^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวด เรียงความ สารคดีสั้น "เรารักพระเจ้าอยู่หัว"

ประกวด เรียงความ สารคดีสั้น "เรารักพระเจ้าอยู่หัว"

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวด เรียงความ สารคดีสั้น "เรารักพระเจ้าอยู่หัว" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่าล้านบาท

รายละเอียดการประกวดเรียงความ

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Mon, 2011-05-30 (All day)

ประกวดภาพถ่าย "วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร"

ประกวดภาพถ่าย "วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร"

จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานพาณิชยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชุมชนริมน้ำจันทบูร เชิญชวน ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกเพศ ทุกวัย ที่พำนักในประเทศไทยส่งภาพถ่าย “วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และสามารถส่งได้ทุกประเภทและไม่จำกัดจำนวน ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท

เงื่อนไขการประกวดภาพถ่าย
“วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร”

Deadline: 
Tue, 2011-05-31 (All day)

โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2554

โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ได้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ เข้าไปใกล้ชิดสัมผัสความงามของป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศด้วยตนเอง และทำการถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้น โดยได้ส่งภาพถ่ายธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทำให้ กลุ่มบริษัท ทรู มุ่งมั่นในการปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทรูปลูกป

ประกวดโครงการภาพถ่าย "24 ปี รพธ."

กติกาการประกวดโครงการภาพถ่าย "24 ปี รพธ."

1.ประเภทการประกวด
แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ภาพถ่ายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ตอนกลางวัน หมายถึง ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ในมุมมองแบบต่างๆ โดยเน้นสถานที่มากกว่ากิจกรรม

ประกวดหนังสั้นสีรุ้ง Thai Rainbow Short Film 2011

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการประกวดหนังสั้นสีรุ้ง Thai Rainbow Short Film 2011 ภายใต้แนวคิด ครอบครัวไทย : ความหลากหลายทางเพศ สู่ความสมดุล และความสุข เพื่อนำเสนอความรัก ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางเพศของครอบครัวไทย ผ่านภาพ

ประกวดหนังสั้น เรื่อง "เด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีน"

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดโครงการ "รณรงค์เด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีน (No Kaf)" โดยจัดกิจกรรมการประกวดหนังสั้น เรื่อง "เด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีน" สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นชิงรางวัลเงินสด กว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น 3 ประเภท 1.นักเรียน 2.นักศึกษา 3.บุคคลทั่วไป โดยส่งผลงานเป็นทีม ทีมละ 2 คนขึ้นไป ความยาวของหนัง 3-5 นาที เนื้อหาส่งเสริมการเลือกบริ

ประกวดงานออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น เชิงสร้างสรรค์ สู่เชิงพาณิชย์ ฟิค พลัศ 2011

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) โดยการสนับสนุนของสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดตัว ฟิคพลัส 2011 (Fashion Image Campus Plus 2011 หรือ FIC PLUS 2011)

ประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินโครงการจัดทำปฏิทินอิสลาม แบบตั้งโต๊ะ ภาษาอารบิกและอังกฤษ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 (ค.ศ.

ประกวดทำอาหารสุดยอดเมนูไข่

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมเข้าแข่งขันประกวดการทำอาหารสุดยอดเมนูไข่ การแข่งขัน 9-10 เมษายน 2554 ณ ลานพาร์คพารากอน

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภท นักเรียน / นักศึกษา

Deadline: 
Fri, 2011-04-08 (All day)

ประกวดภาพถ่าย "คิดฮอดอีสาน มหัศจรรย์ฤดูร้อน" ชิงรางวัล 100,000 บาท

ททท.ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชิญชวนบุคลทั่วไป ประกวดภาพถ่าย "คิดฮอดอีสาน มหัศจรรย์ฤดูร้อน" ชิงรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “ คิดฮอดอีสาน มหัศจรรย์ฤดูร้อน” เปิดรับภาพส่งเข้าประกวดตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2554 เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติที่งดงาม และสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอัศจรรย์มากมายบนผื

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod