^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต

มาสคอต (mascot) ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ใช้เป็นตัวแทน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือประจำงานต่างๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย สื่อความหมายชัดเจน โดยจะออกแบบ เป็น สิ่งของ สัตว์ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชน

ประกวดออกแบบมาสคอต “GIT Gem Guardians Mascot Contest”

ประกวดออกแบบมาสคอต “GIT Gem Guardians Mascot Contest”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเสริมสร้างสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ “GIT Gem Guardians Mascot Contest” ชิงเงินรางว

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดออกแบบ Mascot ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ ผลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์”

ประกวดออกแบบ Mascot ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ ผลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์”

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Mascot ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ ผลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์” ชิงรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดการออกแบบมาสคอต "Tasaki Air MASCOT CONTEST"

ประกวดการออกแบบมาสคอต "Tasaki Air MASCOT CONTEST"

Tasaki Air ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบมาสคอต "Tasaki Air MASCOT CONTEST" ภายใต้แนวคิด "นักคิด ประดิษฐ์ อากาศ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2017-09-10 16:00

ประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ

ประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ ชิงเงินรางวัลมูลึค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอตงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 “WorldSkills ASEAN Bangkok 2018 Mascot Design Contest”

ประกวดออกแบบมาสคอตงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 “WorldSkills ASEAN Bangkok 2018 Mascot Design Contest”

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 “WorldSkills ASEAN Bangkok 2018 Mascot Design Contest” ชิงเงินรางวัลมูล

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวดออกแบบ Mascot สัญลักษณ์ สจล.

ประกวดออกแบบ Mascot สัญลักษณ์ สจล.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Mascot สัญลักษณ์ สจล. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

Deadline: 
Sat, 2017-07-15 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต "Haier Air condition Mascot Design Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอต "Haier Air condition Mascot Design Contest"

บริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานไหญ่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "Haier Air condition Mascot Design Contest" ภายใต้แนวคิด “Haier Air-condition เครื่องปรับอา

Deadline: 
Thu, 2017-06-15 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต "M CHANNEL MASCOT CONTEST" ภายใต้แนวคิด "ช่องหนังคุณภาพ 24 ชม."

ประกวดออกแบบมาสคอต "M CHANNEL MASCOT CONTEST" ภายใต้แนวคิด "ช่องหนังคุณภาพ 24 ชม."

M Channel ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "M CHANNEL MASCOT CONTEST" ภายใต้แนวคิด "ช่องหนังคุณภาพ 24 ชม." ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-05-31 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต "Karshine Mascot Design Contest" แนวคิด “คาร์ชายน์ คาร์แคร์ของคุณ”

ประกวดออกแบบมาสคอต "Karshine Mascot Design Contest" แนวคิด “คาร์ชายน์ คาร์แคร์ของคุณ”

บริษัท คาร์ชายน์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "Karshine Mascot Design Contest" แนวคิด “คาร์ชายน์ คาร์แคร์ของคุณ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอส "DIP Mascot contest 2017" แนวคิด "เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน"

ประกวดออกแบบมาสคอส "DIP Mascot contest 2017"

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอส"DIP Mascot contest 2017" แนวคิด "เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2017-03-19 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบมาสคอต

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod