^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอตพร้อมตั้งชื่อ "Mascot Design Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอตพร้อมตั้งชื่อ "Mascot Design Contest"

ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตพร้อมตั้งชื่อ "Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่าi;,กว่า 20,000 บาท

รุ่นการประกวดออก

 • รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี
 • รุ่น OPEN

กรอบแนวคิด

 • การออกแบบ MASCOT ต้องสื่อให้เห็นถึงความเป็น ศูนย์การค้าวิคตอเรียการ์เด้นส์มากที่สุด
 • การออกแบบ MASCOT ต้องมีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ มีองค์ประกอบจดจำง่ายแก่ผู้พบเห็น โดยมีการใช้สีสันสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์การค้าวิคตอเรียการ์เด้นส์

ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกดติดตาม Facebook : Victoria Gardens เพชรเกษม 69
 • การออกแบบ สามารถส่งเป็นภาพวาด หรือออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก เช่น โปรแกรม Photoshop Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .Ai และ/หรือ .PSD, .JPG, .PNG, .PDF (ความละเอียดไม่น้อยกว่า 150 dpi)
 • การออกแบบชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น จำนวน 2 ด้านขึ้นไป เช่น ด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านหลัง พร้อมแสดงแนวคิดหรือความหมายของผลงานที่ออกแบบ
 • ผลงานต้องมีความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์สวยงาม มีเอกลักษณ์และเป็นสากล สามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องระบุข้อมูลของตนเองลงบนผลงาน โดยพิมพ์ตัวอักษรที่ชัดเจน อ่านง่าย มีรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อ – นามสกุลจริง
  • เบอร์โทรมือถือ (ที่ติดต่อได้), Email (ที่ใช้ประจำ)
  • ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ ภาควิชา ระดับชั้น (กรณีนักเรียน นักศึกษา)
  • ชื่อผลงาน/แนวคิดหรือความหมายของผลงานที่ออกแบบ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องออกแบบสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง โดยไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น หากตรวจสอบพบขอตัดสิทธิ์การประกวด และสงวนสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลสูงสุด และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ศูนย์การค้าวิคตอเรียการ์เด้นส์ โดยสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และคณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีตัดสิน โดยให้ดุลยพินิจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด กรณีที่ผู้เข้าประกวดทำผิดข้อกําหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวด คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยส่งผลงานมาที่ mk@sinthoranee.com หากไฟล์มีขนาดใหญ่สามารถอับโหลดและส่งเป็นลิงค์ดาวน์โหลด
 • จะแสดงโชว์ผลงานตั้งแต่วันที่ 16- 30 กันยายน 2566
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ วันที่ 22 กันยายน 2566
 • วันประกาศรางวัล ผู้เข้ารอบเข้าร่วมพรีเซ็นต์ผลงาน 30 กันยายน 2566 ทาง Facebook : Victoria Gardens เพชรเกษม 69

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 092-284-4861
 • Line Official Account : @victoriagardens
 • ฝ่ายกิจกรรมและโปรโมชั่นศูนย์การค้าวิคตอเรียการ์เด้นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Rabiab Suvapornsilp

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
21 ส.ค. 2023 08:30 to 15 ก.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.