^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวด โครงการและประกวดภาพถ่าย PRD ผูกพัน

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรตามโครงการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร จึงได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยจัดประกวดภาพถ่าย “PRD ผูกพัน”

วัตถุประสงค์

  ประกวด เรียงความ สารคดีสั้น "เรารักพระเจ้าอยู่หัว"

  ประกวด เรียงความ สารคดีสั้น "เรารักพระเจ้าอยู่หัว"

  เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวด เรียงความ สารคดีสั้น "เรารักพระเจ้าอยู่หัว" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่าล้านบาท

  รายละเอียดการประกวดเรียงความ

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  Deadline: 
  Mon, 2011-05-30 (All day)

  ประกวดภาพถ่าย "วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร"

  ประกวดภาพถ่าย "วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร"

  จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานพาณิชยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชุมชนริมน้ำจันทบูร เชิญชวน ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกเพศ ทุกวัย ที่พำนักในประเทศไทยส่งภาพถ่าย “วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และสามารถส่งได้ทุกประเภทและไม่จำกัดจำนวน ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท

  เงื่อนไขการประกวดภาพถ่าย
  “วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร”

  Deadline: 
  Tue, 2011-05-31 (All day)

  โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2554

  โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ได้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ เข้าไปใกล้ชิดสัมผัสความงามของป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศด้วยตนเอง และทำการถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้น โดยได้ส่งภาพถ่ายธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทำให้ กลุ่มบริษัท ทรู มุ่งมั่นในการปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทรูปลูกป

  ประกวดโครงการภาพถ่าย "24 ปี รพธ."

  กติกาการประกวดโครงการภาพถ่าย "24 ปี รพธ."

  1.ประเภทการประกวด
  แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ภาพถ่ายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ตอนกลางวัน หมายถึง ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ในมุมมองแบบต่างๆ โดยเน้นสถานที่มากกว่ากิจกรรม

  ประกวดหนังสั้นสีรุ้ง Thai Rainbow Short Film 2011

  สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการประกวดหนังสั้นสีรุ้ง Thai Rainbow Short Film 2011 ภายใต้แนวคิด ครอบครัวไทย : ความหลากหลายทางเพศ สู่ความสมดุล และความสุข เพื่อนำเสนอความรัก ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางเพศของครอบครัวไทย ผ่านภาพ

  ประกวดหนังสั้น เรื่อง "เด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีน"

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดโครงการ "รณรงค์เด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีน (No Kaf)" โดยจัดกิจกรรมการประกวดหนังสั้น เรื่อง "เด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีน" สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นชิงรางวัลเงินสด กว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น 3 ประเภท 1.นักเรียน 2.นักศึกษา 3.บุคคลทั่วไป โดยส่งผลงานเป็นทีม ทีมละ 2 คนขึ้นไป ความยาวของหนัง 3-5 นาที เนื้อหาส่งเสริมการเลือกบริ

  ประกวดงานออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น เชิงสร้างสรรค์ สู่เชิงพาณิชย์ ฟิค พลัศ 2011

  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) โดยการสนับสนุนของสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดตัว ฟิคพลัส 2011 (Fashion Image Campus Plus 2011 หรือ FIC PLUS 2011)

  ประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม

  กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินโครงการจัดทำปฏิทินอิสลาม แบบตั้งโต๊ะ ภาษาอารบิกและอังกฤษ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 (ค.ศ.

  ประกวดทำอาหารสุดยอดเมนูไข่

  ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมเข้าแข่งขันประกวดการทำอาหารสุดยอดเมนูไข่ การแข่งขัน 9-10 เมษายน 2554 ณ ลานพาร์คพารากอน

  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
  - ประเภท นักเรียน / นักศึกษา

  Deadline: 
  Fri, 2011-04-08 (All day)

  Pages

  Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

  Members Online

  There are currently 0 users online.