^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดคลิปวีดิโอ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

ประกวดคลิปวีดิโอ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

ถ้าคุณคือคนหนึ่ง...ที่ชอบถ่าย...ชอบโหลด...หรือชอบปล่อยคลิป มาปลดปล่อยไอเดีย มันๆ คันๆ แต่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมกับเราดีกว่า... กปถ. และกรมการขนส่งทางบกเชิญคนไทยที่มีไอเดียสร้างสรรค์ ร่วม ประกวดคลิปวีดิโอ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการรณรงค์ให้ปี 2554 เป็นปีแห่งความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งาน 40 ปีวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดงาน “40 ปีวิทยาลัยครูสู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศเชิญชวนนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทุกท่านร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ส่งตราสัญลักษณ์เข้าประกวด นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป

2. ข้อความที่กำหนดในตราสัญลักษณ์

ประกวดออกแบบหอนาฬิกา รู้รักสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกัน สร้างหอนาฬิกา รู้รักสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 6 เมตร ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมการประกวดการออกแบบหอนาฬิกา

ประกวดภาพถ่าย "งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน ปี 2554"

กลุ่มสื่อเสรีเลย ขอเชิญผู้มีใจรักการถ่ายภาพ ร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน มะขามเมืองเลย ปี 2554 ส่งผลงานเข้าประกวด “มุมมองภาพงานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย 2011” เพื่อค้นหาสุดยอดมุมมองผ่านภาพถ่ายบรรยากาศงาน

Deadline: 
Mon, 2011-02-07 (All day)

Jamsai Award สนามความคิด...สะกิดไอเดียรัก ครั้งที่ 4

Jamsai Award สนามความคิด...สะกิดไอเดียรัก ครั้งที่ 4

สำนักพิมพ์แจ่มใส เชิญชวนบุคคลทุกคนที่ รักในงานเขียน และออกแบบกับ 3 ประเภทการประกวด ได้แก่ ประกวดการเขียนนิยายรัก, ประกวดวาดภาพประกอบหนังสือ และประกวดออกแบบที่คั่นหนังสือ ที่ให้ทุกคนได้รังสรรค์ความคิดกันอย่างไร้ขอบเขตภายใต้แนวความคิด "เพราะเธอคือความรัก"

Deadline: 
Thu, 2011-06-30 (All day)

ประกวดภาพถ่าย "นกกับความงามในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ"

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายนกใน สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ "นกกับความงดงามในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ" ประจำปี พ.ศ. 2554 เพื่อส่งเสริมเยาวชนตลอดจนประชาชนคนไทย ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์นก โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง

สกศ.จัดประกวดภาพถ่าย ภาพจิตรกรรมหัวข้อ "ครู" ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สกศ.จัดป ระกวดภาพถ่าย ภาพจิตรกรรมหัวข้อ “ครู” ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ "ครู" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเสนอแนวความคิดและมุมมองที่มีต่อครู โดยใช้ภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมบรรยายบอกเล่าความรู้สึก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม

วัตถุประสงค์

ประกวดตราสัญลักษณ์ ประจำวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดประกวดตราสัญลักษณ์ ประจำวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร. 0-2329-8521-22
โทรสาร 0-2329-8523

3. หลักการและเหตุผล

Deadline: 
Fri, 2011-03-11 (All day)

การแข่งขัน Makro HoReCa Thailand Challenge 2011

การแข่งขัน Makro HoReCa Thailand Challenge 2011

Makro เชิญชวน กลุ่มธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ร่วมการแข่งขัน Makro HoReCa Thailand Challenge 2011 กิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร จัดเลี้ยง ระดับประเทศ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 4 แนวคิด

  1. Hotel การแข่งขันภายในกลุ่มธุรกิจสปาและโรงแรม การแข่งขันตกแต่งห้องสปา

ประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์ ป่าเมืองไทย"

ปี 2011 องค์การสหประชาชาติ ประกาศเป็น International Year of Forests เพื่อกระตุ้นให้ชาวโลกเห็นความสำคัญของป่า อันเป็นแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่ง และเป็นที่พึ่งพิงของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ พืช สัตว์ ตลอดจนถึงมนุษย์ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึง คุณประโยชน์และสนใจในการอนุรักษ์ป่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัด ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "มหัศจรรย์ ป่

Deadline: 
Fri, 2011-07-01 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.