^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

การประกวดหนังสั้น หัวข้อ เดินตามรอยกิจการเพื่อสังคมสร้างสรรค์ต้นแบบ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือประชาชนทั่วไป ประกวดหนังสั้น หัวเรื่อง “เดินตามรอยกิจการเพื่อสังคมสร้างสรรค์ต้นแบบ” โดยนำเสนอเรื่องราว หรือมุมมองใ

Deadline: 
Fri, 2012-05-11 16:00

ประกวดเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออก จึงเรียนเชิญผู้สนใจ ประกวดเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อสะท้อนทัศนคติ ความรู้ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ในเชิงสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บ

Deadline: 
Mon, 2012-04-30 16:00

ประกวดบทความ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดบทความ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.

Deadline: 
Mon, 2012-12-31 16:00

ประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 9 ปี 2555

ประกวดวรรณกรรมเยาวชน

นานมีบุ๊คส์ เชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานวรรณกรรมเข้าประกวด ในโครงการ ประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 9 ปี 2555 ผลงานประกวดจะต้องเหมาะสมกับเยาวชน อายุ 12 - 18 ปี โดยส่งต้นฉบับ ความยาว 75 - 130 หน้า ประเภทละไม่เกิน 2 เรื่อง พิมพ์ลงบนกระดาษ

Deadline: 
Mon, 2012-04-30 16:00

การประกวดภาพถ่ายนกในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ "นกกับความงดงามในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ" ครั้งที่2 ประจำปี 2555

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดประกวดภาพถ่ายนกในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ "นกกับความงดงามในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ" เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ศึกษาเรื่องราวของธ

Deadline: 
Tue, 2012-07-31 16:00

ประกวดเงาเสียงนักร้องเพลงลูกทุ่งเมืองสุพรรณฯ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ศิลปินนักร้องลูกทุ่งเมืองสุพรรณฯ ชื่อดัง จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ สุรพล สมบัติเจริญ, สายัณห์ สัญญา, พุ่มพวง ดวงจันทร์, ไวพจน์ เพชรสุพรรณ, เสรี รุ่งสว่าง โดยการประกวดจะมีขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง / นักร้องเสียงต้นแบบ 1 คน เริ่มตั้งแต่ เดือน เมษายน 2555 - สิงหาคม 2555

Deadline: 
Sat, 2012-08-25 10:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ 2 หัวข้อ พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้

ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ 2

ขยายเวลา ขอเชิญผู้สนใจสมัคร ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film หัวข้อ พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด อายุ เพศ วันนี้ ถึง 4 พฤษภาคม 2555 เพื่อคัดเลือก 6 ทีม ผู้โชคดี เข้าประกวดภาพยนตร์สั้น ชิงทุนกว่า 250,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2012-05-04 23:59

ประกวดคลิปสั้น หรือประกวดหนังสั้น สะท้อนปัญหาสังคมไทยกับภัยในโลกอินเทอร์เน็ต

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สายตรวจอินเทอร์เน็ต จัดประกวดคลิปสั้น หรือประกวดหนังสั้นความยาวไม่เกิน 5 นาที สะท้อนปัญหาสังคมไทยกับภัยในโลกอินเทอร์เน็ต ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2012-04-30 16:00

ประกวดภาพถ่ายเชิงคุณภาพ หัวข้อ สัมมาชีพกับความสุข

มูลนิธิสัมมาชีพ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่ายเชิงคุณภาพ หัวข้อ สัมมาชีพกับความสุข เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมสัมมาชีพ ผ่านทางภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 44,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2012-05-31 16:00

ประกวดเพลงมาร์ช และเพลงประจำสหกรณ์การเกษตร

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดเพลงมาร์ช และเพลงประจำสหกรณ์การเกษตร ความยาวของเพลง 2-3 นาที ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2012-04-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.