^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต

มาสคอต (mascot) ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ใช้เป็นตัวแทน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือประจำงานต่างๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย สื่อความหมายชัดเจน โดยจะออกแบบ เป็น สิ่งของ สัตว์ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชน

ประกวด Mascot สัญลักษณ์ วว.

ประกวด Mascot สัญลักษณ์ วว.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Mascot สัญลักษณ์ วว. ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 พร้อมศึกษาดูงานด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว.

หมดเขต: 
อ, 2014-06-03 12:55

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย "Chohoey Mascot Contest"

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย "Chohoey Mascot Contest"

สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และผู้ประกรบการค้าส่งค้าปลีกรุ่นใหมขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับประโยควิชาชีพ (ปวช.) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย "Chohoey Mascot Contest"

หมดเขต: 
จ, 2014-06-30 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต "THAI ART & CULTURE VILLAGE"

ประกวดออกแบบมาสคอต "THAI ART & CULTURE VILLAGE"

ไทยธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ (Thai Thani Arts and Culture Village) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "THAI ART & CULTURE VILLAGE" ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สื่อถ

หมดเขต: 
อา, 2014-06-15 16:00

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) และสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม (สำนัก 5) สสส เชิญเยาวชน ทีมละ 3 -5  คน อายุระหว่าง 15-25 ปี ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเ้ข้าร่วม โครงการ "พลังสื่อพลเมือง

หมดเขต: 
จ, 2014-04-21 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต THE SQUARE Mascot Contest

ประกวดออกแบบมาสคอต THE SQUARE Mascot Contest

ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่ ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "THE SQUARE Mascot Contest" ภายใต้แนวคิด "แหล่งช้อปปิ้ง ดูหนัง กิน เที่ยว ที่เดี

หมดเขต: 
พ, 2014-04-30 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต "Ratchaprasong Mascot Contest"

Ratchaprasong Mascot Contest

We Love Ratchaprasong ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่หลงไหลและชื่นชอบทำในงานศิลปะ ส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวดออกแบบมาสคอต "Ratchaprasong Mascot Contest" ด้วยแนวคิดที่ว่า “นางฟ้าที่บันดาลความสุขให้ย่านราชประสงค์” ชิงรางวัลมูลค

หมดเขต: 
ศ, 2013-10-18 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ / MASCOT / บทเพลง ในประเพณีลอยกระทงสาย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ / MASCOT / บทเพลง ในประเพณีลอยกระทงสาย

เทศบาลเมืองตาก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทงสาย (Logo), การออกแบบตัวสัญลักษณ์กระทงสาย (Mascot), และการประกวดบทเพลงงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีบ 1,000 ดวง จังหวัดตาก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 55,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2013-09-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบมาสคอต

Members Online

There are currently 0 users online.