดการออกแบบมาสคอต "Tasaki Air MASCOT CONTEST"

Tasaki Air ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบมาสคอต "Tasaki Air MASCOT CONTEST" ภายใต้แนวคิด "นักคิด ประดิษฐ์ อากาศ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อา, 2017-09-10 16:00

ประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ

ประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ ชิงเงินรางวัลมูลึค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2017-08-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบมาสคอต

Members Online

There are currently 0 users online.