^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ ผ้าไหมนครชัยบุรินทร์

เชิญชวน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Logo Contest) ผ้าไหมนครชัยบุรินทร์
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อความหมายของการจัดงานให้สาธารณะชน และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ชิงรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2554

1. กติกาการประกวด

ประกวดการเขียนบทความ "ประสบการณ์และการรับรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชนในมุมมองของข้าพเจ้า"

เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม ประจำปี 2554 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดบทความ เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ "ประสบการณ์และการรับรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในมุมมองของข้าพเจ้า" โดยกำหนดให้จัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

ประกวดภาพถ่าย “มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย ใส่ใจการขับขี่ ”

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย พร้อมด้วยบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ยามาฮ่าซูซูกิ คาวาซากิ ในฐานะขององค์กรเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนที่มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนส่งเสริมการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนกับภาครัฐมาโดยตลอด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีเป้าหมาย มุ่งมั่นที่จะทำให้ปัญหาอุบัติภัยทางถนนลดน้อยลงโดยเร็ว จึงจัดให้มีการประกวดภาพถ่

ประกวดผลงานสื่อให้ความรู้ทันตสุขภาพชนิดpop-up และroll-up

เครือข่ายทันตสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานสมุดภาพชนิดป๊อบอัพ หัวข้อ" การทำความสะอาดช่องปากเด็กเล็ก " หรือ ผลงานการออกแบบสื่อชนิด roll-up หัวข้อ"ขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลม กับสุขภาพช่องปาก" ชิง

ประกวด Siam Center & Siam Discovery 100 Designs 2011

Siam Center & Siam Discovery 100 Designs 2011

สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมออกแบบ และผลิตชิ้นงาน (ไม่จำกัดสาขาในการออกแบบ และผลิตชิ้นงาน) ภายใต้แนวคิด Siam Center & Siam Discovery 100 Designs 2011 “ECO Living” เมื่อ ECO อยู่รอบๆ ตัวคุณ

เกณฑ์การตัดสิน
1.แนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

Panasonic I do cool ideas Design Contest

พานาโซนิคเชิญชวน ประชาชนทั่วไป หรือ นิสิต–นักศึกษา อายุระหว่าง 17-25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ “Panasonic I do cool ideas Design Contest” ประกวดออกแบบกราฟฟิกประตูหน้าตู้เย็นรุ่น Panasonic Eco+ Series ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ตู้เย็นของฉัน’ ชิงตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น(โอซาก้า) พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท

ประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเนติบัณฑิต”

เนติบัณฑิตยสภา จัดประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเนติบัณฑิต” จึงใคร่ขอเชิญบุคคลทั่วไปส่งเรียงความเข้าประกวดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เนื้อหาเรียงความ
เนื้อหาเรียงความจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่เนติบัณฑิต พร้อมทั้งบทสรุป มีความยาวประมาณ 20 - 25 หน้ากระดาษพิมพ์

B.A.D Awards 2011

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก (Bangkok Art Directors’ Association - B.A.D) กระตุ้นคนโฆษณาเลิกจำกัดตัวเองคิดงานสร้างสรรค์ ในงาน B.A.D Awards 2011 ภายใต้แนวคิด “B.A.D to The Bone” หรือ “เข้มให้เข้ากระดูก” เน้นส่งเสริมและสนับสนุนคนในวงการโฆษณาและคนรุ่นใหม่ได้ท้าทายขับเคี่ยวตัวเองพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพเข้มข้นกว่าเดิม และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยรอบด้านและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

ประกวดภาพถ่าย และภาพวาด หัวข้อ "สะพานเทพสุดา"

กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่าย และประกวดภาพวาด ระดับอนุบาล ประถม มัธยมศึกษา หัวข้อ "สะพานเทพสุดา" จ.กาฬสินธุ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

  • ประกวดภาพถ่าย ขาวดำ หรือภาพสี - ระดับประชาชนทั่วไป
  • ประกวดวาดภาพ - ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ส่งผลงาน 20 ก.ค. - 20 ส.ค. 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

GreenPrint Award 2011 ประกวดออกแบบสิ่งพิมพ์ในระบบดิจิตอล

GreenPrint ร่วมกับ PORTFOLIOS*NET และ ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสิ่งพิมพ์ในระบบดิจิตอล GreenPrint Award 2011 เพื่อให้งานสิ่งพิมพ์สามารถสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณท์และเป็นการต่อยอดไปสู่การเพิ่มมูลค่าสิ่งพิมพ์ ชิงรางวัลกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้ที่ส่งเข้าประกวด

    Pages

    Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

    Members Online

    There are currently 0 users online.