^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดเรื่องสั้นภายใต้หัวข้อ "สุดชีวิต"

mali publishing award 2555

โครงการ mali publishing award 2555 เชิญชวนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม ประกวดเรื่องสั้น ภายใต้หัวข้อ "สุดชีวิต" ชิงเงินรางวัลรวม 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กติกา

Deadline: 
Sat, 2012-03-31 16:00

ประกวด แชร์ไอเดีย สร้างสรรค์

"เดอะพลัส" โปรเจ็กสร้างสรรค์สิ่งดีจากฟิลิปส์ เชิญชวนคุณ ร่วมแชร์ไอเดีย สร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทางตอบโจทย์ การใช้ชีวิตในปัจจุบัน คุณอาจได้เข้าร่วมกับทีมฟิลิปส์ เพื่อสานต่อแนวคิดเกิดเป็นโครงการดีๆ มีประโยชน์ต่อสังคมไทยได้อย่างแท้จริง

Deadline: 
Sun, 2012-05-20 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Memories" หรือ "ความทรงจำ"

นิตยสาร Travel + Leisure Southeast Asia ประกวดภาพถ่าย

นิตยสาร Travel + Leisure Southeast Asia เชิญชวนเพื่อนๆส่งประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "Memories" หรือ "ความทรงจำ" ผู้ชนะจะได้รางวัล เป็นห้องพัก Deluxe Ocean View ที่ Westin Langkawi Resort & Spa 4 วัน 3 คืน รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ฟรี

Deadline: 
Sat, 2012-03-31 23:59

ประกวดภาพถ่ายเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า ที่มีอายุการใช้งานนานที่สุด

คูโบต้า ประชันความแกร่งเครื่องยนต์ดีเซล ทนจริง แกร่งจริง 250 เครื่องแรก ที่มีอายุการใช้งานนานที่สุด เพียงส่งภาพถ่ายเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า พร้อมหมายเลขเครื่อง ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2.8 ล้านบาท

Deadline: 
Mon, 2012-04-30 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียนเชิญผู้สนใจทั่วไป ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการออกแบบ ประกวดตราสัญลักษณ์

Deadline: 
Mon, 2012-04-30 16:00

ประกวดออกแบบโลโก้ "ครบรอบ 12ปี ช่องเนชั่นแชนแนล"

Nation Channel

เนชั่นแชนแนล (Nation Channel)เชิญชวนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ "ครบรอบ 12 ปี ช่องเนชั่นแชนแนล" ชิงรางวัลเงินสด 10,000 บาท และจานดาวเทียม DTV

Deadline: 
Mon, 2012-03-12 16:00

ประกวดศิลปกรรมเด็ก และเยาวชนแ่ห่งชาติ ครั้งที่ 7

ประกวดศิลปกรรมเด็ก และเยาวชนแ่ห่งชาติ ครั้งที่ 7

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการ ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อสนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม จากความคิดอิสระ จินตนาการของเด็กและเยาวชนไทย และตระหนักถึงคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมสืบไป ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 555

Deadline: 
Fri, 2012-04-27 16:30

โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงผ่านเลนส์

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "อนุภมิภาคลุ่มน้ำโขงผ่านเลนส์" โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ การพัฒนาชนบท, การค้าและการลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2012-05-01 16:00

ประกวดออกแบบลายกราฟิก ภายใต้แนวคิด "เกี่ยวกับดาราศาสตร์"

ประกวดออกแบบลายกราฟิก ภายใต้แนวคิด "เกี่ยวกับดาราศาสตร์"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งประกวดออกแบบลายกราฟิก ภายใต้แนวคิด "เกี่ยวกับดาราศาสตร์" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท พร้อมโล่ห์รางวัลชนะเลิศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Deadline: 
Mon, 2012-04-30 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ งานฉลองครบรอบ 90 ปี วิเชียรชม

โรงเรียนวิเชียรชม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ งานฉลองครบรอบ 90 ปี วิเชียรชม เพื่อให้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในกิจกรรม และใช้ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ในฐานะโรงเรียนเก่าแก่ จังหวัดสงขลา ชิงรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

อ่านรายละอียดเพิ่มเติม : กติกา

Deadline: 
Tue, 2012-03-20 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.