^ Back to Top

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย”

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย”

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมใบกาศนียบัตร

แนวคิดและนิยาม
สื่อสัญลักษณ์ (Mascot) “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” คือสื่อสัญลักษณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1669 สะท้อนถึงความรวดเร็ว
และประสิทธิภาพของการให้บริการ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการได้ในทุกรูปแบบ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 1. นักเรียน นักศึกษา และบุคคลประชาชนทั่วไป
 2. สามารถส่งผลงานได้ทั้งรายบุคคลหรือกลุ่มละไม่เกิน 3 คน

กติกาการประกวด

 1. ออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ให้ทำการออกแบบได้ในอิริยาบถ (Character) ต่าง ๆ โดยกำหนดให้มี ด้านหน้า – ด้านข้าง – ด้านหลัง และออกแบบคำขวัญ (Slogan) ที่สอดคล้องกัน
 2. ผลงานที่นำเสนอจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ตรงตามแนวคิด สะท้อนให้เห็นถึงความรวดเร็ว และประสิทธิภาพของการให้บริการ โดยนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถสื่อความหมายที่ชัดเจนไปยังกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องอธิบายรายละเอียด แนวคิด แรงบันดาลในการออกแบบผลงานให้ชัดเจน
 4. ผลงานที่นำเสนอต้องสามารถนำไปผลิตเพื่อการสวมใส่ได้จริงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้
 5. สื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ผ่านการประกวดมาก่อน และเป็นผลงานที่ผู้ประกวดสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเอง โดยไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ถ้าพบว่ามีการคัดลอกหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ผู้ประกวดจะต้องรับผิดชอบผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้น และจะถูกสงวนสิทธิ์ในการประกวดและรับเงินรางวัล โดยทางโครงการจะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. สำหรับผลงานที่มีการเผยแพร่ลงบนสื่อเฟสบุ๊คแล้ว หลังจากเผยแพร่ภายใน 2 สัปดาห์ หากไม่มีการร้องเรียนเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานออกแบบที่เข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิทัล โดยกำหนดให้ใช้รูปแบบไฟล์ภาพเป็น vector illustrator หรือ Photoshop ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300dpi ขึ้นไป โดยในรูปแบบไฟล์ .JPEG หรือ .PNG และมีการส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์ .Ai .PSD หรือ .ESP
 8. ส่งผลงาน ทางออนไลน์ https://forms.gle/oGUutr6MYjDHpo7EA

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 5 ตุลาคม 2562
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล 18 ตุลาคม 2562

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 1. ผลงานที่นำเสนอต้องสามารถสื่อความหมายที่ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
 2. ผลงานที่นำเสนอต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป
 3. คะแนนจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนงานออกแบบ(Character) และส่วนของคำขวัญ (Slogan)

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 2. รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 3. รางวัล Popular vote 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ชนะเลิศหรือรางวัลชมเชย มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Popular Vote ควบคู่กัน

ติดต่อสอบถาม
โทร 093-1315570

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nitchanan

หมดเขต: 
06 ก.ย. 2019 09:00 to 05 ต.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.