^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต

มาสคอต (mascot) ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ใช้เป็นตัวแทน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือประจำงานต่างๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย สื่อความหมายชัดเจน โดยจะออกแบบ เป็น สิ่งของ สัตว์ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชน

ประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020

ประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020 ภายใต้แนวคิด อัตลักษณ์ความเป็นบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ ชิงรางวัลที่พักบ้า

หมดเขต: 
ศ, 2020-11-20 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020”

ประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020”

ONE Phitsanulok ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020” ภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์ของความเป็นพิษณุโลก” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเก

หมดเขต: 
พ, 2020-10-28 12:00

ประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2020-08-27 16:30

ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic พร้อมออกแบบมาสคอต หัวข้อ "เด็นโซ่ใส่ใจ ปลูกฝังวินัยจราจร"

ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic พร้อมออกแบบมาสคอต หัวข้อ "เด็นโซ่ใส่ใจ ปลูกฝังวินัยจราจร"

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic พร้อมออกแบบมาสคอต (Mascot) หัวข้อ "เด็นโซ่ใส่ใจ ปลูกฝังวินัยจราจร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมใบ

หมดเขต: 
ศ, 2020-10-30 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต"PSUIC Mascot Design Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอต"PSUIC Mascot Design Contest"

Prince of Songkla University International College ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต"PSUIC Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2020-06-26 16:30

ประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest"

ประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest"

สยามบอร์ดเกม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

หมดเขต: 
พ, 2020-07-01 17:00

ประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020”

ประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020”

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัต

หมดเขต: 
ศ, 2020-05-08 17:00

ประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ประจําจังหวัดสุรินทร์

ประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ประจําจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ในจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ประจําจังหวัดสุรินทร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท พร้อมโล่ราง

หมดเขต: 
จ, 2020-03-16 16:00

ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์สื่อสารของ กบข. "GPF Character Design Contest 2019"

ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์สื่อสารของ กบข. "GPF Character Design Contest 2019"

กองทุนบำเหน็ดบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอเชิญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์สื่อสารของ กบข. "GPF Character Design Contest 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2019-10-31 16:30

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย”

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย”

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2019-10-05 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบมาสคอต

Members Online

There are currently 0 users online.