^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เฮาฮักกัน(ทะระ)เด้อ" ประกวดภาพถ่าย นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 20,000 Baht 2023-01-31T16:30:00
ประกวดคลิปสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ "คิดอะไร...ก็ธรรม" ประกวดสื่อ ประชาชนทั่วไป 110,000 Baht 2023-01-31T16:30:00
ประกวดภาพถ่าย "ASSETWISE PHOTO CONTEST 2022" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 300,000 Baht 2023-01-31T17:00:00
ประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "สังคมไทยกับอาชีพแม่บ้าน : Maid in Thailand 2023" ประกวดสื่อ ประชาชนทั่วไป 500,000 Baht 2023-01-31T18:00:00
ประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ "Thaivivat Innovation Awards Season 2" ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 100,000 Baht 2023-01-31T23:59:00
ประกวดวาดภาพดิจิทัล หัวข้อ "ประหยัดพลังงาน เพื่อโลกที่ยั่งยืน" ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน 500,000 Baht 2023-01-31T23:59:00
ประกวดคลิปวิดีโอเล่าวิธีจัดการถุงนมโรงเรียนใช้แล้ว "หนูน้อยกู้โลก" ประกวดสื่อ องค์กร 110,000 Baht 2023-01-31T23:59:00
ประกวดแบบแนวความคิด "MQDC Design Competition 2023 – RE-imagining Thai Social Space: City Festival as Design Intervention" ประกวดออกแบบ, สถาปัตยกรรม นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 2,000,000 Baht 2023-02-03T16:30:00
ประกวด Infographic "HPV รู้ไว้ใช่ว่า…" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบกราฟฟิก นักเรียน ไม่มี 2023-02-03T23:59:00
ประกวดภาพถ่าย "สืบสาน งานไม้ ลายมือช่าง" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2023-02-06T16:30:00
ประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล "ประยูร จรรยาวงษ์" ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2023-02-10T16:30:00
ประกวด "Climate Action Hackathon: Small is Beautiful" ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ประกวดโครงการ ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2023-02-10T16:30:00
ประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 250,000 Baht 2023-02-10T16:30:00
ประกวดคลิปสั้น (Viral Clip) "คลิปประทับใจ เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี" ประกวดสื่อ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 50,000 Baht 2023-02-13T16:30:00
ประกวดภาพถ่ายคู่กับสัตว์ "Concept Love Me Love My Animal @ ChiangMai Night Safari" ประกวดภาพถ่าย นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 50,000 Baht 2023-02-13T16:30:00

หน้า

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod