^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดตราสัญลักษณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือ บุคคลทั่วไป ประกวดตราสัญลักษณ์(Logo) โดยโลโก้ต้องสวยงาม จดจำง่าย สื่อความหมาย คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อนำไปใช้เป็นตราประจำ คณะฯ และใช้ประชาสัมพันธ์ ,พิมพ์บนของที่ระลึก ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท

หลักเกณฑ์ในการประกวด

  ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โดยผลงานจะต้องแสดงถึงความเป็นสากล และสื่อถึงความเป็นคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท

  หลักเกณฑ์การประกวด

  ประกวดออกแบบ เนื่องในงาน เฉลิมฉลอง 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ม.เกษตรเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทั่วไป และนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต ร่วมประกวดแบบ 3 หัวข้อ ได้แก่ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ประกวดออกแบบตราไปรษณียากร และประกวดออกแบบเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในงาน เฉลิมฉลอง 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมครั้ง ชิงรางวัลรวม 150,000 บาท หมดเขต 18 พ.ย. 2554

  ประกวดออกแบบ สิ่งของในชีวิตประจำวัน เป็น “สิ่งช่วยชีวิตยามน้ำท่วมรุนแรง”

  ต้องรอด

  ดีไซน์ ฟอร์ ดีแซสเตอร์ กลุ่มคนที่รวมตัวกันจากต่างสาขาอาชีพ เพื่อร่วมหาทางป้องกัน และเตรียมรับมือ กับภัยพิบัติรุนแรงต่างๆรอบตัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เชิญชวนบุคคลทั่วไป หรือทีมที่สนใจ เปลี่ยน “สิ่งของในชีวิตประจำวัน” เป็น “สิ่งช่วยชีวิตยามน้ำท่วมรุนแรง” โดยบุคคลทั่วไปสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้เองภายในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง สิ่งช่วยชีวิตจะต้องสามารถแก้ปัญหาในด้านต่างๆอย่างน้อย 1 ในหัวข้อ คือ ที่อยู่อาศัย

  ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก หัวข้อ จิตสาธารณะ

  ราชบัณฑิตยสถาน เชิญชวนผู้สนใจ ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก หัวข้อ “จิตสาธารณะ” เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ ได้เข้าใจและรู้จักนำคำสอนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ สำนวนที่ชนะการประกวด ราชบัณฑิตยสถานจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อขอรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับพระราชทานในวันวิสาขบูชาประจำพุทธ

  The Incredible Journey Photo Contest

  The Incredible Journey Photo Contest

  Lonely Planet Magazine ร่วมกับ Canon เชิญชวนบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ส่งประกวดภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวอย่างทันสมัย ภายใต้หัวข้อ “The Incredible Journey” สะท้อนไลฟ์สไตล์ในแบบ Lonely Planet Magazine ชิงของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

  รางวัลสำหรับผู้ชนะ
  • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับกล้องถ่ายภาพ Canon EOS 5D Mark II พร้อมเลนส์ EF 24-105 f/4 L IS USM

  Deadline: 
  Mon, 2012-04-30 16:30

  ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ภายใต้แนวคิด "ความซื่อตรง"

  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ภายใต้แนวคิด "ความซื่อตรง" ชิงเงินรางวัลรวม 9,000 บาท

  วัตถุประสงค์
  เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (logo) ในการรณรงค์เรื่อง "ความซื่อตรง” ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

  เกณฑ์ตัดสินรางวัล

  ประกวดภาพถ่าย “ทำดี”

  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชวนผู้สนใจ ส่งประกวดรูปภาพ ที่สื่อถึงการทำความดี พร้อมคำบรรยายสั้นๆ โดยเป็นภาพทำความดีที่ท่าน พบเห็น อย่านิ่งเฉยถ่ายรูปเก็บไว้ และส่งมาร่วมสนุก ลุ้นรับรางวัลรวม 3,500 บาท

  ผู้สนใจเริ่มส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2554 – วันที่ 31 ตุลาคม 2554
  เริ่มโหวตให้คะแนน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 – 31 ตุลาคม 2554

  ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด "บอกเล่าถึงความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ของตนเอง"

  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปร่วมส่ง ประกวดคลิปวิดิโอ "บอกเล่าถึงความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ของตนเอง" ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงเงินรางวัลรวม 9,000 บาท

  กติกา
  ผู้สนใจเริ่มส่งคลิปวิดีโอได้ตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2554 – วันที่ 31 ตุลาคม 2554
  เริ่มโหวตให้คะแนน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 19 สิงหาคม 2554 – วันที่ 31 ตุลาคม 2554

  YOUNG MODEL THAI SUPERMODEL CONTEST 2011

  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้จัดการประกวด YOUNG MODEL ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม การประกวด Thai Supermodel Contest 2011 และได้กำหนดระเบียบการการประกวด YOUNG MODEL ดังนี้

  1.วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด

  1.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง และกล้าแสดงออกตามความสามารถที่เหมาะสมกับวัย

  Pages

  Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

  Members Online

  There is currently 1 user online.

  • mod