^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดออกแบบโลโก้ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโลโก้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผู้ชนะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 5 รางวัล รางวัลละ 1000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สอบถามรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทร 044-235000, 044-235085

กติกาการเข้าประกวด

 1. เป็นบุคคลทั่วไป

ประกวดไอเดียโครงการที่ส่งผลต่ออนาคตสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

ประกวด E-idea 2011

คุณมีไอเดียหรือโครงการที่ส่งผลต่ออนาคตสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยหรือไม่? ถ้าคำตอบคือใช่ โครงการประกวด E-idea โดยบริติช เคานซิลและ LRQA อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของคุณและทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้

Deadline: 
Sun, 2011-07-03 (All day)

ประกวดภาพการ์ตูนใบ้สร้างสรรค์

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพการ์ตูนใบ้สร้างสรรค์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

โครงการประกวดภาพการ์ตูนใบ้สร้างสรรค์ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ

Deadline: 
Sun, 2011-07-31 (All day)

ประกวดเขียนจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2554 "จดหมายถึงคนไทย 2061"

ประกวดจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทยปีนี้ เปิดแนวไซ-ไฟเขียนถึงคนไทยยุคหน้าปี 2061 อีกครั้งกับเทศกาลเขียนจดหมาย “เล่าเรื่องเมืองไทย 2554” ไปรษณีย์ไทยเปิดแนวไทม์แคปซูลให้ คนไทยเขียนถึงคนไทยในอีก 50 ปีข้างหน้า ใครเขียนดีมีรางวัลเงินสดรวมเกือบแสน พร้อมเก็บผลงานใส่หอจดหมายเหตุแห่งชาติไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้อ่านกัน

ประกวดการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

ร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย และตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

การประกวดการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,620,000 บาท

รับสมัครผลงาน

  ประกวดหนังสั้นความยุติธรรม หัวข้อ “ร้อยเรื่องราวความยุติธรรม”

  สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท. หรือ Thai PBS) จัดการประกวดหนังสั้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป ร่วมแบ่งปันมุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรม ผ่านการถ่ายทอดเป็นหนังสั้น

  ประกวดจัดสวนถาดและสวนขนาดเล็ก

  ประกวดจัดสวนถาดและสวนขนาดเล็ก ในงาน Mini Garden 2011@ CentralPlaza RAMA 3 กับไอเดียเก๋ๆ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 114,000 บาท

  ประกวด Flash Animation ตามแนวคิด “ฤดูผลิบาน ดอกไม้ยานยนต์”

  ประกวด Flash Animation “ฤดูผลิบาน ดอกไม้ยานยนต์”

  MOTOR EXPO FLASH ANIMATION CONTEST 2011
  อัศจรรย์แอนิเมชัน สร้างสรรค์ด้วยมือคุณ หัวข้อ “ฤดูผลิบาน ดอกไม้ยานยนต์”

  เชิญนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประกวด Flash Animation ตามแนวคิด “ฤดูผลิบาน ดอกไม้ยานยนต์” เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์งาน Motor Expo 2011 โดยผลงานจะต้องถูก สร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวดเอง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การนำเสนอตรงตามหัวข้อ

  ประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “ประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันภาษาฯ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันภาษาฯ สร้างการจดจำ กระตุ้นความสนใจของผู้ใช้บริการให้เป็นในทางทิศทางเดียวกันต่อไป

  คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

  ประกวดภาพวาด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพวาด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2554 ปีที่ 111 ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก

  กำหนดจัดการประกวดวาดภาพใน 4 ระดับ คือ
  เยาวชนอายุไม่เกิน 12 18 25 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป

  Pages

  Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

  Members Online

  There are currently 0 users online.