^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต "ค่างแว่นถิ่นใต้"

ประกวดออกแบบมาสคอต "ค่างแว่นถิ่นใต้"

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "ค่างแว่นถิ่นใต้" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.ประจวบฯ
 • เสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ตัวแทนในการสื่อสารถึงอัตลักษณื ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันดีของจังหวัด

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดเป็นประชาชนทั่วไปทั้งรายบุคล หรือคณะบุคคล ไม่จํากัดระดับการศึกษา อายุ เพศ และ สัญชาติ

รายละเอียดและเกณฑ์การประกวด

 • แนวความคิดในการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ สื่อความหมายได้ชัดเจน และสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดอยู่ในรูปแบบภาพ 2 มิติ หรือ 3มิติ เป็นภาพลงสีไม่จำกัดเทคนิคการวาด ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง และมีภาพองค์ประกอบเสริม เช่น การสวมเครื่องแต่งกาย รวมทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า 8 ภาพแต่ละภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า A4 พร้อมตั้งชื่อ ตลอดจนอธิบายรายละเอียด แนวคิด
 • ผลงานต้องสามารถนำไปผลิตเพื่อการสวมใส่ได้จริงในกิจกรรมต่างๆ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัด ซึ่งสามารถทำการปรับปรุงแก้ไขได้
 • ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่ได้คัดลอกของบุคคลอื่น
 • ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพ โดยออกแบบเป็นระบบดิจิทัลหรือภาพลายเส้นวาดมือ /ภาพระบบดิจิทัล ให้ส่งเป็นไฟล์ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยส่งเป็นไฟล์สกุลไฟล์ .JPEG .JPG .TIFF หรือ .PNG ในขนาด A4 ภาพลายเส้นวาดมือ สกุลไฟล์ .JPEG .JPG .TIFF หรือ .TIFF ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2565
 • ส่งผลงานด้วยตนเอง ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สนงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fmo.ple@gmail.com หรือส่งไปรษณีย์มาที่ สนง.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผล ทาง Facebook Fanpage มาสคอตค่างแว่น จ.ประจวบฯ  และทางเว็บไซต์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ www.prachuapkhirikhan.go.th
  • รอบที่ 1 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
  • รอบที่ 2 ในวันที่ 15 กันยายน 2565

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • รอบที่ 1
  การคัดเลือกโดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดมาสคอตส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด "ค่างแว่นถิ่นใต้" พิจารณาคัดเลือกแบบ 5 แบบ
 • รอบที่ 2
  การคัดเลือกโดยการลงคะแนนของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไป และคณะกรรมการตัดสินการประกวดมาสคอต

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย อันดับที่ 2-3 ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานจังหวัดประจวบฯโทรศัพท์ 032-601484
 • Facebook Fanpage มาสคอตค่างแว่น จ.ประจวบฯ
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
08 ส.ค. 2022 09:00 to 25 ส.ค. 2022 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.