^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดภาพวาด “บ้านเก่า เล่าเรือง เมืองแพร่”

จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการประกวดภาพวาด ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา กิจกรรมเส้นทางบ้านโบราณ

Korean-Lanna Creative Cover Contest

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมัคร :
1. อายุ 15-23 ปี ไม่จำกัดเพศ

2. สมาชิกไม่เกิน 6 คน ต่อ 1 ทีม และผู้เข้าแข่งขันสามารถมีชื่อและมีสิทธิ์ลงแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น

3. ในการแข่งขันทั้งรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ต้องมีองค์ประกอบดังนี้
3.1 เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องมีดนตรีล้านนามาผสมผสานกับเพลงสไตล์ K-Pop
3.2 ระยะเวลาการแสดง 3-5 นาที

ส่งใบสมัคร

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ประเพณีงาม...น้ำใจดี...คือวิถีของชาวแปดริ้ว"

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จัดนิทรรศการถ่ายภาพ ในงานวันลอยกระทง ปีที่ 5 จึงขอเชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพทุกท่าน ร่วมถ่ายภาพความงดงามภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ส่งประกวดในหัวข้อ "ประเพณีงาม...น้ำใจดี...คือวิถีของชาวแปดริ้ว" ชิงรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด ดังนี้

 1. ประชาชนคนไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศ - อายุ

ประกวดภาพยนตร์สั้น เทศกาลศิลปวัฒนธรรม "บินข้ามลวดหนาม 4"

เชิญผู้สนใจ ส่งงานภาพยนตร์สั้นเนื้อหา ภาพยนตร์ลบเส้นพรมแดน เพื่อประกวดชิงรางวัลและฉายในเทศกาลศิลปวัฒนธรรม "บินข้ามลวดหนาม 4" ในเดือนมีนาคม 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เงื่อนไขภาพยนตร์สั้นสายประกวด
1. มีเนื้อหาส่งเสริมสิทธิมนุษยชนคนชายขอบ
2. ความยาวไม่เกิน 30 นาที
3. เป็นผลงานที่ผลิตหลังจาก 31 มกราคม 2553 เท่านั้น และอาจเคยเผยแพร่มาก่อนแล้วก็ได้

ประกวดงานเขียนนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 13

ประกวดงานเขียนนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 13

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดงานเขียนนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555

โอกาสในการเป็นนักเขียนอยู่ใกล้แค่เอื้อม เพียงคุณมีไอเดีย ลงมือเขียน และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

ชิงโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

แบ่งประเภทการประกวด เป็น 6 ประเภท ดังนี้

  ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงาน ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สคช.” เป็น องค์การอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

  1. ความหมายของ “ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ”

  ประกวดถ่ายภาพ “Suphan One Shot Contest 2011 at ตลาดร้อยปีสามชุก”

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมชมรมถ่ายภาพสุพรรณโฟโต้คลับ จัดประกวดถ่ายภาพ “Suphan One Shot Contest 2011 at ตลาดร้อยปีสามชุก” วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณ ลานเอนกประสงค์ ข้างตลาดร้อยปี อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการถ่ายภาพของผู้ที่สนใจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

  เงื่อนไขในการเข้าร่วมการประกวด

   การประกวดวงดนตรี Ukulele Acoustic Band ครั้งที่ 1

   Ukulele Acoustic Band เป็นการนำเสนอและถ่ายทอดดนตรีในลักษณะที่เรียบง่าย ใช้ผู้บรรเลงและจำนวนผู้เล่นเครื่องดนตรีน้อยชิ้น โดยไม่ต้องใช้เครื่องไฟฟ้าหรืออิเล็คโทนิคแต่อย่างใด วงดนตรีประเภท Acoustic Band ยังสามารถบรรเลงเพลงได้ทุกแนวเพลงจึงง่ายต่อการรวมวงฝึกซ้อมและการแสดง

   ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สมาคมชาไทย”

   สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สมาคมชาไทย” (Thailand Tea Association) ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (logo) ของ “สมาคมชาไทย” (Thailand Tea Association)
   2. เพื่อประชาสัมพันธ์ “สมาคมชาไทย” (Thailand Tea Association)

   ประกวดตั้งชื่องานช้างและกาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2554 และตราสัญลักษณ์งาน

   จังหวัดสุรินทร์ เชิญชวน ประชาชนร่วมส่งประกวด ตั้งชื่องานช้างและกาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2554 และตราสัญลักษณ์งาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ และอนุรักษ์การแสดงช้าง ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท โดยการประกวด แบ่ง 2 ประเภท คือ

   1. การประกวดชื่อการจัดงานช้างสุรินทร์
   2. การประกวดตราสัญลักษณ์งานช้างสุรินทร์

   Pages

   Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

   Members Online

   There are currently 0 users online.