^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต

มาสคอต (mascot) ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ใช้เป็นตัวแทน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือประจำงานต่างๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย สื่อความหมายชัดเจน โดยจะออกแบบ เป็น สิ่งของ สัตว์ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชน

ประกวดออกแบบมาสคอต "THAI ART & CULTURE VILLAGE"

ประกวดออกแบบมาสคอต "THAI ART & CULTURE VILLAGE"

ไทยธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ (Thai Thani Arts and Culture Village) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "THAI ART & CULTURE VILLAGE" ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สื่อถ

หมดเขต: 
อา, 2014-06-15 16:00

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) และสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม (สำนัก 5) สสส เชิญเยาวชน ทีมละ 3 -5  คน อายุระหว่าง 15-25 ปี ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเ้ข้าร่วม โครงการ "พลังสื่อพลเมือง

หมดเขต: 
จ, 2014-04-21 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต THE SQUARE Mascot Contest

ประกวดออกแบบมาสคอต THE SQUARE Mascot Contest

ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่ ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "THE SQUARE Mascot Contest" ภายใต้แนวคิด "แหล่งช้อปปิ้ง ดูหนัง กิน เที่ยว ที่เดี

หมดเขต: 
พ, 2014-04-30 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต "Ratchaprasong Mascot Contest"

Ratchaprasong Mascot Contest

We Love Ratchaprasong ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่หลงไหลและชื่นชอบทำในงานศิลปะ ส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวดออกแบบมาสคอต "Ratchaprasong Mascot Contest" ด้วยแนวคิดที่ว่า “นางฟ้าที่บันดาลความสุขให้ย่านราชประสงค์” ชิงรางวัลมูลค

หมดเขต: 
ศ, 2013-10-18 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ / MASCOT / บทเพลง ในประเพณีลอยกระทงสาย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ / MASCOT / บทเพลง ในประเพณีลอยกระทงสาย

เทศบาลเมืองตาก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทงสาย (Logo), การออกแบบตัวสัญลักษณ์กระทงสาย (Mascot), และการประกวดบทเพลงงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีบ 1,000 ดวง จังหวัดตาก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 55,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2013-09-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบมาสคอต

Members Online

There are currently 0 users online.