^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต

มาสคอต (mascot) ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ใช้เป็นตัวแทน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือประจำงานต่างๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย สื่อความหมายชัดเจน โดยจะออกแบบ เป็น สิ่งของ สัตว์ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชน

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ MASCOT ประจําจังหวัดบึงกาฬ

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ MASCOT ประจําจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ MASCOT ประจําจังหวัดบึงกาฬ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2024-05-31 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต "Siriraj Hospital Mascot Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอต "Siriraj Hospital Mascot Contest"

โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "Siriraj Hospital Mascot Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2024-04-19 16:30

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์นำโชค (mascot) ในหัวข้อ "ความหลากหลาย : Diversity"

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์นำโชค (mascot) ในหัวข้อ "ความหลากหลาย : Diversity"

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์นำโชค (mascot) ในหัวข้อ "ความหลากหลาย : Diversity" ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ 70 ปีของคณะโบราณคดี ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2024-04-22 16:30

ประกวด "Mahajak Plus 'Melody' Character Design Challenge"

ประกวด "Mahajak Plus 'Melody' Character Design Challenge"

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Mahajak Plus 'Melody' Character Design Challenge" ชิงรางวัลรวมมูลค่า 39,900 บาท

Deadline: 
Fri, 2024-03-15 16:30

ประกวดสัญลักษณ์งาน (Mascot) "ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ : Phuket World Arts Creative City

ประกวดสัญลักษณ์งาน (Mascot) "ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ : Phuket World Arts Creative City

สมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้ ร่วมกับสมาคมศิลป์ภูเก็จ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์งาน (Mascot) "ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ : Phuket World Arts Creative City ชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียร

Deadline: 
Tue, 2024-03-05 (All day)

ประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจําการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 15 "สําเภาเกมส์"

ประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจําการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 15 "สําเภาเกมส์"

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมเกณฑ์การประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจําการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 15 "ส

Deadline: 
Wed, 2024-01-24 01:13

ประกวดออกแบบมาสคอตอาคารนิทรรศการไทย "Thailand Pavillion Expo 2025 Mascot Design Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอตอาคารนิทรรศการไทย "Thailand Pavillion Expo 2025 Mascot Design Contest"

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตอาคารนิทรรศการไทย "Thailand Pavillion Expo 2025 Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2024-01-05 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์"

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์"

จังหวัดลําปาง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และสัญลักษณ์สัตว์นําโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ "ลําปางเกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๒ "เขลางค์นครเกมส์" ช

Deadline: 
Wed, 2023-12-20 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest"

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลรวม 10,

Deadline: 
Mon, 2023-12-25 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต "NernNern Mascot Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอต "NernNern Mascot Contest"

Nern Nern ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "NernNern Mascot Contest" ชิเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

Concept

Deadline: 
Fri, 2023-10-27 14:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบมาสคอต

Members Online

There are currently 0 users online.