^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อายุครบ 36 ปี เพื่อหาสัญลักษณ์ที่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีเกณฑ์การจัดประกวด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ยกเว้นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนี้

ประกวดภาพถ่าย ไฟฟ้าเคียงอยู่คู่วิถีไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย "ไฟฟ้าเคียงอยู่คู่วิถีไทย" ร่วมสะท้อนความคิด เรื่องการใช้พลังงาน อย่างรู้คุณค่า และสร้างสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ"สังคมมีสุขด้วยการให้" หมดเขต 20 กันยายน 2554

ขอเชิญผู้มีใจรักการถ่ายภาพทุกท่าน ร่วมส่งภาพถ่าย(ภาพเก่าที่เคยถ่ายไว้ หรือภาพใหม่ที่พึงถ่าย) เข้าประกวด ในหัวข้อ สังคมมีสุขด้วยการให้ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ สนใจส่งภาพที่ rdgivingart

MBK Photo Contest 2011

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม

  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายภายใน ศูนย์การค้า MBK Center หรือบริเวณ ลาน MBK Avenue เท่านั้น
  • ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีขนาด 8-10 ล้านPixel เป็นภาพสีหรือขาวดำ ผู้เข้าประกวด 1ท่านสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ

ประกวดแนวความคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ มิวเซียมลำปาง

มิวเซียมลำปาง เชิญชวนผู้สนใจ ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ขอเพียงกล้าสรรสร้างแนวความคิด การออกแบบตราสัญลักษณ์ มิวเซียมลำปางภายใต้คำจำกัดความ “ลำปางแต๊ก๊ะ” ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของจังหวัดลำปางได้อย่างชัดเจน ลงตัว จดจำได้ง่าย ทั้งยังแสดงออกถึงลักษณะของความหลากหลาย สนุกสนาน ซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะของมิวเซียมลำปาง ตามคำว่า “สัปป๊ะม่วนนัน”

ประกวดออกแบบโลโก้ บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) ซึ่งทำธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการประกวดออกแบบโลโก้ฉลองครบรอบ 40 ปี ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 10,000 บาท หมดเขต 30 กันยายน 2554

รายละเอียดของผลงาน
- ขนาด 8 x 12 นิ้ว ความละเอียด 300dpi ขึ้นไป
- สามารถออกแบบเฉพาะสัญลักษณ์ หรือมีตัวอักษรไทย หรือภาษาอังกฤษ

ประกวดหนังสั้น หรือโฆษณา "เรารักกองทัพบก"

ประกวดหนังสั้น หรือโฆษณา "เรารักกองทัพบก" ชิงรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท ส่งคลิปหนังสั้น ความยาว 2 นาที เนื้อหา การสดุดี ยกย่อง เสียสละ ของทหาร 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อชาติบ้านเมือง โดยอัปโหลดใน youtube.com และนำลิงค์เว็บไซต์ มากรอกลงในใบสมัคร ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2554

ประกาศผลรางวัล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ผ่าน

ประกวดภาพถ่าย “ยลชัยภูมิ เมืองพิมาน ผ่านเลนส์กล้อง ”

ในปี พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา จังหวัดชัยภูมิ จึงถือเป็นโอกาสที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการจัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และความงดงามในแง่มุมต่าง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้ชื่อ “ ยลชัยภูมิ เมืองพิมาน ผ่านเลนส์กล้อง ” หรือ “ The Colourful Chaiyaphum Photo Contest 2011 “ ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ

ประกวดตราสัญลักษณ์ "Eco Town Eco Tour"

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ - มิตรสิ่งแวดล้อม" เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและรู้สึกภาคภูมิใจ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2554

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดไม่จำกัด และไม่แบ่งประเภทผู้เข้าร่วมประกวด

ประกวดภาพวาดสีน้ำมันหรืออคริลิค ภายใต้หัวข้อ "รู้ รัก สามัคคี ใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา มหาราชัน"

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ร่วมกับ ศ.ศ.ป. และอสมท. เชิญชวนชาวไทยและต่างประเทศ ไม่จำกัด เพศ อายุ ประกวดภาพวาดสีน้ำมันหรือสีอคริลิค ภายใต้หัวข้อ "รู้ รัก สามัคคี ใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา มหาราชัน" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัลรวมกว่า 600,000 บาท ส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2554

Deadline: 
Fri, 2012-01-20 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.