^ Back to Top

ประกวดสปอตโฆษณา

ประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "Stop Drug Start Change : เลิกยา...กล้าเปลี่ยน"

ประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "Stop Drug Start Change : เลิกยา...กล้าเปลี่ยน"

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "Stop Drug Start Change : เลิกยา...กล้าเปลี่ยน" ชิงโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แล

หมดเขต: 
อา, 2018-06-10 16:00

ประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "บุหรี่ ต้นทาง สู่ยาเสพติด"

ประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "บุหรี่ ต้นทาง สู่ยาเสพติด"

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (TYI) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "บุหรี่ ต้นทาง สู่ยาเสพติด" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ

คุณสมบัติ

หมดเขต: 
จ, 2018-04-30 16:00

ประกวดสื่อโครงการ "แจ่ม" (Jam Project)

ประกวดสื่อโครงการ "แจ่ม" (Jam Project)

ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการเประกวดสื่อ โครงการ "แจ่ม" (Jam Project) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2016-05-09 16:00

ประกวดสปอตโฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน ในหัวข้อ "กปน. ร่วมสร้างสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ไม่ให้ ไม่รับ"

ประกวดสปอตโฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน ในหัวข้อ "กปน. ร่วมสร้างสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ไม่ให้ ไม่รับ"

การประปานครหลวง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประกวดสปอตโฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน ในหัวข้อ "กปน. ร่วมสร้างสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ไม่ให้ ไม่รับ" ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๖๕,๐๐๐ บาท

หมดเขต: 
จ, 2016-02-29 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดสปอตโฆษณา

Members Online

There are currently 0 users online.